Maarit Nyström aloitti Qreformissa asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2020. Nyström tuo Qreformiin vahvan sosiaali- ja terveysalan osaamisen erityisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen saralta sekä sote-organisaatioiden pätevyyksien hallinnasta.

UUTINEN
Qreform vahvistaa sote-alan osaamistaan

UUTINEN
Qreform vahvistaa sote-alan osaamistaan

09.04.2020

Maarit Nyström aloitti Qreformissa asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2020. Nyström tuo Qreformiin vahvan sosiaali- ja terveysalan osaamisen erityisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen saralta sekä sote-organisaatioiden pätevyyksien hallinnasta.

Qreformissa kehityspäällikkönä aloittaneella Maarit Nyströmillä on monipuolinen tausta sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija- ja kehitystehtävistä. Nyström on ollut vahvasti mukana kehittämässä potilas- ja asiakasturvallisuutta edellisessä työpaikassaan kehittämisyksikössä Siun sotessa. Lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana mm. Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksessä ja Laiteturvallisuusverkostossa.

Ennen asiantuntijatehtäviin siirtymistä Nyström ehti toimia lähes 20 vuotta sairaanhoitajana keskussairaalassa useilla eri erikoisaloilla, mikä tuo arvokasta käytännönkokemusta potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen.

Lisäksi Nyström on toiminut uransa aikana mm. operatiivisen klinikkaryhmän asiakasturvallisuus-yhdyshenkilönä, ollut työyksikkönsä lääke-, kipu- ja turvallisuusvastaava sekä ollut mukana erilaissa auditointiprosesseissa.

”Odotan innolla saavani antaa tietämykseni ja osaamiseni sote-organisaatioiden käyttöön. Vastaavasti haluan myös jatkuvasti kehittää osaamistani, jotta voin entistä paremmin palvella asiakkaita heidän tarpeidensa pohjalta”, Maarit Nyström sanoo.

Nyströmin työtehtävät Qreformissa keskittyvät tukemaan sote-organisaatioita mm. asiakas- ja potilasturvallisuuden, riskienhallinnan sekä osaamisen varmistamisen kehittämisessä.

”Aikaisempi monipuolinen työkokemus ja erilaiset työsisällöt ovat olleet todellinen vahvuus perehtyessäni uuteen työnkuvaani”, Nyström kertoo.

Nyströmin aloittamisen myötä Qreform vahvistaa yhä voimakkaammin sote-alan asiantuntijuuttaan.

”On hienoa saada Maarit mukaan tiimiin. Tutustuimme Maaritin kanssa eri yhteistyöverkostoissa ja tietysti Siun soten kehityshankkeissa, joissa yhteistyö sujui loistavasti alusta asti. Maaritin kokemus ja näkemykset tuovat uutta virtaa tekemiseemme ja pystymme varmasti yhdessä toteuttamaan yhä parempia ratkaisuja sote-asiakkaidemme tarpeisiin”, toteaa Qreformin toimitusjohtaja Timo Raaska.

Nyströmin tavoite on edistää pitkäjänteisesti turvallisia ja laadukkaita toimintatapoja sote-organisaatiossa.

”Toivon pääseväni tekemään konkreettista yhteistyötä eri organisaatioiden ja verkostojen kanssa. Tavoite on kaikilla sama – erilaisten arkea helpottavien työkalujen ja yhtenäisten toimintatapojen hyödyntäminen asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamisessa sekä laadunhallinnan kokonaisuudessa”, Nyström tiivistää.

Ota yhteyttä Maarit Nyströmiin maarit.nystrom@qreform.com asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Uutiset

Laatuportin Pätevyyksien hallinta

Sisältää tehokkaat työkalut mm. perehdytyksen hallintaan, osasto- ja yksikkökohtaisen osaamisen varmistamiseen sekä pätevyyksien jatkuvaan ylläpitoon.

Tutustu!

2020-09-18T12:33:54+03:00