Barona investoi kahteen rakennus- ja teollisuusalan teknologiayritykseen – osakkaaksi Qreformiin ja Takamäkeen

UUTINEN

Barona investoi kahteen rakennus- ja teollisuusalan teknologiayritykseen – osakkaaksi Qreformiin ja Takamäkeen

UUTINEN

Barona investoi kahteen rakennus- ja teollisuusalan teknologiayritykseen – osakkaaksi Qreformiin ja Takamäkeen

14.4.2021

Suomen 6. suurin työnantaja Barona on ostanut vähemmistöosakkuuden kahdesta kotimaisesta rakennus- ja teollisuusalan ohjelmistoyrityksestä, Takamäestä sekä Qreformista. Yhteistyö luo poikkeuksellisen elinkaaripalveluiden kokonaisuuden rakennushankkeisiin ja prosessiteollisuuden investointiprojekteihin. Palvelukokonaisuus pitää sisällään työvoiman, kyvykkyyksien, työturvallisuuden ja lupaprosessien hallinnan 

Osapuolten tavoitteena on syventää yhteistyötä tulevaisuudessa. 

Takamäki tarjoaa digitaalisia ratkaisuja työmaiden ja teollisuuden kohteiden turvallisuusjohtamiseen ja ulkoisen työvoiman hallintaan. Asiakkaita ovat mm. Stora Enso, ABB, Destia ja Fira. Qreformin Rego HSEQ -järjestelmää hyödynnetään laajasti teollisuudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla henkilöstön pätevyyksien ja työturvallisuuden hallinnassa. Asiakasyrityksiä ovat mm. Neste, VR ja Esperi Care. 

Qreformin ja Takamäen ohjelmistojen sekä Baronan henkilöstöintensiivisten palveluiden kombinaatio mahdollistaa kokonaan uusia, laaja-alaisia ratkaisuja. 

Teknologian merkitys kasvaa rakennus- ja teollisuusaloilla sekä työmailla, joissa merkittävä digiloikka on vielä tekemättä. Qreformin ja Takamäen järjestelmien ja uuden teknologian avulla kykenemme auttamaan näiden alojen yrityksiä kehittämään turvallisuutta ja luomaan yhä tehokkaampia prosesseja”, sanoo Baronan rakennusalasta vastaava johtaja Timo Ahola. 

Älykkäämpää turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa 

Takamäen ohjelmistoratkaisu on kehitetty tiiviissä yhteistyössä suurten rakennus- ja teollisuustoimijoiden kanssa. Site Manager -palvelua käytetään päivittäin keskimäärin 1 500 työmaalla. 

Baronan ja Bravedo-konsernin laajan teknologiaklusterin avulla pystymme yhdistämään sekä ihmisen että teknologian parhaat puolet. Näin voimme aidosti lunastaa lupauksemme älykkäämmästä työ- ja turvallisuusjohtamisesta, jossa digitalisaation avulla vapautamme työnjohdon aikaa henkilökohtaisempaan työ- ja turvallisuusjohtamiseen. Kun työympäristö muuttuu yhä turvallisemmaksi ja työntekijät samalla tyytyväisemmiksi, tällöin myös laatu ja kannattavuus paranevat”, kertoo Takamäen toimitusjohtaja Kaarlo Vakkilainen. 

Qreformin Rego-järjestelmän avulla hallitaan riskejä, poikkeamia, laatua sekä työntekijöiden pätevyyksiä ja työvuorojen resurssiohjausta. 

”Qreformilla on vahva asema sosiaali- ja terveydenhuollon HSEQ-järjestelmätoimittajana sekä muilla turvallisuuskriittisillä aloilla. Kumppanuus Baronan ja Takamäen kanssa tarjoaa meille erinomaisen position rakentaa entistä kokonaisvaltaisempia palveluratkaisuja. Synergiaetuja ja uusia mahdollisuuksia tulemme löytämään lähikuukausina yhä enemmän ja enemmän”, Qreformin toimitusjohtaja Timo Raaska toteaa. 

Sopimus mahdollistaa Baronan omistusosuuden kasvattamisen tulevina vuosina. 

Barona työllistää vuosittain noin 30 000 työntekijää, joista yli 6 000 työllistyy rakennus ja teollisuusaloille. Yrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli 347 miljoonaa euroa (vahvistamaton arvio). 

Lisätietoja: 

Timo Ahola, rakennusalan toimialajohtaja, Barona
040 830 7605
timo.ahola@barona.fi 

Kaarlo Vakkilainen, toimitusjohtaja, Takamäki
050 593 3866
kaarlo.vakkilainen@takamaki.fi 

Timo Raaska, toimitusjohtaja, Qreform
0500 475 360
timo.raaska@qreform.com

 

Uutiset

Rego HSEQ-järjestelmä

Kokonaisvaltainen ratkaisu laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaan.

Lue lisää

2021-04-14T09:12:48+03:00