ASIAKKAAT
Vaasan ensihoito käyttää digitaalista toimenpidelokia osaamisen hallinnan työkaluna

ASIAKKAAT
Vaasan ensihoito käyttää digitaalista toimenpidelokia osaamisen hallinnan työkaluna

Vaasan sairaanhoitopiirin ensihoidossa käytetään digitaalista toimenpidelokia toimenpiteiden kirjaamiseen. Mobiilikäyttö nopeuttaa työsuoritteiden kirjaamista Laatuporttiin, josta ensihoitaja voi koska tahansa tarkastella omaa toimenpidelokia. 

Ensihoitajan työ vaatii usein hankalia päätöksiä, jotka on tehtävä nopeasti paineen alla. Työtehtävien osaamisen tulee olla ajan tasalla ja toimenpiteiden hallinnassa. Hyvä osaaminen potilaskohtaamisessa lisää potilasturvallisuutta ja siksi ensihoidossa työn laadun on oltava vähintään yhtä hyvää kuin sairaalan sisäpuolella. Ensihoitajan työ vaatii näin ollen jatkuvaa täydennyskoulutusta ja harjoittelua.

Monipuoliset toiminnallisuudet ensihoidon osaamisen hallintaan

Vaasan sairaanhoitopiirin ensihoidossa on tehty pitkään edistyksellistä työtä ensihoitajien tekemien toimenpiteiden seurannassa ja varmistamisessa. Ensihoidossa valittiin keskeiset ja tärkeät suoritteet, joiden toistumista potilaskohtaamisissa kirjattiin aluksi yksinkertaiselle kyselylomakkeelle. Lomakkeen käyttö oli kuitenkin hankalaa eikä tietoa saatu helposti raportoitua toiminnan tueksi.

Vuoden 2019 aikana ensihoidon työsuoritteiden seuranta siirrettiin Laatuportin osaamisen ja pätevyyksien hallinnan piiriin. Samalla Laatuporttiin toteutettiin helppokäyttöinen mobiilinäkymä, joka nopeuttaa työsuoritteiden kirjaamista järjestelmään.

Laatuportin avulla toteutettiin monipuolinen ratkaisu ensihoidon osaamisen hallintaan. Se sisältää mm. toimenpidelokin, työntekijän käymät videokoulutukset sekä hoitotason sähköiset tentit. Jatkossa myös perehdytysohjelmat ja digitaaliset laitepassit ovat kaikki samassa järjestelmässä.

Tieto kertauskoulutustarpeista saadaan ajoissa

Ensihoidon digitaalinen toimenpideloki mahdollistaa potilaskohtaamisissa tehtävien toimenpiteiden ja suoritteiden seurannan yksilökohtaisesti. Työntekijä kirjaa suoritteet järjestelmään mobiililaitteelta tai tietokoneelta heti potilaskohtaamisen jälkeen. Näin pystytään seuraamaan sekä organisaatio- että ensihoitajatasolla kliinisten suoritteiden (esimerkiksi maskiventilaatio, reponointi tai lääkehoito) määrää ja esiintyvyyttä.

Kukin ensihoitaja voi tarkastella omaa toimenpidelokiaan koska tahansa. Tämän lisäksi esimiehet pääsevät tarkastelemaan Laatuportin seurantanäkymästä suoritteita yksikkö- ja työntekijätasolla. Lokitietojen avulla voidaan seurata osaamisen ylläpidon kannalta riittävää toimenpiteiden kertymistä ja suunnitella esimerkiksi simulaatioharjoituksia kunkin työntekijän tarpeisiin.

Laatuportin automaattinen seuranta nostaa esiin kertauskoulutustarpeet ja näin esimiestyö osaamisen ylläpidossa on nopeampaa, helpompaa ja varmempaa. Ensihoitajat pystyvät myös itse seuraamaan tekemiään toimenpiteitä ja tarvittaessa hakeutumaan itse aktiivisesti täydennyskoulutukseen.

Digitaalinen toimenpideloki on herättänyt laajasti kiinnostusta sekä päivystyksen että ensihoidon piirissä, ja vastaavanlaisen toiminnon käyttöönottoa suunnitellaan myös sairaalan sisäiseen toimintaan Vaasan keskussairaalassa.

Ensihoidon osaamisen varmistaminen ja testaus

Laatuportti tarjoaa tehokkaan kokonaisratkaisun ensihoidon perus- ja hoitotason henkilöstön osaamisen seurantaan ja kehittämiseen. Laatuportin avulla täytetään myös lainsäädännön asettamat terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyyksien seurantavaatimukset.

Lue lisää