ASIAKKAAT
Barona Teollisuus panostaa uusien työntekijöiden perehdytykseen

ASIAKKAAT
Barona Teollisuus panostaa uusien työntekijöiden perehdytykseen

Barona Teollisuus Oy otti käyttöönsä verkkokurssin, jonka avulla uudet teollisuusalan työntekijät perehdytetään Baronaan työnantajana, työturvallisuuteen ja niihin liittyviin vastuihin. Mobiilissa toimiva koulutus mahdollistaa joustavan tavan opiskella työturvallisuusasiat ennen töiden aloittamista.

Barona Teollisuus Oy on teollisuusalan johtava rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluiden tarjoaja, joka työllistää monipuolisesti teollisuuden työntekijöitä sadoissa eri asiakasyrityksissä. Barona Teollisuus kuuluu pohjoismaiseen Barona henkilöstöalan konserniin.

Turvallisuusperehdytys kuuluu tärkeänä osana uusien työntekijöiden perehdytystä, sillä perehdytysvastuu kuuluu henkilöstövuokrauksessa sekä työnantajalle että työpaikkayritykselle.

Barona Teollisuuden tavoitteena oli antaa kattava turvallisuuskoulutus uusille työntekijöille sekä ohjeistaa heitä yleisesti turvallisista toimintatavoista. Työntekijöiden oikea osaaminen ja asenteet on tärkeä osa sekä työpaikkayrityksen että Baronan turvallisuuskriittistä riskienhallintaa.

Kattava perehdytys on työturvallisuuden perusta

Qreform toteutti Barona Teollisuudelle verkkokoulutuksen tukemaan jo käytössä olevia perehdyttämiskäytäntöjä, kuten esimiesten järjestämää lähikoulutusta sekä työntekijälle annettavia painettuja materiaaleja. Kurssi suunnattiin erityisesti uusille työntekijöille perehdyttämään heitä kattavasti teollisuusalan keskisimpiin työturvallisuusasioihin, selventämään turvallisuuteen liittyviä vastuita sekä antamaan lisäksi perustiedot Baronasta työnantajana.

Verkkokoulutus toteutettiin mobiiliversiona, joka tarjoaa joustavan ja tehokkaan tavan perehdyttää työntekijät ennen töiden aloittamista. Verkkokurssin oppimisalustana toimii Qreformin Rego HSEQ -järjestelmä, jonka avulla Barona Teollisuuden vastuuhenkilöt voivat helposti seurata työntekijöiden suorittamia koulutuksia. Lisäksi vastuuhenkilöt saavat helposti ajantasaisen yhteenvedon työntekijöiden perehdytystilanteesta.

Perehdytyskurssin suorittaminen on pakollinen kaikille uusille työntekijöille. Käyttö on helppoa sillä työntekijä saa automaattisesti pääsyn perehdytyskurssiin, kun hän kirjautuu Baronan työajanseurantaan ensimmäisen kerran.

Vastaavanlainen perehdytyskurssi toteutettiin aiemmin myös Barona Rakennus Oy:n työntekijöille.