Työntekijöiden laadukas perehdyttäminen, osaamisen jatkuva kehittäminen ja varmistaminen vaikuttavat suoraan toiminnan turvallisuuteen sekä laatuun. Qreformin verkkokurssivalikoima tarjoaa laadukkaita kurssisisältöjä henkilöstön osaamisen varmistamiseen.

UUTINEN
Koulutuksella vähennetään työssä syntyviä vaaratilanteita ja riskejä

UUTINEN
Koulutuksella vähennetään työssä syntyviä vaaratilanteita ja riskejä

28.02.2020

Työntekijöiden laadukas perehdyttäminen, osaamisen jatkuva kehittäminen ja varmistaminen vaikuttavat suoraan toiminnan ja palveluiden turvallisuuteen sekä laatuun. Qreformin verkkokurssivalikoima tarjoaa laadukkaita kurssisisältöjä henkilöstön osaamisen varmistamiseen.

Turvallisen työn tekemisen perustana on tietoisuus toimintaan liittyvistä riskeistä sekä turvallisista toimintatavoista. Työnantajan vastuulla on perehdyttää työntekijät toimenkuvaan sisältyviin työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta.

Oman henkilökunnan lisäksi organisaation on myös varmistettava sen eri toimialueilla tai toimintayksiköissä työskentelevien urakoitsijoiden, alihankkijoiden tai vuokrahenkilöstön työturvallisuus.

Valmiskurssisisällöillä varmistetaan perusvalmius ja -osaaminen

Verkkokoulutus tarjoaa tehokkaan tavan kouluttaa työntekijät ajasta, maantieteellisestä sijainnista tai työvuoroista riippumatta. Työntekijöille verkkokoulutus tuo joustavuutta koulutukseen, kun verkkokursseja voi suorittaa itselle sopivana aikana. Työnantaja saa aina ajantasaisen tilannetiedon perehdytyksen ja koulutuksen etenemisestä – ja voi näin varmistaa, että koulutus on varmasti suoritettu. Verkkokoulutuksella vapautetaan myös kouluttajien tai perehdyttäjien työaikaa muihin koulutustarkoituksiin.

Verkkokoulutus sopii erinomaisesti täydentämään myös muuta organisaation koulutusta. Esimerkiksi työntekijöitä voidaan velvoittaa suorittamaan ensin paloturvallisuuden verkkokoulutus, jolla varmistetaan työntekijöiden perustiedot ja vasta sen jälkeen työntekijä pääsee osallistumaan lähiopetuksena pidettävään alkusammutusharjoitukseen.

Tutustu verkkokoulutusvalikoimaamme ja pyydä esittely omalle organisaatiollesi lähettämällä viestiä info@qreform.com.

Räätälöimme valmiskursseja tarvittaessa asiakaskohtaisesti. Meiltä voit tilata myös verkkokoulutustuotantoja oman organisaatiosi tarpeisiin.

Verkkokoulutukset

Verkkokoulutukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille

Tulossa

Asiakasturvallisuutta taidolla -koulutuskokonaisuus

Perustietoa ja käytännön toimintatapoja asiakasturvallisuuden parantamiseksi. Kohderyhmänä asiakastyössä toimivat sosiaalipalveluiden työntekijät.

Uhka- ja väkivaltatilanteet sote-ammattilaisen työssä

Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi ja kuinka toimia eri tilanteissa. Kohderyhmänä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Uutiset

Verkkokoulutus

Osaava henkilöstö on turvallisen ja laadukkaan toiminnan perusta.

Tutustu valikoimaamme!

2020-09-17T14:54:44+03:00
Go to Top