Rego- ja Laatuportti-järjestelmä on päivitetty elokuun lopulla versioon 1.53. Tutustu järjestelmäpäivityksen muutoksiin ja uusiin toiminnallisuuksiin.

UUTINEN
Elokuun järjestelmäpäivityksen muutokset ja uudet toiminnallisuudet

UUTINEN
Elokuun järjestelmäpäivityksen muutokset ja uudet toiminnallisuudet

19.9.2022

Rego– ja Laatuportti-järjestelmä on päivitetty elokuun lopulla versioon 1.53. Tutustu järjestelmäpäivityksen muutoksiin ja uusiin toiminnallisuuksiin.

Laadunhallinta

Uusi: Yhteenvetoon lisätty kalenterinäkymä

 • Uusi kalenterinäkymä helpottaa suunniteltujen ja toteutuneiden laadunarviointitapahtumien tarkastelua kalenterinäkymässä. Näkymän avulla on helpompi hahmottaa auditointeja ja tarkastuksia organisaation vuosikellon mukaan. Normaali luettelonäkymä toimii myös edelleen täysin samaan tapaan kuin aiemmin.

Muutos: Laadunarvioinnin tapahtumien selailua parannettu

 • Laadunarvioinnin yhteenvetolistassa voi nyt näppärästi katsella tapahtuman tietoja esikatselussa ”popup” ikkunassa. Uusi toteutustapa nopeuttaa laadunhallinnan tapahtumien selailua ja oikean tapahtuman valintaa.

Riskienhallinta

Muutos: Jäännösriskin käsittelyä parannettu

 • Jäännösriskin käsittelyä on koko Regossa ja Laatuportissa yhdenmukaistettu ja selkiytetty. Nyt Rego / Laatuportti asettaa kaikissa tilanteissa aina jäännösriskin alkutilassa samaksi kuin arvioitu riski. Tämän jälkeen arvioija voi määritellä hallintatoimia ja korjata sitten jäännösriskin oikealle tasolle.

Korjaus: Jäännösriskin käsittelyä korjattu asiakkailla, joilla riskiarvioinnissa käytetään myös suojausten arviointia.

 • Jäännösriskin suojaus tallentui oletuksena arvoon 1 myös silloin, kun erillinen suojaukset valinta on käytössä. Muutettu niin, että oletuksena jäännösriskin suojaukset tulevat tässä tapauksessa riskitason vastaavasta valinnasta.

Muutos: Riskienarviointitapahtumia voi nyt tarkastella kalenterinäkymässä tapahtumaluettelon lisäksi

 • Uusi kalenterinäkymä helpottaa suunniteltujen ja toteutuneiden arviointitapahtumien tarkastelua kalenterinäkymässä. Näkymän avulla on helpompi hahmottaa riskienarviointeja organisaation vuosikellon mukaan. Normaali luettelonäkymä toimii myös edelleen täysin samaan tapaan kuin aiemmin.

Haitta- ja vaaratapahtumien raportointi/-ilmoittaminen

Uusi: Laatuportissa tilastojen ja raporttien näkymiin on lisätty uusia suodatusvalintoja. Uusia suodatuksia voidaan käyttää esimerkiksi valittaessa ”lääkeaineet ja vaikuttavat aineet” alaryhmän tietoja tilastoihin.

Muutos: Ilmoitusten käsittelyn tuuraustoimintoa on parannettu.

 • Havaintojen käsittelijä voi jatkossa asettaa yhdellä kertaa myös saman henkilön toimimaan useammalla eri tuurausjaksolla.

Muutos: Ilmoituksen luokan perusteella lähetettävien herätteiden toimintaa on laajennettu.

 • Ilmoituksen luokkaan kiinnitetyt automaattiset sähköpostiherätteet voidaan kohdistaa nyt myös ainoastaan ilmoitusten käsittelijöille. Uuden toiminnon avulla voidaan määritellä tietyntyyppisestä ilmoituksesta lähtevä heräte tarkemmin oikeille henkilöille.

Pätevyyksien hallinta

Muutos: Pätevyyden vanhenemisen muistutusta muutettu

 • Pätevyyden vanhenemisen muistutus toimitetaan nyt ensisijaisesti vain pätevyyden haltijan suoralle esimiehelle. Jos suoraa esimiestä ei ole asetettuna, toimitetaan viesti kaikille pätevyyden haltijan organisaatioyksikön esimiehille. Tämä muutos selkiyttää viestien toimittamista.

Uusi: Opastaja/ohjaaja valinnan mahdollisuus on lisätty myös henkilökohtaiseen saavuttamispäivään perustuviin ylläpito ohjelmiin.

 • Ylläpito-ohjelman toimintoja on laajennettu mahdollisuudella lisätä opastaja/työnohjaaja myös henkilökohtaisesti ajoitettuihin ohjelmiin. Tämä laajentaa ja tehostaa ylläpito-ohjelmien käyttöä tilanteissa, joissa koulutukseen liittyy ohjaajan mukanaolo.

Uusi: Aiemmin käytössä ollut suosittu ”perehdyttäjän raportti” (opastaja/ohjaaja) on nyt käytettävissä myös pätevyyksien ylläpito-ohjelmissa.

Uusi: Perehdytysten käynnistys usealle yksittäiselle käyttäjälle Excel-sähköpostilistan perusteella.

 • Regon käyttö perehdyttämisessä laajenee monessa paikassa ja siksi toimintoihin on nyt lisätty käyttöä nopeuttava excel-tuonti. Tuonnin avulla voidaan helposti käynnistää perehdyttämisohjelma suurelle joukolle henkilöitä ilman yksittäisen henkilön käsittelyä.

Koulutukset

Muutos: Lisää toiminnallisuutta pääkäyttäjälle

 • Pääkäyttäjä voi nyt vaihtaa ”valmis” tilaan merkityt koulutusjulkaisun takaisin ”keskeneräinen” tilaan. Näin pääkäyttäjän kontrolli julkaisun tilaan mahdollisissa poikkeustilanteissa on aikaisempaa parempi.

Muutos: Koulutusten seuranta -raporttia optimoitu

 • Raportti generoidaan nyt uudella tavalla joka nopeuttaa raportin avaamista erityisesti tilanteissa, joissa koulutusmäärät ovat suuria.

Aiheeseen liittyvät uutiset:

16.8.2022 Regon ja Laatuportin uudet toiminnallisuudet ja muutokset

27.4.2022 Huomasitko jo nämä uudet toiminnallisuudet ja muutokset?

Uutiset

Wihurin uudeksi HSEQ-järjestelmäksi Rego

Artikkelikuva - Miksi kannattaisi hankkia integroitu ja avoin HSEQ-järjestelmä?

Miksi kannattaisi hankkia integroitu ja avoin HSEQ-järjestelmä?

2022-09-19T11:32:35+03:00