Laatuportti tarjoaa monipuoliset työvälineet COVID-19 poikkeusjärjestelyihin ja riskienhallintaan, joita kannattaa nyt hyödyntää. Laatuportti sisältää mm. COVID-19 riskienarvioinnin, jonka avulla koronaviruksesta aiheutuvia työn riskejä on helppo arvioida. COVID-19 riskienarviointi tarjotaan Laatuportin riskienhallinnan käyttäjille ilmaiseksi.

UUTINEN
Laatuportin työvälineet COVID-19 poikkeusjärjestelyihin ja riskienhallintaan

UUTINEN
Laatuportin työvälineet COVID-19 poikkeusjärjestelyihin ja riskienhallintaan

24.04.2020

Laatuportti tarjoaa monipuoliset työvälineet COVID-19 poikkeusjärjestelyihin ja riskienhallintaan, joita kannattaa nyt hyödyntää. Laatuportti sisältää mm. COVID-19 riskienarvioinnin, jonka avulla koronaviruksesta aiheutuvia työn riskejä on helppo arvioida. COVID-19 riskienarviointi tarjotaan Laatuportin riskienhallinnan käyttäjille ilmaiseksi.

COVID-19 epidemia on aiheuttanut paljon erilaisia poikkeustilannejärjestelyjä organisaatioiden toiminnan, tilojen ja henkilöstön osalta. Vallitsevassa tilanteessa prosessien hallinta ja tehtävien kontrollointi vaatii tehokkaita menetelmiä, jotta turvallisuus voidaan taata ja toiminta tulee dokumentoitua.

Muuttuneet olosuhteet aiheuttavat uudenlaisia riskejä työntekijöille. Työnantajan on tunnistettava työstä ja työolosuhteista aiheutuvat riskit työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Aluehallintovirasto (AVI) muistuttaakin 9.4. annetussa tiedotteessaan, että velvoite koskee myös koronaviruksesta aiheutuvaa terveysvaaraa.

Työnantajan on arvioitava työn riskejä, pyrittävä ennaltaehkäisemään työntekijän altistumista koronavirustartunnalle sekä määriteltävä tarvittavat toimenpiteet vaaran vähentämiseksi.

Vaasan sairaanhoitopiiri on tehnyt jo epidemian alusta asti COVID-19 tilanteeseen liittyvää riskienarviointia Laatuportissa. Tämän lisäksi useat sairaanhoitopiirit käyttävät aktiivisesti Laatuportin toiminnallisuuksia riskiarvioinneissa ja kehittämishankkeiden hallinnassa.

COVID-19 riskienarviointi nyt ilmaiseksi Laatuportin riskienhallinnan käyttäjille

Laatuporttiin on toteutettu kattava COVID-19 riskienarviointi, jonka avulla koronaviruksesta aiheutuvia työn riskejä on helppo arvioida. Riskienarvioinnin kysymykset on laadittu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden toimesta ja hyväksytty monessa työsuojeluorganisaatiossa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin luvalla tarjoamme kaikille Laatuportin käyttäjäorganisaatioille COVID-19 riskienarvioinnin veloituksetta käyttöön.

Jos organisaatiolla on Laatuportin riskienhallinnan moduuli käytössä ja haluatte hyödyntää tämän mahdollisuuden, lähetä viesti otsikolla ”COVID-19 riskienarviointi” Qreformin asiakastukeen tuki@qreform.com ja pyydä meitä lisäämään tämä COVID-19 riskienarviointi organisaatiollesi.

Laadunhallinnan kehittämistehtävillä hallinnoidaan poikkeustilannejärjestelyjä

Laatuportin kehittämishankkeen hallintatoiminto sopii erinomaisesti poikkeustilannejärjestelyn hallintaan. Toiminnon avulla voidaan helposti suunnitella tehtävät toimenpiteet, vastuuttaa ne eri henkilöille ja valvoa tehtävien toteutumista sovitussa aikataulussa. Laatuportin avulla järjestelyyn liittyvät tehtävät tulee samalla dokumentoitua ja niiden etenemistä voidaan seurata ja tarvittaessa tehdä muutoksia toimintaan.

Kehittämishankkeet ovat osa Laatuportin laadunhallintamoduulin toimintoja ja niitä voi perustaa vapaasti eri tarkoituksiin.

Helpompi tapa ilmoittaa vaaratilanteista – mukana myös COVID-19 luokittelu

Laatuportin vaaratilanneraportointi on nopea ja helppo tapa sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Järjestelmän avulla erilaiset ilmoitukset tehdään yhden lomakkeen kautta ja ilmoittaminen onnistuu myös mobiililaitteella.

Vaaratapahtumien luokittelu ja käsittely tapahtuu yleisen standardin mukaisesti ja tapahtumista saadaan selkeät raportit. Tapahtumaan vaikuttaviin tekijöihin on lisätty mukaan myös COVID-19 ja tämä on välittömästi kaikkien asiakkaidemme käytössä.

Digitaaliset laitepassit auttavat laiteosaamisen hallinnassa ja kouluttamisessa

Laatuportin digitaaliset laitepassit auttavat henkilöstön laiteosaamisen lakisääteisessä valvonnassa ja helpottavat esimiesten työtä. Ratkaisu tarjoaa henkilöstölle helpon tavan varmistaa omien laitepätevyyksien tilanne ja hakeutua itse aktiivisesti koulutukseen työssä tarvittavien laitteiden osalta.

Digitaalinen oppiminen on nyt erinomainen apuväline, kun henkilöstöä koulutetaan nopealla aikataululla uusiin tehtäviin. Laatuportti tarjoaa yhdenmukaisen koulutussisällön ja -prosessin kaikille työntekijöille sekä dokumentoi kaikki suoritukset automaattisesti järjestelmään, jolloin osaamista voidaan ylläpitää jatkossa.

Uutista päivitetty 28.4.2020 klo 11:39. COVID-19 riskienarviointi tarjotaan Laatuportin riskienhallinta moduulin käyttäjäorganisaatioille ilmaiseksi.

Lähteet:

Aluehallintovirasto. Työnantajan pitää arvioida koronaviruksesta aiheutuvat terveysriskit (Työsuojelu). Päivitetty 9.4.2020.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työntekijöille, jotka ovat alttiita koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin vakavammille muodoille. Päivitetty 24.3.2020.

Työterveyslaitos. Ammattitautien määrä ennallaan – noin 1600 tapausta. Päivitetty 4.6.2019.

Uutiset

Vaaratapahtumien raportointi

Monipuoliset toiminnallisuudet vaaratilanteiden ja poikkeamien kirjaamiseen, analysointiin sekä korjaavien toimenpiteiden seurantaan.

Tutustu!

Digitaalinen laitepassi

Helppokäyttöisen tapa ylläpitää ja seurata lakisääteistä laiteosaamista.

Tutustu!

2020-09-18T12:32:34+03:00