Turvallisen työn tekemisen perustana on tietoisuus toimintaan liittyvistä riskeistä sekä turvallisista toimintatavoista. Laatuportti-järjestelmä sisältää tehokkaat työkalut ennakoivaan riskienarviointiin, potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistamiseen sekä omavalvonnan toteutukseen.

UUTINEN
Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa

UUTINEN
Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa

03.03.2020

Turvallisen työn tekemisen perustana on tietoisuus toimintaan liittyvistä riskeistä sekä turvallisista toimintatavoista. Laatuportti-järjestelmä sisältää tehokkaat työkalut ennakoivaan riskienarviointiin, potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistamiseen sekä omavalvonnan toteutukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tammikuussa 2020 julkaisema Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelma korostaa erityisesti ennakoivaa riskienhallintaa sekä omavalvonnan merkitystä potilas- ja asiakasturvallisuuteen.

Omavalvontasuunnitelman rooli integroidun sote-mallin potilas- ja asiakasturvallisuuden työkaluna on korostunut. Omavalvonta on palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluvaa ennakoivaa, toiminnanaikaista ja jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa.

Omavalvonnan avulla varmistetaan laadukkaat käytännöt, toiminnan jatkuvuus sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutuminen. Omavalvontaa tulisi toteuttaa samoin yleisin periaattein niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Lisäksi lääkinnälliset laitteet ja niihin liittyvä turvallisuus ovat nostettu STM:n toimeenpanosuunnitelmassa erityishuomion kohteeksi.

Laatuportin avulla suunnitelmat viedään käytäntöön ja arjen työhön

STM:n toimeenpanosuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet vaativat tuekseen selkeät prosessit ja IT-järjestelmät, joilla toimenpiteitä käytännössä tehdään ja seurataan.

Laatuportti tarjoaa kokonaisratkaisun laadun ja turvallisuuden johtamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Järjestelmä tukee mm. laadun- ja riskienhallinnan prosesseja, sisältää monipuoliset toiminnallisuudet työntekijöiden osaamisen varmistamiseen sekä tavan hallita henkilökunnan pätevyyksiä.

Laatuportin avulla onnistuu myös vaaratapahtumien raportointi sekä positiivisten turvallisuushavaintojen tekeminen. Järjestelmän avulla voidaan hallinnoida kaikkia organisaation käyttämiä ilmoitustyyppejä joustavasti – kuten työturvallisuutta, tietoturvallisuutta ja asiakasturvallisuutta.

Laatuportti on uudenaikainen vaihtoehto käytössä oleville raportointijärjestelmille.

Laatuportti on modulaarinen palvelukokonaisuus, jonka eri toiminnallisuuksia voidaan ottaa käyttöön organisaation tarpeiden mukaan.

Haluatko kuulla lisää Laatuportin mahdollisuuksista? Ota yhteyttä info@qreform.com niin järjestetämme organisaatiollesi oman Laatuportti-esittelyn.

Lähteet
STM tiedote 23.1.2020: Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelma on julkaistu

Uutiset

Blogi: Omavalvonnan avulla tunnistetaan riskejä ja poikkeamia toiminnassa

Omavalvonta on käytännön riskienhallintaa, jonka avulla pyritään seuraamaan ja kehittämään mm. asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lue lisää

Laatuportti

Kokonaisvaltaisen omavalvonnan seuraamisen, arvioimisen ja kehittämisen tueksi.

Lue lisää

Digitaalinen laitepassi

Digitaalinen laitepassi tarjoaa helppokäyttöisen tavan ylläpitää ja seurata lakisääteistä laiteosaamista.

Lue lisää

Vaaratapahtumien raportointi

Kehitä turvallisuutta oppimalla!

Lue lisää

2020-09-18T12:34:57+03:00
Go to Top