Loading...
Loading...

Tuloksellista ja käytännönläheistä laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaa

Rego HSEQ-järjestelmä on kokonaisvaltainen ratkaisu laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaan sekä osaamisen vaativaan testaukseen. Rego yhdistää laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toiminnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jonka avulla arvioinnista, kehittämisestä ja seurannasta tulee helppoa ja tehokasta.

Lue lisää

”Regon avulla toiminnan arvioinnista, kehittämisestä ja seurannasta tulee helppoa ja tuloksellista.”

Asiakastarinoita

Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

Neste hallinnoi tuotannon työntekijöiden pätevyyksiä Qreformin toteuttamalla L2O-järjestelmällä, jonka avulla varmistetaan, että jokaisessa työvuorossa on tarvittava osaaminen. L2O on tehostanut työvuorosuunnittelua ja resurssointia.

Laatuportti tuo tehoa Labqualityn auditointeihin

Labquality on kehittänyt ja digitalisoinut auditointi- ja sertifiointiliiketoimintaansa tavoitteellisesti viime vuodet. Keskeisenä työvälineenä on ollut Laatuportti-järjestelmä, jonka avulla Labquality on parantanut toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta merkittävästi.

Barona Rakennus laajensi työturvallisuusperehdytyksen mobiiliin

Barona Rakennus Oy:n rakennusalan työntekijöiden perusperehdytystä tuetaan verkkokoulutuksella. Mobiilikoulutus tavoittaa kaikki työntekijät juuri oikeassa vaiheessa työn aloittamista.

Ajankohtaista

Omavalvonnan avulla tunnistetaan riskejä ja poikkeamia toiminnassa

Omavalvonta on käytännön riskienhallintaa, jonka avulla pyritään seuraamaan ja kehittämään mm. asiakas- ja potilasturvallisuutta. Lue tammikuun blogista Timo Raaskan vinkit sujuvaan omavalvontaan.

Enemmän laatua, turvallisuutta ja osaamisen hallintaa

Vuosi 2019 on ollut Qreformille antoisaa tuotekehityksen aikaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja näkymät vuodelle 2020 ovat loistavat. Lue Qreformin toimitusjohtaja Timo Raaskan mietteitä kuluneesta vuodesta sekä mitä ensi vuonna on luvassa.

Tehokas toimintamalli organisaation riskienhallinnan tukena

Organisaation toimintamalli auttaa määrittelemään laadukkaat toimintatavat sekä vastaamaan muutospaineeseen. Lue blogista Timo Honkavaaran ajatuksia kolmen puolustuslinjan mallista ja osaamisen kehittämisestä.

Tule meille töihin

Huippuporukassa on helppo onnistua!

Haluatko tehdä työtä merkityksellisissä ja mielenkiintoisissa projekteissa, joiden avulla työpaikoista ja niiden toiminnasta tehdään turvallisempaa ja tuottavampaa?

Arvostamme sekä kokeneita alan ammattilaisia että lahjakkaita nuoria aloittelijoita, jotka haluavat sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja olla ylpeitä tiiminsä saavutuksista.

Lue lisää