Tietosuoja- ja rekisteriseloste 2018-03-12T13:11:18+00:00

Yksityisyytesi Qreformissa

Meille Qreformissa sinun yksityisyytesi on tärkeää. Alla kerromme, millaisia henkilötietoja keräämme ja miten käsittelemme niitä.

Mitä tietoja keräämme sinusta ja miksi?

Qreformin yritysasiakas- ja suoramarkkinointirekistereitä ylläpidetään asiakassuhteen hoitamisen, markkinoinnin ja viestinnän kohdentamisen sekä Qreformin palvelujen kehittämisen johdosta.

Keräämme rekisteriin esimerkiksi seuraavia tietoja: yrityksen nimi ja osoitetiedot, yhteyshenkilöiden nimet, tittelit ja mahdolliset työtehtäväkuvaukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä lisätiedot mm. toimeksiantoihin, laskutukseen, koulutuksiin tai tapahtumiin sekä digitaalisen Rego HSEQ-järjestelmän käyttöoikeuksiin liittyen.

Tiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään ja yrityksiltä asiakassuhteen aikana, mutta myös muista lähteistä. Esimerkiksi tietoja voidaan kerätä, kun tilaat blogimme tai syötät sivustojemme kautta tietoa muihin sähköisiin lomakkeisiin. Voimme kerätä tietoja myös julkisista lähteistä, kuten yritysten internet-sivuilta sekä palveluntarjoajilta (esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy), yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Evästeet ja analytiikkapalvelut

Sivustoillamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat tiedostoja, jotka sivusto asettaa ja tallettaa tietokoneeseesi tai muulle päätelaitteelle. Evästeiden avulla Qreform pyrkii parantamaan käyttäjäkokemustasi ja vierailusi hyödyllisyyttä. Evästeiden kautta saatuja tietoja voidaan myös hyödyntää mm. kohdennettuun markkinointiin. Qreform ei evästeen perusteella kuitenkaan pysty tunnistamaan tietokoneen tai päätelaitteen käyttäjää.

Käyttäessäsi sivujamme hyväksyt evästeiden käytön, mutta jos haluat, voit poistaa evästeet selainasetusten kautta vierailun jälkeen, ja voit myös kieltää asetuksissa evästeiden käytön kokonaan.

Huomioithan kuitenkin, että evästeet ovat tarpeellisia joidenkin sivustojemme ominaisuuksien toimivuudelle. Qreform ei siten takaa sivustojen toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Hyödynnämme sivustoillamme Google Analyticsin analytiikkapalveluja. Analytiikkapalvelujen avulla keräämme sinulta esimerkiksi IP-osoitteesi sekä sivustolla liikkumiseesi liittyvää käyttödataa, jotta voimme paremmin kehittää ja kohdentaa Qreformin tuotteita ja palveluja.

Tietojen luovutus, tarkastaminen ja ulkopuoliset linkit

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti. Niitä ei luovuteta tai myydä ulkopuolisille, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Tietosi säilytetään suojatuissa tietokannoissa, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Emme säännönmukaisesti siirrä tietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kuitenkin, kerättyjä tietoja säilytetään osaksi Euroopan talousalueen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun käyttämämme palvelun- tai ohjelmistontarjoaja sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Pyrimme näissä tilanteissa varmistamaan, että tietojasi käsitellään lain, näiden tietosuojaperiaatteiden ja tietosuojaselosteiden mukaisesti.

Sivuiltamme löytyy linkkejä muille sivustoille tai sisältöä ulkopuolisilta sivuilta, kuten LinkedIn. Ulkopuolisen sisällön käyttö tapahtuu kulloinkin kyseessä olevan sivuston oman rekisteriselosteen mukaisesti.

Kysymyksiä?

Tutustu lisäksi Qreformin asiakasrekisterin tietosuojaselosteeseen ja suoramarkkinointirekisterin tietosuojaselosteeseen. Tarkastamme selosteita ja saatamme päivittää niiden sisältöä aika-ajoin.

Rekisterinpitäjä on Qreform Oy, osoite Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelyyn liittyen, ota yhteyttä osoitteeseen info@qreform.com.

Qreform Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Qreform Oy

Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo

Y-tunnus 1955017-6

Puhelin +358 10 324 5390

Sähköposti: info@qreform.com

Rekisterin nimi

Qreform Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi kuten asiakkaiden toimeksiantojen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, asiakkuuden kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisteröidyille voidaan lähettää asiakassuhteeseen liittyvää suoramarkkinointia. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot voidaan siirtää rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

 • Nimi, titteli (ml. työnkuva), yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, toimeksiannot, Rego-järjestelmän palveluihin rekisteröinti, palautteet, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot
 • Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Suoramarkkinointikiellot
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muilla vastaavilla tavoilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta, julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Qreform ei säännönmukaisesti luovuta tai myy henkilötietoja ulkopuolisille, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjä ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisteripitäjälle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Qreform Oy:n suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/1999 10 ja 24 §)

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Qreform Oy

Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo

Y-tunnus 1955017-6

Puhelin +358 10 324 5390

Sähköposti: info@qreform.com

Rekisterin nimi

Qreform Oy:n suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Qreformin suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset sekä Qreformin liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä sekä muista sidosryhmistä:

 • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Suoramarkkinointikiellot
 • Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
 • Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muilla vastaavilla tavoilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta, julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirrot

Qreform ei säännönmukaisesti luovuta tai myy henkilötietoja ulkopuolisille, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjä ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisteripitäjälle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.