Puutteellinen osaaminen on turvallisuusriski

Jokaisessa työpaikassa tapahtuu säännöllisesti eri tasoisia vaaratilanteita, jotka usein johtuvat monen pienen tapahtuman yhteensattumista. Tilanteiden vakavuus ja mahdolliset seuraukset vaihtelevat tapahtuman luonteen ja toiminnan turvallisuuskriittisyyden mukaan.

UUTINEN
Puutteellinen osaaminen on turvallisuusriski

UUTINEN
Puutteellinen osaaminen […]

Puutteellinen osaaminen on turvallisuusriski2020-09-18T12:30:41+03:00

Tulossa kesäkuussa: Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa -verkkokurssi sote-alan työntekijöille

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työssään kohtaama asiakasväkivalta tai sen uhka ovat kasvaneet hälyttävästi viime vuosina. Qreformin uusi verkkokurssi, Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa, antaa välineitä ennakointiin ja omatoimiseen varautumiseen tilanteissa, joissa työturvallisuus vaarantuu asiakasväkivallan uhkan takia.

UUTINEN
Tulossa kesäkuussa: […]

Tulossa kesäkuussa: Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa -verkkokurssi sote-alan työntekijöille2020-09-17T15:09:49+03:00

Docrates Syöpäsairaala tehostaa toimintaansa Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportoinnilla

Docrates Syöpäsairaala tarvitsi käytännöllisen järjestelmän erilaisten poikkeamien ja vaaratapahtumien raportointiin ja seurantaan. Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportointi tarjosi helppokäyttöisen ratkaisun laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen. Järjestelmän käyttöönotto on tapahtunut sujuvasti ja erinomaisessa yhteistyössä.

UUTINEN
Docrates Syöpäsairaala tehostaa toimintaansa Laatuportin vaaratapahtuma- […]

Docrates Syöpäsairaala tehostaa toimintaansa Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportoinnilla2020-09-18T12:31:57+03:00

Laatuportin työvälineet COVID-19 poikkeusjärjestelyihin ja riskienhallintaan

Laatuportti tarjoaa monipuoliset työvälineet COVID-19 poikkeusjärjestelyihin ja riskienhallintaan, joita kannattaa nyt hyödyntää. Laatuportti sisältää mm. COVID-19 riskienarvioinnin, jonka avulla koronaviruksesta aiheutuvia työn riskejä on helppo arvioida. COVID-19 riskienarviointi tarjotaan Laatuportin riskienhallinnan käyttäjille ilmaiseksi.

UUTINEN
Laatuportin työvälineet COVID-19 poikkeusjärjestelyihin […]

Laatuportin työvälineet COVID-19 poikkeusjärjestelyihin ja riskienhallintaan2020-09-18T12:32:34+03:00

Laatuportin uudet toiminnot ja käyttäjille tärkeimmät uudistukset

Laatuportti on kehittynyt viimeisen puolen vuoden aikana voimakkaasti. Alkuvuoden aikana Laatuporttiin on julkaistu useita aivan uusia toiminnallisuuksia ja käyttöä helpottavia toimintoja.  Teimme yhteenvedon alkuvuoden keskeisimmistä uudistuksista. Tutustu ja ota kaikki hyöty irti Laatuportista!

UUTINEN
Laatuportin uudet toiminnot ja […]

Laatuportin uudet toiminnot ja käyttäjille tärkeimmät uudistukset2020-09-17T09:42:30+03:00

Qreform vahvistaa sote-alan osaamistaan

Maarit Nyström aloitti Qreformissa asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2020. Nyström tuo Qreformiin vahvan sosiaali- ja terveysalan osaamisen erityisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen saralta sekä sote-organisaatioiden pätevyyksien hallinnasta.

UUTINEN
Qreform vahvistaa sote-alan osaamistaan

UUTINEN
Qreform vahvistaa sote-alan […]

Qreform vahvistaa sote-alan osaamistaan2020-09-18T12:33:54+03:00

Tulossa: Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sosiaalipalvelujen työntekijöille

Omavalvonta on tärkeä osa sosiaalipalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden valvontaa. Uusi Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuskokonaisuus perehdyttää sosiaalipalvelujen työntekijät kattavasti asiakasturvallisuuden keskeisiin osa-alueisiin ja auttaa edistämään turvallisia toimintatapoja omassa työssä.

UUTINEN
Tulossa: Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sosiaalipalvelujen työntekijöille

Tulossa: Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sosiaalipalvelujen työntekijöille2020-09-17T09:58:44+03:00

Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa

Turvallisen työn tekemisen perustana on tietoisuus toimintaan liittyvistä riskeistä sekä turvallisista toimintatavoista. Laatuportti-järjestelmä sisältää tehokkaat työkalut ennakoivaan riskienarviointiin, potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistamiseen sekä omavalvonnan toteutukseen.

UUTINEN
Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa

Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa2020-09-18T12:34:57+03:00

Qreform mukana toteuttamassa Oppiportin uutta Säteilysuojelu terveydenhuollossa -verkkokoulutusta

Duodecim Oppiportissa on julkaistu uusi Säteilysuojelu terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa terveydenhuollon eri ammattiryhmille mahdollisuuden suorittaa osia täydennyskoulutusvelvoitteesta. Koulutus on toteutettu yhteistyönä Qreformin kanssa.

UUTINEN
Qreform mukana toteuttamassa Oppiportin uutta Säteilysuojelu terveydenhuollossa -verkkokoulutusta

UUTINEN
Qreform […]

Qreform mukana toteuttamassa Oppiportin uutta Säteilysuojelu terveydenhuollossa -verkkokoulutusta2020-09-17T13:18:59+03:00

Koulutuksella vähennetään työssä syntyviä vaaratilanteita ja riskejä

Työntekijöiden laadukas perehdyttäminen, osaamisen jatkuva kehittäminen ja varmistaminen vaikuttavat suoraan toiminnan turvallisuuteen sekä laatuun. Qreformin verkkokurssivalikoima tarjoaa laadukkaita kurssisisältöjä henkilöstön osaamisen varmistamiseen.

UUTINEN
Koulutuksella vähennetään työssä syntyviä vaaratilanteita ja riskejä

UUTINEN
Koulutuksella vähennetään työssä […]

Koulutuksella vähennetään työssä syntyviä vaaratilanteita ja riskejä2020-09-17T14:54:44+03:00
Näytä lisää
Go to Top