Loading...
Labquality 2017-09-20T11:50:29+00:00

Laatuportti™ on verkkopalvelu, joka tarjoaa tehokkaat työkalut järjestelmälliseen laadun ja turvallisuuden johtamiseen. Laatuportti on Labqualityn ja Qreformin yhteistyössä kehittämä palvelu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadunhallintaan.

Modernit ja tehokkaat työkalut käyttöön

Labquality Oy on vuonna 1971 perustettu Suomen johtava sosiaali- ja terveydenhuollon laatutalo. Labquality edistää potilasturvallisuutta parantamalla laatua yli 40 maassa. Yrityksen ulkoisia laadunarviointipalveluja käyttää noin 4 500 asiakasta.

Laatuportti-projektin käynnistyessä tavoitteena oli digitalisoida koko Labqualityn laadunhallinnan prosessi, jota siihen asti oli hoidettu perinteisesti paperidokumentein. Labquality halusi tarjota asiakkailleen modernit ja tehokkaat työkalut laadun arviointiin, seurantaan ja kehittämiseen.

Laatuportti mahdollistaa tuloksellisen laadun kehittämisen

Tällä hetkellä kaikissa Labqualityn laatuauditoinneissa ja sertifioinneissa käytetään Laatuportti-palvelua. Laatuportin suurimpia hyötyjä ovat itsearvioinneissa ja auditoinneissa tehtyjen havaintojen ja korjaavien toimenpiteiden ohjaus ja seuranta. Automaattiset muistutukset ja jatkuvasti saatava tilannetieto mahdollistavat systemaattisen laadun kehittämisen.

Labqualityn asiakkailla on mahdollista laajentaa Laatuportin käyttöä kunkin organisaation johtamisjärjestelmää tukevilla lisäpalveluilla. Laatuportti tarjoaa työkalut mm. sisäisiin auditointeihin, riskiarviointeihin ja kehittämishankkeiden hallintaan. Laatuportin avulla voidaan varmistaa laatu- ja turvallisuuspoikkeamien sujuva käsittely, systemaattinen dokumentointi ja sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen.

Organisaation johto voi seurata toiminnan laadun ja turvallisuuden kehitystä, ja pysyä ajan tasalla tehdyistä havainnoista sekä niistä johdetuista toimenpiteistä.

Kaikki tarvittavat toiminnot yhden palvelun kautta.

Tutustu Laatuportti-palveluun

Laatuportti-verkkopalvelu on toteutettu Rego HSEQ-järjestelmällä.

Tutustu REGO HSEQ-järjestelmään

Tilaa blogiartikkelit