Digitaaliset laitepassit -käyttäjäfoorumin tavoitteena on tarjota kaikille Laatuportin laitepassit-asiakasorganisaatioille yhteinen foorumi, jossa osallistujat voivat keskustella laiteosaamisen varmistamisen kehittämisestä ja jakaa käyttökokemuksia. Käyttäjäfoorumi toimii myös tärkeänä palaute- ja kehityskanavana Laatuportin tuotekehityksen näkökulmasta.

UUTINEN
Digitaaliset laitepassit -käyttäjäfoorumissa jaetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä ja opitaan toisiltamme

UUTINEN
Digitaaliset laitepassit -käyttäjäfoorumissa jaetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä ja opitaan toisiltamme

7.6.2022

Digitaaliset laitepassit -käyttäjäfoorumin tavoitteena on tarjota kaikille Laatuportin laitepassit-asiakasorganisaatioille yhteinen foorumi, jossa osallistujat voivat keskustella laiteosaamisen varmistamisen kehittämisestä ja jakaa käyttökokemuksia. Käyttäjäfoorumi toimii myös tärkeänä palaute- ja kehityskanavana Laatuportin tuotekehityksen näkökulmasta.

Laatuportin digitaaliset laitepassit -käyttäjäfoorumin tapaamiset käynnistettiin vuoden 2022 alussa ja sen toimintaa koordinoi Qreform. Käyttäjäfoorumiin ovat tervetulleita kaikki Laatuportin digitaaliset laitepassit -käyttäjäorganisaatioiden henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita laiteosaamisen kehittämisestä omassa organisaatiossaan. Laatuportin digitaaliset laitepassit on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille, joita koskee velvoitteet lääkinnällisten laitteiden käyttöosaamisen varmistamisesta.

Qreformin kehityspäällikkö Maarit Nyström kertoo, että käyttäjäfoorumi käynnistettiin asiakkaiden toiveista.

”Asiakkaat toivoivat meiltä keskustelufoorumia, jossa olisi mahdollisuus oppia muiden käyttökokemuksista sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja ideoita, joita voi kukin sitten hyödyntää omassa organisaatiossa. Osa asiakkaistamme on käyttänyt laitepasseja jo useamman vuoden, osa on vasta käyttöönoton alkuvaiheessa, joten avoin tiedonvaihto nähtiin tärkeäksi”, sanoo Nyström.

”Käyttäjäfoorumi kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa eri teemojen ympärillä. Keskusteluaiheina on ollut mm. laiteosaamisen varmistaminen ja organisointi, mitkä ovat olleet hyviä tapoja viedä laitepasseja eteenpäin, miten voitaisiin jakaa laitekohtaisten ohjelmien toteutustyötä, laitepassien toiminnallisuudet – ja yleensäkin kaikenlainen sparrailu osallistujien kesken”, sanoo Nyström.

Käyttäjäfoorumin tapaamiset järjestetään Teams-tapaamisina. Tapaamisten välillä keskustelua käydään käyttäjäfoorumin Teams-kanavalla.

Käyttäjäfoorumi toimii myös tärkeänä palaute- ja kehityskanavana Laatuportin kehittämisessä. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa tarjoaa arvokasta tietoa käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi.

Uutiset

5 syytä ottaa käyttöön Digitaalinen laitepassi

Mitä haluaisit tietää digitaalisista laitepasseista?

2022-06-07T14:21:17+03:00