ASIAKKAAT
Laatuportti tuo tehoa Labqualityn auditointeihin

ASIAKKAAT
Laatuportti tuo tehoa Labqualityn auditointeihin

Labquality on kehittänyt ja digitalisoinut auditointi- ja sertifiointiliiketoimintaansa tavoitteellisesti viime vuodet. Keskeisenä työvälineenä on ollut Laatuportti-järjestelmä, jonka avulla Labquality on parantanut toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta merkittävästi.

Labquality Oy on täyden palvelun laatutalo, joka edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta parantamalla laatua. Labquality tarjoaa Suomen ainoana yrityksenä laadunarviointi-, sertifiointi- sekä koulutuspalveluja keskitetysti sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

”Halusimme tarjota modernit työkalut asiakkaidemme käyttöön”

Labquality ja Qreform aloittivat viisi vuotta sitten tiiviin yhteistyön, jonka tavoitteena oli kehittää Labqualityn käyttöön järjestelmä, jolla ulkoisia auditointeja voitaisiin hoitaa tehokkaammin.

”Visiomme mukaisesti edistämme digitaalisia palveluja ja halusimme näin tarjota asiakkaillemme modernit työkalut laadun arviointiin, seurantaan ja kehittämiseen”, sanoo Labqualityn toimitusjohtaja Mia Lindström.

Kehitystyön tuloksena syntyi Laatuportin laadunhallintamoduulin perustoiminnot, joita on jatkossa sovitettu erityisesti Labqualityn tarpeisiin.

Selkeä auditointiprosessi paransi kommunikaatiota

Labquality tarjoaa Laatuportin peruspalvelut kaikille SHQS- ja ISO 9001 -asiakkailleen. Ulkoiset auditoinnit, SHQS-itsearvioinnit sekä kehittämishankkeiden hallinta hoidetaan Laatuportissa.

”Auditointiprosessimme on selkiytynyt ja tehostunut. Nyt auditoijat voivat keskittyä auditoinnissa olennaiseen eli toiminnan jatkuvaan kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Manuaaliset ja aikaa vievät paperidokumentit ovat historiaa”, sanoo Lindström.

Sama auditoija voi työskennellä useiden asiakasorganisaatioiden kanssa ja hallinnoida sujuvasti Laatuportti-järjestelmällä luotettavasti ja luottamuksellisesti kaikkia auditoitavia organisaatioita. Kaikki auditointiprosessiin liittyvät dokumentit tallennetaan keskitetysti Laatuporttiin, jossa ne ovat helposti prosessiin kuuluvien henkilöiden saatavilla.

”Laatuportin käytön myötä saimme parannettua myös kommunikaatiota eri osapuolten välillä. Järjestelmä tukee hyvin työnkulkua auditoinneissa ja muistuttaa tehtävistä, jolloin kaikki auditointiin osallistuvat pysyvät ajan tasalla auditoinnin tilasta ja tehtävistä”, sanoo Lindström. ”Näkisin, että tällä on ollut vaikutusta myös asiakastyytyväisyyteemme”.