Qreformin uusin verkkokurssi, Kotihoitoa turvallisesti, on ollut suosittu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden keskuudessa.

UUTINEN
Yli 96% Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssin käyneistä suosittelisi koulutusta työkavereilleen

UUTINEN
Yli 96% Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssin käyneistä suosittelisi koulutusta työkavereilleen

23.5.2019

Qreformin uusin verkkokurssi, Kotihoitoa turvallisesti, on ollut suosittu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden keskuudessa. Jopa 96% kurssin käyneistä kotihoidon työntekijöistä on kokenut kurssin hyödylliseksi ja suosittelisi kurssia työkavereilleen.

Kurssi sisältää käytännön esimerkkejä tyypillisistä kotihoidon vaaratilanteista, kuinka toimia niissä ja miten työntekijä voi omalla toiminnallaan estää vaaratilanteita syntymästä.

Lisäksi uusi vuorovaikutteinen kurssitoteutus mahdollistaa monipuolisen oppimiskokemuksen.

Koulutuksella parempaa työ- ja potilasturvallisuutta

Vaaratilanteiden taustalla vaikuttavat usein henkilöstön runsas vaihtuvuus, kiire ja ennaltaehkäisyn puute. Työntekijöitä ja asiakkaita kohtaavia vaaratilanteita voidaan kuitenkin ehkäistä oikeilla toimintatavoilla.

Kurssi perehdyttää työntekijän lakisääteisiin turvallisuutta koskeviin vastuualueisiin sekä velvollisuuksiin, ja tarjoaa työkaluja ennakoida uhkaavia tilanteita.

Yleisen turvallisuuden ja vaaratilanteiden ennakoinnin lisäksi potilastietojen salassa pitäminen on myös osa asiakkaan turvallisuutta. Kurssi painottaa vaitiolovelvollisuutta myös verkossa sekä valottaa, milloin kotihoidon näkökulmasta salassapitovelvollisuutta voi rikkoa.

Kurssin kesto on noin 30 minuuttia, ja sen voi suorittaa myös mobiililaitteella.

Verkkokurssi on saatavana suomen- ja ruotsinkielisenä.

Kiinnostuitko? Tutustu verkkokurssiin ja pyydä tarjous info@qreform.com

2019-05-27T11:50:53+03:00
Go to Top