Docrates Syöpäsairaala tarvitsi käytännöllisen järjestelmän erilaisten poikkeamien ja vaaratapahtumien raportointiin ja seurantaan. Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportointi tarjosi helppokäyttöisen ratkaisun laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen. Järjestelmän käyttöönotto on tapahtunut sujuvasti ja erinomaisessa yhteistyössä.

UUTINEN
Docrates Syöpäsairaala tehostaa toimintaansa Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportoinnilla

UUTINEN
Docrates Syöpäsairaala tehostaa toimintaansa Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportoinnilla

05.05.2020

Docrates Syöpäsairaala tarvitsi käytännöllisen järjestelmän erilaisten poikkeamien ja vaaratapahtumien raportointiin ja seurantaan. Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportointi tarjosi helppokäyttöisen ratkaisun laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen. Järjestelmän käyttöönotto on tapahtunut sujuvasti ja erinomaisessa yhteistyössä.

Docrates Syöpäsairaala on suomalainen syöpäsairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon erikoistunut sairaala Helsingissä. Docrates toimii myös kansainvälisesti; potilaita on ollut hoidettavana yli 60 maasta ja hoidettavia syöpätyyppejä on ollut lähes 30 erilaista.

Docrateen laaturyhmän yksi tavoitteista vuodelle 2019 oli löytää uusi ratkaisu poikkeamien ja vaaratapahtumien hallintaan.

Helppokäyttöinen järjestelmä laadunhallintaan

Docrateen tavoitteena oli löytää selkeä ratkaisu, jossa ilmoitusten tekeminen, seuranta ja hallinta olisi selkeää.

”Olimme tutustuneet Laatuporttiin kliinisen auditoinnin yhteydessä joitakin vuosia sitten. Laatuportti tarjoaa meille sopivan ratkaisun ja se tehostaa toimintaa. Ohjelman monipuolisuus on kehittynyt todella laajaksi. Moduulit on rakennettu järkevästi ja ohjelman kehittäminen ottamalla käyttöön eri moduuleja tekee ohjelmasta monipuolisen työkalun laadunhallintaan”, kertoo Docrates Syöpäsairaalan palvelujohtaja Jaana Hyväri.

Docrates Syöpäsairaalassa laatu on ollut tärkeä osa organisaation toimintaa alusta alkaen. Raportoinnin seuranta ja analysointi oli kuitenkin aiemmin hidasta sekä vaivalloista.

”Aiemmin raportointi tehtiin koostamalla kyselylomakkeiden tiedot yhteen kvartaaleittain vakavuusasteiden mukaisesti. Tämä työstö oli aikaa vievin osuus aiemmalla työkalulla”, kertoo Hyväri.

Sujuva käyttöönotto

Laatuportin käyttöönoton aikana Docrates Syöpäsairaala on laajentanut toimitilojaan Helsingin Jätkäsaaressa. Laatuportin käyttöönotto on sujunut jouhevasti remontin ohessa.

”Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportoinnin linkki on liitetty jokaisen työntekijöiden tietokoneiden työpöydälle, ja laaturyhmä on kouluttanut henkilöstöä raporttien käsittelyyn. Kaikki on sujunut projektin aikana erinomaisessa yhteistyössä”, Hyväri kertoo.

Laatuportin käyttöönotto jatkuu käytännön ja toiminnan kehittämisen tasolla.

”Odotamme ohjelman ja sen pohjiin luotujen kategorioitten tuovan meille lisää ymmärrystä kehittämisen kohteista. Raportointi sekä palautteiden seurannat sekä ohjelman laajennettavuus luovat myös odotuksia tulevaan”, Hyväri sanoo.

Uutiset

Vaaratapahtumien raportointi

Monipuoliset toiminnallisuudet vaaratilanteiden ja poikkeamien kirjaamiseen, analysointiin sekä korjaavien toimenpiteiden seurantaan.

Tutustu!

2020-09-18T12:31:57+03:00