Loading...
Loading...

Tuloksellista ja käytännönläheistä laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaa

Rego HSEQ-järjestelmä on kokonaisvaltainen ratkaisu laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaan sekä osaamisen vaativaan testaukseen. Rego yhdistää laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toiminnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jonka avulla arvioinnista, kehittämisestä ja seurannasta tulee helppoa ja tehokasta.

Lue lisää

”Regon avulla toiminnan arvioinnista, kehittämisestä ja seurannasta tulee helppoa ja tuloksellista.”

Asiakastarinoita

Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

Neste hallinnoi tuotannon työntekijöiden pätevyyksiä Qreformin toteuttamalla L2O-järjestelmällä, jonka avulla varmistetaan, että jokaisessa työvuorossa on tarvittava osaaminen. L2O on tehostanut työvuorosuunnittelua ja resurssointia.

Laatuportti tuo tehoa Labqualityn auditointeihin

Labquality on kehittänyt ja digitalisoinut auditointi- ja sertifiointiliiketoimintaansa tavoitteellisesti viime vuodet. Keskeisenä työvälineenä on ollut Laatuportti-järjestelmä, jonka avulla Labquality on parantanut toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta merkittävästi.

Barona Rakennus laajensi työturvallisuusperehdytyksen mobiiliin

Barona Rakennus Oy:n rakennusalan työntekijöiden perusperehdytystä tuetaan verkkokoulutuksella. Mobiilikoulutus tavoittaa kaikki työntekijät juuri oikeassa vaiheessa työn aloittamista.

Ajankohtaista

Tulossa: Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sosiaalipalvelujen työntekijöille

Omavalvonta on tärkeä osa sosiaalipalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden valvontaa. Toukokuussa julkaistava verkkokurssikokonaisuus auttaa työntekijöitä tunnistamaan poikkeamia asiakkaan palveluprosessissa, vakiintuneissa toimintatavoissa ja moniammatillisessa yhteistyössä ennen kuin poikkeamat uhkaavat asiakasturvallisuutta.

Systemaattinen perehdytysprosessi varmistaa turvallisen työskentelyn

Korkealaatuinen ja turvallinen toiminta edellyttää saumatonta yhteistyötä strategisen HR:n, liitetoimintajohdon ja työnjohdon välillä. Lue maaliskuun blogista, miten työntekijöiden osaamista ja pätevyyksiä voidaan hallinnoida ajantasaisesti – niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa

Laatuportti on kokonaisvaltainen laadun- ja riskienhallinnan järjestelmä, jonka avulla varmistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman potilas- ja turvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen.

Tule meille töihin

Huippuporukassa on helppo onnistua!

Haluatko tehdä työtä merkityksellisissä ja mielenkiintoisissa projekteissa, joiden avulla työpaikoista ja niiden toiminnasta tehdään turvallisempaa ja tuottavampaa?

Arvostamme sekä kokeneita alan ammattilaisia että lahjakkaita nuoria aloittelijoita, jotka haluavat sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja olla ylpeitä tiiminsä saavutuksista.

Lue lisää