ASIAKKAAT
Verkkokoulutuksella edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta

ASIAKKAAT
Verkkokoulutuksella edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Qreformin yhteistyössä toteuttama Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen on suorittanut jo yli 130 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Potilas- ja asiakasturvallisuuteen kuuluu yhtenä osana osaava henkilökunta. Sosiaali- ja terveydenhuolto on turvallisuuskriittinen toimiala, jossa henkilökunnan tulee ylläpitää ammatillista osaamistaan jatkuvasti kouluttautumalla.

Qreform on toteuttanut Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2011 käynnistämää Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena oli varmistaa yhtenäinen tietopohja potilas- ja asiakasturvallisuuden ydinkohdista Suomessa.

Verkkokoulutus on kustannustehokas ja joustava tapa kouluttaa henkilökuntaa

Arto Helovuo

Potilasturvallisuutta taidolla -koulutus vastaa myös suomalaisten asiantuntijoiden asettamia tavoitteita potilas- ja asiakasturvallisuuden osaamiselle, sanoo Arto Helovuo.

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus perehdyttää potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisiin teemoihin ja tarjoaa perustietoja ja käytännön toimintatapoja turvallisuuden edistämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintayksiköissä.

Koulutus koostuu kymmenestä verkkokurssimoduulista ja lopputestistä, jonka suoritettuaan saa todistuksen.

Verkkokoulutusohjelma on rakennettu WHO:n asettamien potilasturvallisuuden osaamisvaatimusten mukaan. Koulutus vastaa myös suomalaisten asiantuntijoiden asettamia tavoitteita potilas- ja asiakasturvallisuuden osaamiselle, sanoo Qreformin tuotekehitysjohtaja ja asiantuntija Arto Helovuo. ”Koulutus sopii hyvin järjestelmällisen potilas- ja asiakasturvallisuuskoulutuksen aloittamiseen ja ylläpitoon”.

Jo yli 130 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista on suorittanut verkkokoulutuksen

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on tilattavissa Qreformin Potilasturvaportti-verkkopalvelusta. Palveluun sisältyy myös vapaa käyttöoikeus ajankohtaisiin teemakursseihin, joita on tällä hetkellä seitsemän.

Potilasturvaportti on käytössä lähes kaikissa Suomen julkisen sektorin toimintayksiköissä ja useilla yksityisillä palvelutuottajilla. Jo yli 130 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista on suorittanut Potilasturvaportissa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen.

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on saatavana suomen, ruotsin ja englannin kielisenä.

”Hyvä yhteistyö THL:n hankkeessa poiki kansainvälisesti ainutlaatuisen ja korkeatasoisen koulutuksen, jonka kautta suomalainen osaaminen potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisessä on huomattu myös ulkomailla”, sanoo Helovuo.