Jokaisessa työpaikassa tapahtuu säännöllisesti eri tasoisia vaaratilanteita, jotka usein johtuvat monen pienen tapahtuman yhteensattumista. Tilanteiden vakavuus ja mahdolliset seuraukset vaihtelevat tapahtuman luonteen ja toiminnan turvallisuuskriittisyyden mukaan.

UUTINEN
Puutteellinen osaaminen on turvallisuusriski

UUTINEN
Puutteellinen osaaminen on turvallisuusriski

18.05.2020

Jokaisessa työpaikassa tapahtuu säännöllisesti eri tasoisia vaaratilanteita, jotka usein johtuvat monen pienen tapahtuman yhteensattumista. Tilanteiden vakavuus ja mahdolliset seuraukset vaihtelevat tapahtuman luonteen ja toiminnan turvallisuuskriittisyyden mukaan.

Ensimmäinen askel turvallisen toiminnan mahdollistamiseen on varmistaa, että jokaisella on riittävä osaaminen omaan tehtäväänsä. Käyttäjä, joka on saanut puutteellisen koulutuksen uuden laitteen käyttöön, on välitön turvallisuusriski tämän laitteen kanssa työskentelyssä. Vastaavasti työntekijä, jolta puuttuu työrutiini johonkin tehtävään (vaikka osaaminen olisi joskus koulutettu), ei kykene toimimaan turvallisesti yllättävässä työtilanteessa, jossa tätä taitoa ja osaamista tarvittaisiin.

Ylläkuvattuja tilanteita voisi listata loputtomiin ja jokainen meistä todennäköisesti tunnistaa omalta työpaikalta vastaavia asioita. Samalla voidaan todeta, että kukaan tuskin tietoisesti haluaa toimia vaativassa tehtävässä ilman varmistettua osaamista.

Osaamisen hallinnan järjestelmillä varmistetaan oikea osaaminen kuhunkin työtehtävään

Turvallisuuskriittisen osaamisen varmistamiseen tarvitaan menetelmiä ja tehokkaat työkalut, jolla osaamisen hankkimista ja ylläpitoa voidaan helposti hallinnoida.

Työpaikalla tapahtuvaa lähikoulutusta ja työssäoppimista ei mikään järjestelmä voi korvata, mutta toiminnan organisointiin ja seurantaan sekä teorian opiskeluun teknologia tarjoaa suuren avun ja tuo toimintaan tehokkuutta. Tähän olemme aktiivisesti kehittäneet pätevyyksien ja osaamisen hallinnan työkaluja, joita käytetään eri toimialoilla monenlaisen turvallisuuskriittisen osaamisen johtamiseen.

Rego/Laatuportti-järjestelmän avulla voidaan määritellä tärkeät pätevyydet ja niille koulutusohjelmat sekä pitää kirjaa siitä kenellä työntekijällä on mikäkin pätevyys voimassa. Koulutusohjelmat voivat hyödyntää kaikkea olemassa olevaa ohjeistusta ja koulutusmateriaalia tai niitä voidaan luoda täysin uusia. Esimiehet ja työntekijät saavat helppokäyttöiset näkymät omiin osaamisen raportteihin ja osaamismatriiseihin, jolloin koska tahansa voidaan varmistaa, että kussakin työroolissa on työssä riittävällä ja oikealla osaamisella varustettu henkilö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittäminen

Lue lisää

Rego pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittäminen.

Lue lisää

Uutiset

Asiakastarina: Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

Lue lisää

Turvallisuutta taidolla

Erinomainen verkkokoulutuspaketti osaksi turvallisuusperehdytystä.

Tutustu!

2020-09-18T12:30:41+03:00