Laiteturvallisuuden tiukentunut lainsäädäntö ja laiteosaamisen vaatimukset haastavat sote-organisaatioita ratkaisemaan entistä tehokkaammin laiteosaamisen hallinnan ja dokumentoinnin. Tulevilla hyvinvointialueilla edellytetään työntekijöiden laitekoulutuksilta tasalaatuisuutta, toimintatapojen tehokkuutta ja systemaattisuutta. Viimeistään nyt kannattaa hankkia Laatuportin digitaaliset laitepassit ratkaisuksi tehokkaaseen laiteosaamisen hallintaan ja dokumentointiin.

UUTINEN

Digitaaliset laitepassit – Lääkinnällisten laitteiden oikea käyttö turvaa asiakas-, potilas- ja työturvallisuutta

UUTINEN

Digitaaliset laitepassit – Lääkinnällisten laitteiden oikea käyttö turvaa asiakas-, potilas- ja työturvallisuutta

7.11.2022

Laiteturvallisuuden tiukentunut lainsäädäntö ja laiteosaamisen vaatimukset haastavat sote-organisaatioita ratkaisemaan entistä tehokkaammin laiteosaamisen hallinnan ja dokumentoinnin. Tulevilla hyvinvointialueilla edellytetään työntekijöiden laitekoulutuksilta tasalaatuisuutta, toimintatapojen tehokkuutta ja systemaattisuutta. Viimeistään nyt kannattaa hankkia Laatuportin digitaaliset laitepassit ratkaisuksi tehokkaaseen laiteosaamisen hallintaan ja dokumentointiin.

Monissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa pohditaan tällä hetkellä, miten tulevilla hyvinvointialueilla tullaan jatkossa varmistamaan lääkinnällisten laitteiden osalta työntekijöiden laiteosaaminen ja laitepätevyyksien seuranta. Toimintatavat, jotka aiemmin toimivat pienemmissä yksiköissä eivät enää toimi isoissa. Jatkossa peräänkuulutetaan työntekijöiden laitekoulutusten tasalaatuisuutta, toimintatapojen tehokkuutta ja systemaattisuutta.

Myös laiteturvallisuuden tiukentunut lainsäädäntö ja laiteosaamisen vaatimukset haastavat sote-organisaatioita ratkaisemaan entistä tehokkaammin, kuinka laiteosaamisen pätevyyksien hallinta ja dokumentointi käytännössä toteutetaan. Paperilla ja kansioissa olevan tiedon aikakausi on ohi ja viimeistään nyt tulisi hankkia käyttöön digitaalinen järjestelmä, jolla helpotetaan esihenkilön työtä oman yksikkönsä laiteosaamisen hallinnassa ja seuraamisessa sekä saadaan organisaatiotasolla ajantasainen tieto laiteosaamisen tilasta.

Myös työntekijän näkökulma tulee huomioida. Omien laitepätevyyksien tilanne täytyy pystyä tarkastamaan eri työtilanteissa nopeasta ja yhdellä silmäyksellä.

Digitaaliset laitepassit – systemaattinen ja läpinäkyvä prosessi laiteosaamisen hallintaan

Laatuportin digitaalisilla laitepasseilla varmistetaan, ylläpidetään, dokumentoidaan ja seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön laiteosaamista sekä pätevyyksien tilaa systemaattisella ja läpinäkyvällä prosessilla.

Digitaaliset laitepassit on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille, joita koskee velvoitteet lääkinnällisten laitteiden käyttöosaamisen varmistamisesta (Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021).

Laatuportti ohjaa työntekijöitä perehtymään koulutusmateriaaleihin ja kirjaa tehdyt suoritteet automaattisesti järjestelmään. Esihenkilö ja työntekijät saavat Laatuportista aina ajantasaisen tiedon laiteosaamisen tilasta.

Laatuportin laitekatalogin koulutusohjelmapohjat ovat asiakkaiden hyödynnettävissä ja muokattavissa

Laatuportin laitekatalogista löytyy jo 130 laitekoulutusohjelmaa eri lääkinnällisistä laitteista. Laatuportin laitekatalogin tavoitteena on hyödyntää jo kertaalleen tehtyä työtä ja jakaa hyviä käytäntöjä asiakkaiden kesken, jolloin säästetään kaikkien aikaa ja resursseja. Käyttäjät voivat hyödyntää laitekatalogin koulutusohjelmapohjia sellaisenaan tai muokata perusohjelman runkoa helposti omien laite- ja osaamisvaatimusten mukaisiksi.

Laitekoulutusohjelman tulee olla helppokäyttöinen, visuaalinen, sujuvasti etenevä, mutta samalla sisällöltään riittävän kattava, jotta viranomaisvaatimukset laiteosaamisesta täyttyvät ja työntekijä osaa laitteen käytön koulutuksen jälkeen.

Työnantajalla on vastuu huolehtia siitä, että työntekijä osaa laitteen turvallisen käytön – etenkin kriittisten laitteiden käytön osalta tämä on erityisen tärkeää. Digitaalisten laitepassien avulla tässä voidaan varmistua laitekoulutusohjelman riittävällä sisällön laajuudella ja näytöillä. Loppukädessä laitteen oikea käyttö turvaa tärkeitä asioita kuten asiakas-, potilas- ja työturvallisuutta.

Lähteet:

Uutiset

Digitaaliset laitepassit -käyttäjäfoorumi | Qreform

Digitaaliset laitepassit -käyttäjäfoorumissa jaetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä ja opitaan toisiltamme

2022-11-07T15:29:35+02:00