ASIAKKAAT
Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

ASIAKKAAT
Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

Neste hallinnoi tuotannon työntekijöiden pätevyyksiä Qreformin toteuttamalla L2O-järjestelmällä, jonka avulla varmistetaan, että jokaisessa työvuorossa on tarvittava osaaminen. L2O on tehostanut työvuorosuunnittelua ja resurssointia.

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Neste auttaa asiakkaitaan pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuo uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Neste on myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Neste haluaa olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 Neste sijoittui kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla.

Neste toimii alalla, jossa turvallisuusasioiden eteen on tehtävä töitä joka päivä, jotta prosessit toimivat häiriöttömästi eikä henkilöstölle tai ympäristölle aiheudu vaaraa. Nesteen prosessiturvallisuuden lähtökohtana on tunnistaa tuotanto- ja valmistusprosessien riskit etukäteen ja ehkäistä onnettomuudet.

Tuotannon pätevyydet hallintaan License to Operate -järjestelmällä

Qreform on toteuttanut Nesteen pätevyyksien hallintaan Neste L2O-järjestelmän (License to Operate), joka pohjautuu Qreformin Rego HSEQ-järjestelmään. Nesteen L2O-järjestelmän tavoitteena oli parantaa entisestään Nesteen prosessiturvallisuutta vähentämällä laatupoikkeamia ja prosessien häiriöitä.

”Tavoitteemme oli parantaa tuotannon pätevyyksien hallintaa sekä luoda ratkaisu systemaattiseen osaamisen johtamiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen”, sanoo Competence Developer Maria Ek Nesteeltä.

Neste L2O-järjestelmällä

  • hallinnoidaan työntekijöiden pätevyyksiä, niiden saavuttamista ja ylläpitoa
  • tehdään työvuorosuunnittelua perustuen voimassa oleviin pätevyyksiin
  • simuloidaan tulevia koulutustarpeita ja osaamisen kehittymistä
  • suunnitellaan ja ylläpidetään tuotantolinjojen pätevyysmatriiseja
  • hallinnoidaan ja seurataan koulutusmateriaalien käyttöä
  • hallinnoidaan verkkokoulutuksia
  • varmistetaan yhtenäinen toimintaprosessi ja jatkuvan parantamisen käytännöt

Tehostunut toiminta näkyy arjen työssä

Nesteellä pätevyyksien hallinta on viety osaksi työvuorosuunnittelua ja esimiestyön arkea, millä varmistetaan turvallinen toiminta ja konkreettiset tulokset käytännössä. Tehokkaan resurssien- ja osaamisen hallinnan kautta saavutetaan myös kustannussäästöjä.

”L2O-järjestelmässä työvuorojen suunnittelu ja resursointi tehdään dynaamisten vuoromatriisien avulla, jossa nähdään heti, onko eri työvuoroissa riittävä osaaminen kussakin tuotantolinjassa,” sanoo Ek.

”Pystymme myös simuloimaan erilaisten muutosten vaikutuksia osaamismatriiseihin, ja näin voimme tunnistaa resurssi- ja koulutustarpeet ajoissa,” kertoo Ek.

Nesteen L2O on käytössä sekä oman henkilöstön että toimittajaverkoston osaamisen hallinnassa Suomessa ja Singaporessa.

Turvallisuus alkaa tästä -verkkokoulutus osana perehdytystä

Qreform on toteuttanut Nesteen käyttöön myös kahdeksan verkkokurssin Turvallisuus alkaa tästä -koulutusohjelman. Koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön turvallisuusosaamista ja kehittää asenteita kohti jatkuvan kehittämisen turvallisuuskulttuuria.

”Verkkokoulutusohjelma lanseerattiin pari vuotta sitten koko Nesteen laajuisen turvallisuuskampanjan osana. Tällä hetkellä koulutus sisältyy työntekijöiden perehdytykseen ja verkkokoulutuksen suorittaneita on jo lähes 5 000”, kertoo Ek.

Käytännönläheinen koulutus käsittelee mm. turvallisuutta ja riskienhallintaa, systeemiajattelua ja inhimillisten tekijöiden merkitystä turvallisuudessa, tiimityöskentelyä ja turvallisia toimintatapoja eri poikkeamatilanteissa.

Verkkokurssien pohjaksi otettiin Qreformin Turvallisuutta taidolla -verkkokurssit, joiden sisältö räätälöitiin Nesteelle. Verkkokurssit on käännetty kuudelle eri kielelle.

L2O-järjestelmä toimii tällä hetkellä Nesteen turvallisuuskoulutusten ajoalustana globaalisti.