ASIAKKAAT
Menestystarinoita, joissa olemme olleet mukana luomassa turvallisempaa ja tuottavampaa toimintaa.

ASIAKKAAT
Menestystarinoita, joissa olemme olleet mukana luomassa turvallisempaa ja tuottavampaa liiketoimintaa.

Asiakastarinoita

Asiakkaiden tarpeiden aito kuunteleminen, vahva asiantuntijuus ja ketterä toimintatapa ovat asioita, joita asiakkaamme meissä arvostavat.

Laatuportti on tehostanut Vankiterveydenhuollon omavalvontaa

Vankiterveydenhuolto hoitaa keskitetysti poikkeamista ilmoittamisen ja riskienhallinnan sekä kehittämistehtävien seurannan Laatuportti-järjestelmässä.

Metsähallituksessa työn riskit hallintaan

Metsähallitus on tehnyt pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisessä. Organisaatio kehittää työturvallisuuskulttuuria, jonka tavoitteena on koko henkilöstön sitouttaminen yhä paremmin työturvallisuusasioihin.

SOS-Lapsikylä varmistaa toiminnan laatua ja turvallisuutta Laatuportin avulla

SOS-Lapsikylän tavoitteena oli selkiyttää Laatuportin käyttöönoton myötä laadun- ja riskienhallinnan prosesseja, yhdenmukaistaa toimintatapoja sekä parantaa tiedolla johtamista.

PharmAcademia – uusi lääke- ja terveysalan digitaalinen oppimiskeskus

Lääketietokeskus tarvitsi osaavan kumppanin ylläpitämään PharmAcademia-oppimisympäristöä. Qreformin monipuolinen toimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä sekä Rego-järjestelmän joustavuus vastasivat erinomaisesti Lääketietokeskuksen tarpeisiin.

Vaasan ensihoito käyttää digitaalista toimenpidelokia osaamisen hallinnan työkaluna

Vaasan sairaanhoitopiirin ensihoidossa käytetään digitaalista toimenpidelokia toimenpiteiden kirjaamiseen. Mobiilikäyttö nopeuttaa työsuoritteiden kirjaamista Laatuporttiin, josta ensihoitaja voi koska tahansa tarkastella omaa toimenpidelokia.

Barona Teollisuus panostaa uusien työntekijöiden perehdytykseen

Barona Teollisuus Oy otti käyttöönsä verkkokurssin, jonka avulla uudet teollisuusalan työntekijät perehdytetään Baronaan työnantajana, työturvallisuuteen ja niihin liittyviin vastuihin. Mobiilissa toimiva koulutus mahdollistaa joustavan tavan opiskella työturvallisuusasiat ennen töiden aloittamista.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala arvostaa verkkokoulutuksen joustavuutta

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan henkilöstön osaamisen kehittämisessä verkkokoulutuksilla on keskeinen rooli. Verkkokoulutus tuo joustavuutta työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitoon sekä vahvistaa yhteistä osaamispohjaa potilas- ja asiakasturvallisuuden eri osa-alueilla.

Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

Neste hallinnoi tuotannon työntekijöiden pätevyyksiä Qreformin toteuttamalla L2O-järjestelmällä, jonka avulla varmistetaan, että jokaisessa työvuorossa on tarvittava osaaminen. L2O on tehostanut työvuorosuunnittelua ja resurssointia.

Laatuportti tuo tehoa Labqualityn auditointeihin

Labquality on kehittänyt ja digitalisoinut auditointi- ja sertifiointiliiketoimintaansa tavoitteellisesti viime vuodet. Keskeisenä työvälineenä on ollut Laatuportti-järjestelmä, jonka avulla Labquality on parantanut toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta merkittävästi.

Barona Rakennus laajensi työturvallisuusperehdytyksen mobiiliin

Barona Rakennus Oy:n rakennusalan työntekijöiden perusperehdytystä tuetaan verkkokoulutuksella. Mobiilikoulutus tavoittaa kaikki työntekijät juuri oikeassa vaiheessa työn aloittamista.

Verkkokoulutuksella edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Qreformin yhteistyössä toteuttama Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen on suorittanut jo yli 130 000 terveydenh