Timo Raaska
19.12.2017

Moniammatillisten tiimien pätevyyksien hallinta on aina vaativa prosessi, olipa kyse sitten rakennustyömaasta, öljynjalostamosta, lentotoiminnasta tai paperitehtaasta. Toiminnan tuottavuus, tehokkuus ja turvallisuus edellyttävät, että tiimin jokainen jäsen hoitaa oman tonttinsa sen vaatimalla ammattitaidolla ja kokemuksella.

AJANKOHTAISTA
Miksi Masa ei osannutkaan? Olisiko edes voinut osata?

AJANKOHTAISTA
Miksi Masa ei osannutkaan? Olisiko edes voinut osata?

Timo Raaska
19.12.2017

Moniammatillisten tiimien pätevyyksien hallinta on aina vaativa prosessi, olipa kyse sitten rakennustyömaasta, öljynjalostamosta, lentotoiminnasta tai paperitehtaasta. Toiminnan tuottavuus, tehokkuus ja turvallisuus edellyttävät, että tiimin jokainen jäsen hoitaa oman tonttinsa sen vaatimalla ammattitaidolla ja kokemuksella.

Työtehtävän pätevyysvaatimukset lähtevät aina soveltuvasta peruskoulutuksesta. Seuraavaksi tarvitaan riittävä osaaminen yrityskohtaisista tehtävistä ja toimintatavoista sekä ymmärrys koko tiimin työprosessin kulusta. Osa tehtävistä voi olla viranomaisten tai alan toimijoiden määräysten rajaamia ja tällöin on varmistettava, että vaadittu osaaminen on todistetusti olemassa. Tämän lisäksi työpaikan omassa perehdytyksessä ja harjoittelemalla saavutetaan riittävä osaaminen vaativankin tehtävän hoitamiseen.

Mitä minulta odotetaan ja mitä kaikkea pitäisi osata?

Ensimmäinen hankala asia, johon usein törmäämme, ovat puutteelliset tai lähes määrittelemättömät yrityskohtaiset pätevyysvaatimukset. Mikäli roolit ja toimenkuvat ovat sekavat, on lähes mahdoton tehtävä määritellä, millaista osaamista työn riskitön tekeminen vaatii. Valitettavan usein nojataan työnjohdon, vuoropäälliköiden tai mestareiden henkilökohtaiseen kokemukseen ja työntekijöiden osaamisen tuntemiseen ilman järjestelmällistä seurantaa.

Kun roolit on selkeästi määritelty ja kunkin tehtävän vaatima osaaminen on kirjattu pätevyysvaatimuksiksi järjestelmään, on osaamisen johtaminen kaikille selkeämpää. Osaamisen johtaminen on merkittävä osa turvallisuuden johtamista ja johtamisjärjestelmän selkeys on ehdoton edellytys sille, että päivittäinen toiminta tapahtuu suunnitellusti.

Miksi kaikki aina muuttuu? Johan tämä koulutettiin.

Toinen kompastuskohta on osaamisen kehittäminen ja sen ylläpito. Turvallinen ja tehokas työn tekeminen vaatii jatkuvaa osaamisen ylläpitoa. Kerran tehty pätevyysohjelma ja kouluttaminen menettävät tehon nopeasti, ellei organisaatiossa ole systemaattista tapaa pitää yllä ja kehittää kunkin henkilön osaamista.

Turvallisuuskriittisen osaamisen ylläpito ei voi olla vain työntekijän tai työnjohdon muistin ja oman aktiivisuuden varassa, vaan siihen on oltava järjestelmä, joka varmistaa ja dokumentoi asiat.

70-20-10 malli toimii myös turvallisuuskriittisissä pätevyyksissä

Pätevyyksien kehittämisessä ja ylläpidossa on hyvä muistaa vanha malli, jonka mukaan ihminen omaksuu vain 10 % oppimistaan asioista muodollisessa koulutuksessa. 20 % oppimisesta tapahtuu työn ohessa, esimerkiksi saamalla palautetta, jakamalla kokemuksia tai seuraamalla kollegan tai esimiehen työtä.

Jopa 70 % oppimisesta tapahtuu itse työtä tekemällä ja ratkaisemalla käytännön ongelmia. Ammattilaisen työpäivässä tämän tulisi näkyä myös pätevyysohjelmien ylläpidossa viemällä osaamisen ylläpito osaksi jokapäiväistä työtä.

Käytännönläheiset vinkit pätevyyksien hallintaan

  1. Määrittele selkeät tehtävät ja niihin vaadittava osaaminen. Kirjaa nämä pätevyyden saavuttamisohjelmiksi.
  2. Varmista, että jokainen työntekijä tietää oman työnsä vaatimukset ja että tarvittava pätevyysohjelma on suoritettu. Kirjaa suoritukset järjestelmään ja edellytä niiden seurantaa.
  3. Määrittele kunkin pätevyyden ylläpidon vaatimat toimenpiteet ja niiden aikataulu. Varmista, että määriteltyjä pätevyyksiä pidetään yllä ja kehitetään.
  4. Toimi käytännönläheisesti, vie oppiminen ja osaamisen ylläpito osaksi jokapäiväistä työtä. Siirrä painopistettä erillisistä turvallisuus- tai pätevyyskoulutuksista työn ohessa oppimiseen. Edellytä kuitenkin systemaattista seurantaa, kirjaamista ja raportointia.
  5. Hyödynnä tehokkaasti monimuoto-oppimista. Osaamista voi perinteisen koulutustapahtuman lisäksi kehittää lukemalla tiedotteita, opiskelemalla verkkokursseilla, tietoiskuvideoilla, ryhmätöillä tai kilpailuilla. Tärkeintä on, että joka päivä opitaan uutta tai kerrataan aiemmin opittua.

Kiinnostuitko?

Lue lisää Rego Pätevyyksien hallinta -ratkaisusta ja sen tarjoamista hyödyistä.

2019-06-19T12:25:40+03:00