Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työssään kohtaama asiakasväkivalta tai sen uhka ovat kasvaneet hälyttävästi viime vuosina. Qreformin uusi verkkokurssi, Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa, antaa välineitä ennakointiin ja omatoimiseen varautumiseen tilanteissa, joissa työturvallisuus vaarantuu asiakasväkivallan uhkan takia.

UUTINEN
Tulossa kesäkuussa: Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa -verkkokurssi sote-alan työntekijöille

UUTINEN
Tulossa kesäkuussa: Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa -verkkokurssi sote-alan työntekijöille

13.05.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työssään kohtaama asiakasväkivalta tai sen uhka ovat kasvaneet hälyttävästi viime vuosina. Qreformin uusi verkkokurssi, Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa, antaa välineitä ennakointiin ja omatoimiseen varautumiseen tilanteissa, joissa työturvallisuus vaarantuu asiakasväkivallan uhkan takia.

Vuonna 2019 jopa 25% sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä oli kohdannut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Eniten väkivaltaa kokivat alle 30-vuotiaat työntekijät, joista lähes puolet raportoivat asiakkaan väkivaltaisesta käytöksestä.

Uusi Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa -verkkokurssi on toteutettu sosiaali- ja terveydenhuollon koulutustarpeeseen. Verkkokurssi tarjoaa perustietoa henkilöturvallisuudesta, asiakasväkivallan ennaltaehkäisystä sekä uhkaavien tilanteiden hallinnasta. Kurssi käsittelee asiakasväkivallan uhkaa työturvallisuuslainsäädännön tarkoittamassa mielessä.

Vain 10-15% ihmisistä kykenee säilyttämään täydellisen toimintakykynsä uhkaavassa tilanteessa. Verkkokurssi tarjoaakin työntekijöille hyviä käytännön työkaluja kohdata uhkaava ihminen, esittelee keinoja ylläpitää toimintakykyä uhkatilanteessa ja auttaa ymmärtämään syitä uhkaavan käytöksen taustalla.

Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa -verkkokurssi on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille ja opiskelijoille. Koulutus sopii hyvin esimerkiksi työntekijöiden perehdyttämisen ja työnopastuksen apuvälineeksi.

Verkkokurssin sisältö:

  • Uhka- ja väkivaltatilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy
  • Kuinka hallita uhkaavaa tilannetta?
  • Uhkatilanteen jälkeen

Kurssin kesto on noin 45 minuuttia lopputesteineen ja kurssista saa todistuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen.

Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa -verkkokurssi on toteutettu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusalan kouluttajien kanssa.

Kiinnostuitko?

Verkkokurssin toimitukset alkavat kesäkuussa 2020. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous jo ennakkoon info@qreform.com

—————

Lähteet

Työterveyslaitoksen seurantatutkimus 2015-2019 https://www.ttl.fi/asiakasvakivalta-sairaala-ja-terveydenhuoltohenkilostoa-kohtaan-lisaantynyt/

Laakkonen, A. & Taskinen, H. (1994). Uhkailu ja fyysinen väkivalta työssä. Duodecim. 110 (16). https://www.duodecimlehti.fi/duo40334

Uutiset

MUITA VERKKOKURSSEJA

Asiakasturvallisuutta taidolla

Koulutus auttaa työntekijöitä tunnistamaan asiakasturvallisuuteen liittyviä riskejä ja ennaltaehkäisemään epäkohtien syntymistä.

Lue lisää

Kotihoitoa turvallisesti

Meiltä koulutusta myös kotihoidon työntekijöiden tarpeisiin.

Lue lisää

2020-09-17T15:09:49+03:00