Potilasturvaportti-verkkopalvelu on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyössä kehitetty kokonaisratkaisu kansallisen Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman toimeenpanon tueksi. Ohjelman pitkän tähtäimen päämääränä on hoidon aiheuttamien haittatapahtumien puolittuminen vuoteen 2020 mennessä. Potilasturvaportti-verkkopalvelun kautta on tarkoitus kehittää potilasturvallisuuskulttuuria ja hoidon laatua kansallisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Yhteistyössä THL:n kanssa paremman potilasturvallisuuden puolesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti vuonna 2011 Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman, jonka tarkoituksena oli tukea kansallisen potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena oli varmistaa yhtenäinen tietopohja potilasturvallisuuden ydinkohdista Suomessa.

Qreform osallistui hankkeeseen kehittämällä yhteistyössä THL:n kanssa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutusohjelman terveydenhuollon ammattilaisille. Kymmenen moduulin laajuinen verkkokoulutusohjelma on rakennettu WHO:n asettamien potilasturvallisuuden osaamisvaatimusten mukaan.

Jo yli 130 000 terveydenhuollon ammattilaista on suorittanut verkkokoulutuksen

Potilasturvaportti-verkkopalvelun kautta terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstöllä on mahdollisuus suorittaa Potilasturvallisuutta taidolla –verkkokoulutuksen perus- ja ylläpitokoulutukset sekä ylläpitää ammatillista osaamista ajankohtaisten teemakurssien avulla.

Verkkokurssit sisältävät runsaasti käytännön esimerkkejä tyypillisistä potilasturvallisuusriskeistä ja eri tavoista hallita niitä omassa työssä. Harjoitustehtävät auttavat oppijaa pohtimaan omia toimintatapoja, tiimityöskentelytaitoja ja potilasturvallisuuden kannalta turvallista toimintatapaa.

Potilasturvaportti on käytössä lähes kaikissa Suomen julkisen sektorin toimintayksiköissä ja useilla yksityisillä palvelutuottajilla.

Kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta

Verkkokoulutuksesta on saatavilla suomen, ruotsin ja englannin kieliset versiot. Hyvä yhteistyö hankkeessa on poikinut kansainvälisesti ainutlaatuisen ja korkeatasoisen koulutuksen, jonka kautta suomalainen osaaminen potilasturvallisuuden kehittämisessä on huomattu myös ulkomailla.

Potilasturvallisuuden tiedot ja taidot sujuvasti haltuun.

Tutustu Potilasturvaporttiin

Potilasturvaportti-palvelun koulutusalustana on Qreformin Rego HSEQ-järjestelmän päälle rakennettu koulutusportaali.

Tutustu REGO HSEQ-järjestelmään

Tilaa blogiartikkelit