Maarit Nyström
02.06.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön osaamisen varmistaminen, seuraaminen ja ylläpitäminen. Lue, miten Digitaalinen laitepassi helpottaa työnantajan arkea ja edistää osaamista terveydenhuollon henkilöstössä.

AJANKOHTAISTA
5 syytä ottaa käyttöön Digitaalinen laitepassi

AJANKOHTAISTA
5 syytä ottaa käyttöön Digitaalinen laitepassi

Maarit Nyström
02.06.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön osaamisen varmistaminen, seuraaminen ja ylläpitäminen. Lue, miten Digitaalinen laitepassi helpottaa työnantajan arkea ja edistää osaamista terveydenhuollon henkilöstössä.

1. Yhdenmukainen koulutus koko organisaatiossa

Terveydenhuollon laitteiden määrä voi olla hyvinkin mittava sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä. Saman laitteen käytön osaamistavoitteet, laitteen käytännön harjoittelun sekä osaamisnäytön sisällöt voivat vaihdella eri yksiköissä ja jopa koulutettavien kesken.

Digitaaliset laitepassit koostuvat laitekohtaisista pätevyyksien saavuttamisohjelmista, jotka rakentuvat eri vaiheista, kuten laitteen perustiedoista, osaamistavoitteiden kuvauksista, käyttöohjeista, käytännön harjoittelusta ja laitteen käytön osaamisen näyttöosuudesta. Osaaminen voidaan varmistaa myös erilaisilla osaamistesteillä.

Digitaaliset laitepassit tarjoavat jokaiselle työntekijälle yhdenmukaisen koulutusprosessin, ajantasaiset koulutussisällöt ja näytön vastaanottamisen kriteerit. Laitteen käytön osaaminen on näin tasalaatuista ja yhdenmukaisesti varmistettua unohtamatta vieritesti- ja kotiin luovutettavia laitteita.

2. Helppokäyttöinen ja monipuolinen järjestelmä

Laatuportin Digitaalisesta laitepassista löytyvät kaikki organisaation laitteet ja niiden pätevyyksien saavuttamisohjelmat sekä kaikki koulutusmateriaalit.

Lisäksi saavuttamisohjelmat ovat kopioitavissa yksiköstä toiseen. Samaa laitetta käyttävien yksiköiden ei tarvitse enää tehdä omia ohjelmiaan, vaan jokainen yksikkö voi käyttää samaa saavuttamisohjelmaa koko organisaatiossa. Laitekohtaisia pätevyyksien saavuttamisohjelmia on kuitenkin mahdollista muokata eri yksikköjen käyttötarpeiden tai eri työroolien vaatimustasojen mukaan.

Digitaalinen laitepassi ohjaa kaikkia osapuolia läpi koko laitepätevyyden saavuttamisohjelman: työntekijää, laitteen käytön perehdyttäjää sekä näytön vastaanottajaa. Järjestelmä ohjaa työntekijän tekemät kuittaukset suorituksista automaattisesti organisaatiossa määritellyille henkilöille.

Järjestelmän käyttö on helppoa selainpohjaisen käyttöliittymän kautta, mikä ei vaadi asennuksia tai ylläpitoa.

3. Aina ajantasainen tieto työntekijän laiteosaamisen tilasta

Laatuportin Pätevyyksien hallinta -osiossa näkyy aina laiteosaamisen ajantasainen tila sekä laitepätevyyksien voimassaolot. Esimiehet pystyvät seuraamaan laiteosaamisen tilaa osaamismatriisien kautta yksilö- ja yksikkötasolla. Järjestelmä muistuttaa automaattisesti vanhenevista pätevyyksistä. Tietoa on mahdollista siirtää myös eri järjestelmien välillä, esimerkiksi HR-järjestelmään.

Lisäksi työntekijät voivat itse seurata omien laitepätevyyksiensä voimassaoloa ja tarvittavien laitepätevyyksien suoritustilannetta.

4. Säästää jopa 50% esimiesten työaikaa

Digitaalinen laitepassi -pilotissa esimiehet arvioivat digitaalisten laitepassien säästävän laiteosaamisen varmistamisen ja seurannan hallinnointityötä noin 30-50 % verrattuna nykyisiin käytäntöihin. Ajallisesti arvioituna säästö tarkoittaisi konkreettisesti jopa 10 työtunnin säästöä kuukaudessa.

Moni pilottiin osallistunut esimies näki digitaalisten laitepassien hyödyn etenkin uusien laitteiden käyttöosaamisen kouluttamisessa ja näyttöjen vastaanottamisessa. Lisäksi yli puolet vastaajista katsoi digitaalisten laitepassien auttavan uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja osaamisen raportoinnissa johdolle sekä viranomaisille.

5. Kaikki ominaisuudet myös mobiilisti

Mobiilikäyttö mahdollistaa koulutusmateriaaleihin perehtymisen missä vain ja milloin vain. Lisäksi työntekijä voi tarkistaa oman laitepätevyyksien tilanteensa helposti mobiilissa, esimerkiksi siirtyessään työskentelemään toiseen yksikköön.

Laatuportin Digitaalinen laitepassi tarjoaa helppokäyttöisen tavan henkilöstön laiteosaamisen varmistamiseen, pätevyyksien voimassaolojen seurantaan sekä mahdollistaa yhdenmukaisen koulutuksen koko organisaatiossa. Lue lisää Digitaalisesta laitepassista ja pilotin kokemuksista.

Uusimmat blogit

Digitaalinen laitepassi

Digitaalinen laitepassi tarjoaa helppokäyttöisen tavan ylläpitää ja seurata lakisääteistä laiteosaamista.

Lue lisää

Digitaalisten laitepassipilottien palaute: ”Selkeästi vanhoja menetelmiä parempi”

Pilotoijat olivat erittäin tyytyväisiä Digitaaliseen laitepassiin monella eri mittarilla.

Lue lisää

2020-09-24T15:32:56+03:00