ASIAKKAAT
Barona Rakennus laajensi työturvallisuusperehdytyksen mobiiliin

ASIAKKAAT
Barona Rakennus laajensi työturvallisuusperehdytyksen mobiiliin

Barona Rakennus Oy:n rakennusalan työntekijöiden perusperehdytystä tuetaan verkkokoulutuksella. Mobiilikoulutus tavoittaa kaikki työntekijät juuri oikeassa vaiheessa työn aloittamista.

Barona on pohjoismainen henkilöstöalan yritys, joka etsii vuosittain työpaikan yli 30 000 ihmiselle. Barona konserniin kuuluva,  Barona Rakennus Oy , on rakennusalan merkittävin työllistäjä ja työnantaja.

Vastuullisena työnantajana Barona Rakennus haluaa hoitaa työntekijöiden perehdyttämisen kunnolla. Työntekijöiden osaaminen ja asenne ovat avainasemassa työn riskienhallinnassa ja turvallisuudessa.

Barona Rakennuksen tavoitteena oli parantaa uusien rakennusalan työntekijöiden turvallisuusperehdytystä. Perinteistä tapaa hoitaa perehdytys hyvillä paperimateriaaleilla ja esimiesten antamalla lähikoulutuksella haluttiin täydentää mobiiliperehdytyksellä, jotta perehdytyskoulutus tavoitetaan entistä paremmin kaikki työntekijät juuri oikeassa vaiheessa työn aloittamista.

Turvallisuus on oleellinen osa perehdyttämistä

Qreform toteutti Baronalle rakennusalan perehdytyskurssin, johon työntekijä saa automaattisesti pääsyn samalla, kun hän kirjautuu työajanseurantaan ensimmäisen kerran. Perehdytyskurssin suorittaminen on pakollinen kaikille uusille työntekijöille. Kurssi antaa perustiedot Baronasta työnantajana, selventää turvallisuuteen liittyvät vastuut sekä opastaa rakennusalan työturvallisuuden keskeiset asiat.

”Vuokratyössä perehdytysvastuu on sekä työnantajalla että työpaikkayrityksellä. Mobiili perusperehdytys toimii

rakennusalan työntekijöillä erinomaisesti. Se myös ohjaa pyytämään työpaikalla tarvittavaa turvallisuuskoulutusta”, sanoo Rami Collin, Barona Rakennuksen operatiivinen johtaja. ”Toteutimme koulutuksen heti suomen-, englannin- ja vironkielisenä, jotta suurin osa työntekijöistä saa tärkeän perusperehdytyksen itselleen tutulla kielellä.”

Seuraavassa vaiheessa toteutetaan vastaava perehdytyskurssi Barona Teollisuus Oy:n työntekijöille.

Barona Rakennuksen vastuuhenkilöt voivat seurata perehdytyskurssin koulutussuorituksia ja raporttiyhteenvetoja helposti Qreformin Rego-järjestelmästä, joka toimii verkkokurssin oppimisalustana.