Rego laajenee toukokuussa kattamaan uuden EU-direktiivin vaatiman Whistleblowing-ilmoituskanavan, jonka tarkoituksen on auttaa säätelemään väärinkäytöksiä ja epäeettistä toimintaa organisaatioissa. Regon Whistleblow ratkaisulla varmistetaan luotettava ja vastuullinen käsittelyprosessi.

UUTINEN
EU:n Whistleblower-direktiivin tavoitteena yhteisen edun ja vastuullisuuden varmistaminen

UUTINEN
EU:n Whistleblower-direktiivin tavoitteena yhteisen edun ja vastuullisuuden varmistaminen

21.4.2021

Rego laajenee toukokuussa kattamaan uuden EU-direktiivin vaatiman Whistleblowing-ilmoituskanavan, jonka tarkoituksena on auttaa säätelemään väärinkäytöksiä ja epäeettistä toimintaa organisaatioissa. Rego Whistleblow ratkaisulla varmistat luotettavan ja vastuullisen käsittelyprosessin.

Euroopan unionin neuvostossa hyväksyttiin 7.10.2019 Whistleblower-direktiivi, joka tulee panna EU:n jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä.

Käytännössä tämä uusi direktiivi edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset ottavat käyttöön ilmoituskanavan eli Whistleblowing-kanavan. Direktiivi koskee myös kuntia, joissa on vähintään 10 000 asukasta.

Organisaatiot tarvitsevat käyttöönsä sisäisen ilmoituskanavan, joka mahdollistaa turvallisen ilmoittamisen yleisen edun vastaisesta toiminnasta siten, että ilmoittajan henkilöllisyyttä suojataan tehokkaasti. Lisäksi organisaation tulee nimetä käsittelyyn vastuutetut henkilöt, ilmoituksen käsittelyprosessi on kuvattava tarkasti ja huolehdittava direktiivin edellyttämistä tarkoista käsittelyprosessin aikavaatimuksista.

Rego on tietoturvallinen ja kustannustehokas ratkaisu Whistleblowing-ilmoitusten käsittelyyn

EU-direktiivin myötä Rego laajenee toukokuussa kattamaan myös Whistleblowing-ilmoituskanavan.

Rego Whistleblow on selkeä ja helppokäyttöinen ratkaisu ilmoitusten vastaanottamiseen sekä käsittelyyn ja se on toteutettu käyttövarmalla teknisellä alustalla. Tietoturvallinen ja testattu ilmoitusmenettely takaa tiedon luotettavan käsittelyn ja tarvittaessa anonymiteetin varmistamisen.

Erona pelkkiin ilmoituskanaviin Rego tarjoaa myös suojatun tavan toteuttaa ilmoitusten käsittely- ja hallinnointiprosessi direktiivin vaatimusten mukaisesi.

Rego Whistleblow-ilmoituskanava on mahdollista ottaa helposti ja kustannustehokkaasti käyttöön kaikissa Rego ja Laatuportti käyttäjäorganisaatioissa.

Tavoitteena kaikkien yhteinen etu

Puuttuminen mahdollisiin väärinkäytöksiin edellyttää, että johto tietää mitä organisaatiossa tapahtuu. Whistleblowing-ilmoituskanava onkin organisaatiolle oivallinen riskienhallinnan työkalu, jolla varmistetaan toiminnan vastuullisuus.

Tästä uudistuksesta hyötyvät siis kaikki organisaation osapuolet. Johdolle avautuu mahdollisuus tarkastella entistä läpinäkyvämmin organisaation toimintaa ja henkilöstö saa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa organisaatiossa tapahtuvaan toimintaan.

Lähteet:

Eduskunta. 2019. Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano.

Uutistekstiä päivitetty 10.11.2021

Uutiset

Rego Whistleblow

Tietoturvallinen ja kustannustehokas ratkaisu Whistleblow-ilmoitusten käsittelyyn

Lue lisää

2021-11-12T14:10:21+02:00