Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi varmistavat lääkelupaprosessin laadun ja virheettömyyden

Laatuportin uusi Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi -palvelu uudistaa lääkelupien suorittamisen, ylläpidon ja koko lääkelupaprosessin hallinnan. Se reaaliaikaistaa koko lääkelupaprosessin ja tuo näkyväksi kaikki lääkelupien suorittamiseen liittyvät vaiheet ja niiden sisällöt.

7 syytä ottaa käyttöön digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi

1. Helpottaa lääkelupien hallinnointia ja reaaliaikaistaa suoritusprosessien seurannan

Lupia voidaan tarkastella niin yksikkö-, palvelualue- kuin organisaatiotasolla määriteltyjen roolien mukaisesti. Laatuportti valvoo lääkelupien voimassaoloa ja käynnistää lupien uusimisprosessit automaattisesti.

2. Tehostaa ja tekee näkyväksi lääkelupien suoritusprosessin

Selkeä ja yhdenmukainen tapa kontrolloida näytöt, teoriaopiskelu ja tentit. Lääkelupien myöntäminen tapahtuu sähköisesti selkeän ja dokumentoidun suoritushistorian perusteella.

3. Säästää esimiesten aikaa lääkelupien hallinnoinnissa

Selkeä osaamismatriisi tarjoaa esimiehille helpon ja nopean tavan tarkistaa yksikön työntekijöiden lääkelupien tilan ja voimassaolon.

4. Varmistaa lääkeluvan sisältövaatimusten sekä näyttöjen sisällön yhdenmukaisuuden

Kaikki suoritettavaan lääkelupaan vaadittavat tehtävät löytyvät yhdestä paikasta. Toimii linkitettynä esim. LOVe-koulutuksiin ja verkkotentteihin.

5. Ajantasainen tieto työntekijän lääkeluvista

Työntekijä voi tarkistaa helposti omien lääkelupien tilanteen. Ei enää hukassa olevia paperisia lääkelupia, vaan kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta.

6. Joustava mobiilikäyttö

Työntekijä voi suorittaa lääkelupiin liittyviä tehtäviä ajasta ja paikasta riippumatta.

7. Toimii yhdessä HR-järjestelmien kanssa ja täydentää niiden toiminnallisuuksia

Tieto lääkeluvista toimitettavissa automaattisesti HR-järjestelmään. Laatuportista saadaan laajempi seuranta koko lääkelupaprosessiin aina perehdytyksen toteutumisesta tarvittaviin oppaisiin/asiakirjoihin tutustumiseen sekä suoritusten valvojista lääkeluvan myöntäjään.

Jokaiselle lääkeluvalle määritellään pätevyyden saavuttamisohjelma ja voimassaoloaika

Laatuportti tarjoaa yksiköille ja organisaatioille joustavat tavat toteuttaa lääkehoidon osaamisen hallintaa sillä, lääkeluvan saavuttamis- ja ylläpito-ohjelma (1. suoritus ja luvan uusiminen) voidaan määritellä yksikkö- tai organisaatiokohtaisesti, työrooli-/nimikekohtaisesti (mm. laillistettu tai nimikesuojattu ammattihenkilö, psyk.sh, ensihoitaja) tai lääkelupakohtaisesti (esim. iv, LOP, ABO, Kipu 2).

Lääkeluvan suorittamiseen vaadittavat tehtävät löytyvät yhdestä paikasta

Suoritettavan lääkeluvan saavuttamisohjelman rakenne voi sisältää esim. LOVe-koulutuksia ja -tenttejä (linkitettävissä LOVe-koulutusalustaan), näyttöjä, osaamiskeskusteluja tai yksikön lääkehoitosuunnitelman lukemisen. Lääkeluvan saavuttamisohjelmaan voidaan linkittää myös Oppiportin, Mediecon tai Lääketietokeskuksen Lääkehoidon verkkokursseja organisaation käyttölisenssien mukaisesti.

Näytön tarkistuslistan avulla varmistetaan näyttöjen sisällön yhdenmukaisuus ja laatu

Myös näyttötapa voidaan kirjata ja näyttö voidaan tarvittaessa jakaa eri osioihin mm. yleisiin arviointiperusteisiin sekä kliiniseen näyttöön. Näyttöihin voidaan liittää lisäksi liitetiedostoina organisaatiossa määritellyt näyttökriteerit, jolloin näytössä voi keskittyä itse näyttöön eikä tarvitse muistella ulkoa näytön sisältöä tai sitä, mistä tieto näytön sisällöstä löytyy.

Laatuportti mahdollistaa kokonaisvaltaisen lääkelupien suorittamisen ja ylläpitoprosessin hallinnan.

Lääkelupaprosessin laadun ja virheettömyyden varmistaminen on nyt entistä helpompaa

Lue lisää

Pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittäminen

Työntekijöiden perehdytykseen, osasto- ja yksikkökohtaisen osaamisen varmistamiseen sekä erilaisten työ- ja laitepätevyyksien jatkuvaan ylläpitoon.

Lue lisää

Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi varmistavat lääkelupaprosessin laadun ja virheettömyyden

Laatuportin uusi Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi -palvelu uudistaa lääkelupien suorittamisen, ylläpidon ja koko lääkelupaprosessin hallinnan. Se reaaliaikaistaa koko lääkelupaprosessin ja tuo näkyväksi kaikki lääkelupien suorittamiseen liittyvät vaiheet ja niiden sisällöt.

7 syytä ottaa käyttöön digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi

1. Helpottaa lääkelupien hallinnointia ja reaaliaikaistaa suoritusprosessien seurannan

Lupia voidaan tarkastella niin yksikkö-, palvelualue- kuin organisaatiotasolla määriteltyjen roolien mukaisesti. Laatuportti valvoo lääkelupien voimassaoloa ja käynnistää lupien uusimisprosessit automaattisesti.

2. Tehostaa ja tekee näkyväksi lääkelupien suoritusprosessin

Selkeä ja yhdenmukainen tapa kontrolloida näytöt, teoriaopiskelu ja tentit. Lääkelupien myöntäminen tapahtuu sähköisesti selkeän ja dokumentoidun suoritushistorian perusteella.

3. Säästää esimiesten aikaa lääkelupien hallinnoinnissa

Selkeä osaamismatriisi tarjoaa esimiehille helpon ja nopean tavan tarkistaa yksikön työntekijöiden lääkelupien tilan ja voimassaolon.

4. Varmistaa lääkeluvan sisältövaatimusten sekä näyttöjen sisällön yhdenmukaisuuden

Kaikki suoritettavaan lääkelupaan vaadittavat tehtävät löytyvät yhdestä paikasta. Toimii linkitettynä esim. LOVe-opiskeluun ja verkkotentteihin.

5. Ajantasainen tieto työntekijän lääkeluvista

Työntekijä voi tarkistaa helposti omien lääkelupien tilanteen. Ei enää hukassa olevia paperisia lääkelupia, vaan kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta.

6. Joustava mobiilikäyttö

Työntekijä voi suorittaa lääkelupiin liittyviä tehtäviä osittain myös ajasta ja paikasta riippumatta mobiilikäytön kautta.