Laatuportti™ on verkkopalvelu, joka tarjoaa tehokkaat työkalut järjestelmälliseen laadun ja turvallisuuden johtamiseen. Laatuportti on Qreformin ja Labqualityn yhteistyössä kehittämä palvelu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadunhallintaan. Tutustu tarkemmin Labqualityyn.

Modernit ja tehokkaat työkalut käyttöön

Laatuportin tavoitteena on digitalisoida koko laadunhallinnan prosessi, jota tähän asti on hoidettu perinteisesti paperidokumentein. Laatuportti tarjoaa käyttäjilleen modernit ja tehokkaat työkalut laadun arviointiin, seurantaan ja kehittämiseen.

Laatuportti mahdollistaa tuloksellisen laadun kehittämisen

Laatuportti-palvelua käytetään laatuauditoinneissa ja sertifioinneissa. Palvelun suurimpia hyötyjä ovat itsearvioinneissa ja auditoinneissa tehtyjen havaintojen ja korjaavien toimenpiteiden ohjaus ja seuranta. Automaattiset muistutukset ja jatkuvasti saatava tilannetieto mahdollistavat systemaattisen laadun kehittämisen.

Labqualityn asiakkailla on mahdollista laajentaa järjestelmän käyttöä kunkin organisaation johtamisjärjestelmää tukevilla lisäpalveluilla. Laatuportti tarjoaa työkalut mm. sisäisiin auditointeihin, riskiarviointeihin ja kehittämishankkeiden hallintaan. Laatuportin avulla voidaan varmistaa laatu- ja turvallisuuspoikkeamien sujuva käsittely, systemaattinen dokumentointi ja sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen.

Organisaation johto voi seurata toiminnan laadun ja turvallisuuden kehitystä, ja pysyä ajan tasalla tehdyistä havainnoista sekä niistä johdetuista toimenpiteistä.

Kaikki tarvittavat toiminnot yhden palvelun kautta.

Tutustu Laatuportti-palveluun

Laatuportti-verkkopalvelu on toteutettu Rego HSEQ-järjestelmällä.

Tutustu REGO HSEQ-järjestelmään

Tilaa blogiartikkelit