Työelämässä oppiminen ei lopu koskaan ja kasvaneen etätyöskentelyn myötä tarve digitaalisille oppimisratkaisuille on lisääntynyt. Verkkokoulutuksesta on moneksi, sillä sitä voidaan hyödyntää niin uusien työntekijöiden perehdytyksessä kuin kokeneiden työntekijöiden täydennyskoulutuksessa.

UUTINEN
5+1 syytä valita verkkokoulutus

UUTINEN
5+1 syytä valita verkkokoulutus

2.6.2021

Työelämässä oppiminen ei lopu koskaan ja kasvaneen etätyöskentelyn myötä tarve digitaalisille oppimisratkaisuille on lisääntynyt. Verkkokoulutuksesta on moneksi, sillä sitä voidaan hyödyntää niin uusien työntekijöiden perehdytyksessä kuin kokeneiden työntekijöiden täydennyskoulutuksessa.

Parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi kannattaa aina hyödyntää monimuotokoulutusta, jossa verkkokoulutuksella on selkeä oma roolinsa osana organisaation koulutuskokonaisuutta. Listasimme syitä miksi valita verkkokoulutus osaksi työntekijöiden oppimispolkua.

1. Tiivistää olennaisen ja säästää aikaa

Hyvä ja onnistunut verkkokoulutus tarjoaa oppijalle tiiviin ja selkeän paketin opiskeltavasta asiasta. Kun kurssi on hyvin suunniteltu ja toteutettu, opiskeltavat asiat on helpompi omaksua ja se motivoi suorittamaan kurssin myös loppuun asti. Samalla säästyy aikaa, kun jokainen työntekijä voi suorittaa koulutuksen itselleen sopivalla ajalla eikä fyysiseen siirtymiseen koulutuspaikalle kulu aikaa. Verkkokoulutus on kustannustehokas ratkaisu myös ajansäästön näkökulmasta.

2. Teoria haltuun ennen käytäntöä

Usein uudet opittavat asiat on helpompi omaksua käytännössä, kun aiheeseen on jo ehtinyt hieman orientoitua teorian kautta. Keskittymistä vaativat teoreettiset asiat on hyvä keskittää verkkokoulutukseen, jonka oppijat voivat suorittaa rauhassa itsenäisesti ennen käytännön harjoittelua. Näin säästetään myös kouluttajien aikaa ja lähiopetuksessa päästään nopeammin suoraan asiaan ja käytännön harjoitteisiin.

3. Mahdollistaa yksilöllisen tavan oppia

Jokainen meistä on yksilö ja oppii omalla tavallaan. Verkkokoulutus mahdollistaa esimerkiksi koulutuksen suorituksen pilkkomisen itselle sopiviin pätkiin, jotta oppimisesta saa parhaan hyödyn irti. Materiaaleihin on myös helppo palata ja kerrata asioita uudelleen.

4. Joustava koulutustapa

Verkossa oppiminen ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta, joten työntekijät voivat suorittaa koulutuksen silloin kuin heille se on mahdollista ja luontaista. Kurssin suorittaminen onnistuu puhelimella, tietokoneella tai muulla laitteella mistä päin maailmaa tahansa.

5. Mitattavaa ja seurattavaa koulutusta

Koulutus on aina investointi, joka vaatii sekä aikaa että rahaa, joten koulutussuorituksia tulisi seurata ja varmistaa niiden suorittaminen aikataulussa. Verkkokoulutusten suoritukset kirjautuvat automaattisesti järjestelmään, joten koska tahansa saadaan helposti tietoa koulutusten tilasta. Lisäksi verkkokursseista saatavaa tietoa ja palautetta voidaan käyttää koulutusten kehittämiseen.

+ 1: Hyödynnä verkkokoulutusta turvallisuuden eri teemakampanjoissa

Perehdytyksen lisäksi verkkokursseja kannatta hyödyntää esimerkiksi organisaation turvallisuuskampanjoinnissa. Koulutusten avulla voidaan nostaa esille valittuja turvallisuusteemoja ja näin edesauttaa organisaation turvallisuuskulttuurin rakentumista sekä tukea työntekijöiden positiivista asennoitumista turvallisen työskentelyn periaatteisiin.

Uutiset

Työtehtävään vaadittujen pätevyyksien varmistaminen on osa laatua ja turvallisuutta

Rego-järjestelmä tehostaa pätevyyksien hallinnointia ja seurantaa sekä koulutusohjelmien suorittamista.

Lue lisää

Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

Neste hallinnoi tuotannon työntekijöiden pätevyyksiä Qreformin toteuttamalla L2O-järjestelmällä.

Lue lisää

2021-06-02T13:53:10+03:00