Qreform on aloittanut yhteistyön ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluita tarjoavan 9Lives konsernin kanssa. Kevään aikana 9Lives ottaa käyttöönsä Laatuportin osaamisen ja pätevyyksien hallintatoiminnot, joiden avulla ensihoidon osaamista arjen työssä on helppo ylläpitää ja seurata.

UUTINEN
Laatuportti käyttöön 9lives konsernin osaamisen hallinnassa

UUTINEN
Laatuportti käyttöön 9lives konsernin osaamisen hallinnassa

23.5.2019

Qreform on aloittanut yhteistyön ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluita tarjoavan 9Lives konsernin kanssa. Kevään aikana 9Lives ottaa käyttöönsä Laatuportin osaamisen ja pätevyyksien hallintatoiminnot, joiden avulla ensihoidon osaamista arjen työssä on helppo ylläpitää ja seurata.

9Lives palvelee laajaa asiakaskuntaa, johon kuuluu mm. kuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, terveydenhuollon organisaatioita sekä yksittäisiä ihmisiä. Ensihoito- ja ambulanssipalvelujen lisäksi 9Lives tuottaa asiakkailleen hengityshalvauspotilaiden hoitopalveluita sekä kotiinvietäviä palveluja.

Suomen johtavalle ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluita tuottavalle 9Livesille on tärkeää ylläpitää ensihoitajien ammattiosaamista. Konsernissa työskentelee noin 800 ensihoidon ammattilaista, jotka hoitavat lähes 100 000 sairaankuljetustehtävää vuosittain.

”Osaava henkilöstö on turvallisen ja laadukkaan toiminnan tärkein elementti”, sanoo 9Lives konsernin toimitusjohtaja Katariina Matveinen.

Pätevyyksistä ja osaamisista saatu tieto toimii jatkuvan kehittämisen tukena

9Lives ottaa toukokuun aikana käyttöönsä Laatuportin osaamisen- ja koulutusten hallintapalvelut henkilöstön pätevyyksien hallintaan ja kehittämiseen. Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmällä hallinnoidaan henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksia sekä muita ammatillisia pätevyyksiä. Jatkossa Laatuportin toimenpideseuranta mahdollistaa ensihoitajille potilaskohtaamisen aikana tapahtuvien toimenpiteiden kirjaamisen suoraan järjestelmään. Lisäksi Laatuporttiin siirretään nykyinen Moodle-ympäristössä toteutettu verkkokoulutussisältö.

”Laatuportti tuo meille tehokkaat välineet osaamisen seurantaan ja tarjoaa samalla myös henkilöstölle näkymän omaan osaamiseensa. Asiakkaamme arvostavat korkeatasoista osaamistamme ja nyt saamme siihen myös helppokäyttöisen ja luotettavan seurannan”, Matveinen kertoo.

Qreformin ja 9Livesin yhteistyö on lähtenyt sujuvasti liikkeelle. Laatuportin pätevyyksien hallinta pyritään saamaan vuoden 2019 aikana käyttöön kaikissa 9Livesin 26 toimipisteessä.

2019-05-27T11:50:11+03:00
Go to Top