Hyvän turvallisuuskulttuurin kolme pointtia

Timo Raaska
27.08.2020

Hyvän turvallisuuskulttuurin tunnistaa käytännössä melko nopeasti tarkastelemalla organisaation toimintaa päivittäisessä työssä näiden kolmen havainnoitavan asian kautta.

AJANKOHTAISTA
Hyvän turvallisuuskulttuurin kolme pointtia

AJANKOHTAISTA
Hyvän turvallisuuskulttuurin kolme pointtia

Timo Raaska
27.08.2020 […]

Hyvän turvallisuuskulttuurin kolme pointtia2020-09-17T15:01:13+03:00

Laatua, turvallisuutta ja osaamisen hallintaa myös koronan keskellä

Timo Raaska
15.06.2020

Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta olemme onnistuneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen hyvin sekä kasvattamaan markkinaosuuttamme. Työntäyteiseen kevääseen on mahtunut monta projektia HSEQ-järjestelmän tiimoilta.

AJANKOHTAISTA
Laatua, turvallisuutta ja osaamisen hallintaa myös koronan keskellä

AJANKOHTAISTA
Laatua, turvallisuutta ja […]

Laatua, turvallisuutta ja osaamisen hallintaa myös koronan keskellä2020-09-18T12:40:21+03:00

5 syytä ottaa käyttöön Digitaalinen laitepassi

Maarit Nyström
02.06.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön osaamisen varmistaminen, seuraaminen ja ylläpitäminen. Lue, miten Digitaalinen laitepassi helpottaa työnantajan arkea ja edistää osaamista terveydenhuollon henkilöstössä.

AJANKOHTAISTA
5 syytä ottaa käyttöön Digitaalinen laitepassi […]

5 syytä ottaa käyttöön Digitaalinen laitepassi2020-09-24T15:32:56+03:00

Täydennyskoulutusten toteutumisen tilastointi on puutteellista – osaamisrekisteri tarpeen

Maarit Nyström
29.04.2020

Oman työn kehittäminen ja hoidon laadun varmistaminen edellyttävät paitsi itsenäistä tiedon hakemista, myös ammatillista täydennyskoulutusta. Lisäksi työnkuvan jatkuva muuttuminen lisää tarvetta uudistaa henkilöstön osaamista. Täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan, että työntekijöillä on riittävä ja ajantasainen ammattitaito.

AJANKOHTAISTA
Täydennyskoulutusten toteutumisen […]

Täydennyskoulutusten toteutumisen tilastointi on puutteellista – osaamisrekisteri tarpeen2020-09-17T13:48:16+03:00

Systemaattinen perehdytysprosessi varmistaa turvallisen työskentelyn

Timo Honkavaara
24.03.2020

Korkealaatuisen ja turvallisen toiminnan kulmakiviä on organisaation kyky varmistaa, että sen työntekijöillä on riittävä osaaminen niihin tehtäviin, joita he tekevät. Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä strategisen HR:n, liitetoimintajohdon ja työnjohdon välillä. Yhteistyön tueksi tarvitaan joustavat työkalut, joilla työntekijöiden osaamisia ja pätevyyksiä voidaan […]

Systemaattinen perehdytysprosessi varmistaa turvallisen työskentelyn2020-09-17T13:50:32+03:00

Arvioidaanko vaaratapahtumista saatua tietoa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta riittävästi?

Timo Raaska
20.02.2020

Vaaratapahtumien raportointi kuuluu olennaisena osana organisaation arjen toimintaan sekä riskienhallintaan. Pelkkä tiedon kerääminen ja luokittelu ei kuitenkaan riitä. Jotta turvallisuus kehittyisi, organisaation on tärkeää ymmärtää tapahtumien syitä, asettaa selkeät tavoitteet toimenpiteille sekä seurata toiminnan kehittymistä.

AJANKOHTAISTA
Arvioidaanko […]

Arvioidaanko vaaratapahtumista saatua tietoa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta riittävästi?2020-09-18T12:41:39+03:00

Omavalvonnan avulla tunnistetaan riskejä ja poikkeamia toiminnassa

Timo Raaska
21.01.2020

Omavalvonta on käytännön riskienhallintaa, jonka avulla pyritään seuraamaan ja kehittämään mm. asiakas- ja potilasturvallisuutta.

AJANKOHTAISTA
Omavalvonnan avulla tunnistetaan riskejä ja poikkeamia toiminnassa

AJANKOHTAISTA
Omavalvonnan avulla tunnistetaan riskejä ja poikkeamia toiminnassa […]

Omavalvonnan avulla tunnistetaan riskejä ja poikkeamia toiminnassa2020-09-18T12:42:19+03:00

Tehokas toimintamalli organisaation riskienhallinnan tukena

Timo Honkavaara
10.12.2019

Organisaation toimintamalli auttaa määrittelemään laadukkaat toimintatavat sekä vastaamaan muutospaineeseen.

AJANKOHTAISTA
Tehokas toimintamalli organisaation riskienhallinnan tukena

AJANKOHTAISTA
Tehokas toimintamalli organisaation riskienhallinnan tukena

Timo Honkavaara
10.12.2019 […]

Tehokas toimintamalli organisaation riskienhallinnan tukena2020-09-18T12:42:48+03:00

Digitaaliset laitepassit käytännön testissä, tunnelma korkealla

Jaana Raaska
12.11.2019

Syyskuussa pyörähtivät käyntiin digitaaliset laitepassi -pilotit asiakasorganisaatioiden kanssa. Lue pilotoinnin tunnelmia blogista!

AJANKOHTAISTA
Digitaaliset laitepassit käytännön testissä, tunnelma korkealla

AJANKOHTAISTA
Digitaaliset laitepassit käytännön testissä, tunnelma korkealla

Jaana Raaska
12.11.2019 […]

Digitaaliset laitepassit käytännön testissä, tunnelma korkealla2020-09-18T12:43:32+03:00

6 vinkkiä laadukkaampaan organisaatioarkeen

Pekka Erkama
23.10.2019

Turvallisuus ja laatu syntyvät päivittäisessä työympäristössä. Jos mikään ei muutu arjessa, on epärealistista odottaa laadun tai turvallisuuden parantuvan.

AJANKOHTAISTA
6 vinkkiä laadukkaampaan organisaatioarkeen

AJANKOHTAISTA
6 vinkkiä laadukkaampaan organisaatioarkeen

Pekka Erkama
23.10.2019 […]

6 vinkkiä laadukkaampaan organisaatioarkeen2020-09-18T12:44:18+03:00
Näytä lisää
Go to Top