Hyviä uutisia Potilasturvaportin käyttäjille! Portaaliin on tulossa syyskuussa uusi teemaverkkokurssi, Vaaratapahtumien raportointi – Laatuportti.

UUTINEN
Tulossa Potilasturvaporttiin: Vaaratapahtumien raportointi -verkkokurssi

UUTINEN
Tulossa Potilasturvaporttiin: Vaaratapahtumien raportointi -verkkokurssi

4.9.2019

Hyviä uutisia Potilasturvaportin käyttäjille! Syyskuussa Potilasturvaportti-palvelussa julkaistaan uusi teemaverkkokurssi, Vaaratapahtumien raportointi – Laatuportti, joka perehdyttää käyttäjät vaaratapahtumien raportointiin ja ilmoitusten tekoon Laatuportti-järjestelmällä.

Vaaratapahtumien raportointi on potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tärkeimpiä menettelytapoja. Raportoinnin aktiivisuus sekä laatu vaikuttavat merkittävästi raportoinnista saatavaan hyötyyn.

Uusi Vaaratapahtumien raportointi – Laatuportti -verkkokurssi perehdyttää erilaisten vaaratapahtumien tunnistamiseen ja niiden oikeaoppiseen ilmoittamiseen. Lisäksi kurssi opastaa työntekijöitä siihen, millaisia tilanteita heidän tulisi ilmoittaa.

Verkkokurssilla käydään vaihe-vaiheelta läpi kuinka haittatapahtuma tai läheltä piti -tilanne kirjataan Laatuportin Vaaratapahtumien raportointi-järjestelmään.

Verkkokurssi tukee Vaaratapahtumien raportoinnin käyttöönottoa

Verkkokurssin tavoitteena on tukea entistä paremmin käyttäjiä Laatuportin Vaaratapahtumien raportointi -järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Työntekijät voivat koska tahansa kerrata kurssin avulla miten ilmoitus kirjataan Laatuportissa sekä perehtyä tilanteisiin, jolloin työntekijällä on velvollisuus tehdä vaaratapahtumista ilmoitus.

Kurssin jälkeen ilmoittaja osaa kertoa vaaratapahtumien ennaltaehkäisyn kannalta tärkeitä tietoja, kuten tapahtuman luonteen, valita oikean tapahtumatyypin sekä kirjoittaa perusteellisen kuvauksen tilanteesta (esim. Mitä tapahtui? Miten tapahtui? Miten tilanne hoidettiin? Mitä tapahtumista seurasi potilaalle/yksilölle/hoitajille?).

Vaaratapahtumien raportointi – Laatuportti -verkkokurssin kesto on n. 15 minuuttia. Potilasturvaportin käyttäjiä tiedotetaan kurssin julkaisusta vielä erikseen.

Potilasturvaportti sisältää verkkokoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille ja opiskelijoille. Potilasturvaportista löytyvät mm. Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutukset sekä ajankohtaisia teemakursseja. Yli 130 000 terveydenhuollon ammattilaista on suorittanut Potilasturvallisuutta taidolla -koulutuksen.

Uutiset

Vaaratapahtumien raportointi

Kehitä turvallisuutta oppimalla.

Lue lisää

Potilasturvaportti

Laadukasta ja ajankohtaista verkkokoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuudesta.

Tutustu!

2020-09-17T15:00:00+03:00
Go to Top