Omavalvonta on tärkeä osa sosiaalipalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden valvontaa. Uusi Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuskokonaisuus perehdyttää sosiaalipalvelujen työntekijät kattavasti asiakasturvallisuuden keskeisiin osa-alueisiin ja auttaa edistämään turvallisia toimintatapoja omassa työssä.

UUTINEN
Tulossa: Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sosiaalipalvelujen työntekijöille

UUTINEN
Tulossa: Asiakaturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sosiaalipalvelujen työntekijöille

02.04.2020

Omavalvonta on tärkeä osa sosiaalipalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden valvontaa. Uusi Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuskokonaisuus perehdyttää sosiaalipalvelujen työntekijät kattavasti asiakasturvallisuuden keskeisiin osa-alueisiin ja auttaa edistämään turvallisia toimintatapoja omassa työssä. Verkkokoulutus on saatavilla toukokuussa 2020.

Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus auttaa sosiaalipalveluiden työntekijöitä tunnistamaan poikkeamia asiakkaan palveluprosessissa, vakiintuneissa toimintatavoissa ja moniammatillisessa yhteistyössä ennen kuin poikkeamat uhkaavat asiakasturvallisuutta. Työntekijät oppivat minkälaisia asiakasturvallisuuteen liittyviä riskejä sosiaalipalveluissa voi ilmetä sekä kuinka epäkohtien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä työntekijän omalla toiminnalla.

Verkkokoulutus on toteutettu erityisesti sosiaalipalvelujen tarpeisiin ja se on tarkoitettu välittömässä asiakastyössä toimiville ammattilaisille – kuten sosiaalityöntekijöille, palveluohjaajille, perhetyöntekijöille ja kehitysvammaisohjaajille. Verkkokurssit sisältävät lukuisia käytännön esimerkkejä tyypillisistä asiakasturvallisuustilanteista, niihin liittyvistä riskeistä ja kuinka niitä voidaan hallita.

Asiakasturvallisuutta taidolla -koulutus sisältää seitsemän verkkokurssia ja loppukertauksen, josta saa todistuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit:

  • Asiakasturvallisuuden lähtökohtia
  • Systeemiajattelu asiakasturvallisuudessa
  • Asiakkaaseen kohdistuvista epäkohdista oppiminen
  • Riskienhallinta asiakasturvallisuuden varmistamisessa
  • Inhimilliset tekijät asiakasturvallisuudessa
  • Tiimityö asiakasturvallisuuden varmistajana
  • Asiakasturvallisuus tavaksi toimia
  • Loppukertaus

Asiakasturvallisuutta taidolla -koulutus pohjautuu suosittuun Potilasturvallisuutta taidolla -koulutukseen, jonka on suorittanut jo yli 130 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Kiinnostuitko?

Asiakasturvallisuutta taidolla -koulutuksen toimitukset alkavat toukokuussa 2020. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous jo ennakkoon info@qreform.com.

Uutiset

MUITA VERKKOKURSSEJA

Kotihoitoa turvallisesti

Meiltä koulutusta myös kotihoidon työntekijöiden tarpeisiin.

Lue lisää

Paloturvallisuutta taidolla

Varmista henkilökuntasi valmius ennakoida vaaratilanteita.

Lue lisää

2020-09-17T09:58:44+03:00
Go to Top