Qreformin uusia verkkokursseja ovat Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä erityisesti sosiaalihuollon työntekijöille suunnattu Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokurssisarja. Verkkokoulutuksilla lisätään sekä työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuutta.

UUTINEN
Henkilö- ja asiakasturvallisuuden uudet verkkokoulutukset saatavilla

UUTINEN
Henkilö- ja asiakasturvallisuuden uudet verkkokoulutukset saatavilla

24.08.2020

Qreformin uusia verkkokursseja ovat Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä erityisesti sosiaalihuollon työntekijöille suunnattu Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokurssisarja. Verkkokoulutuksilla lisätään sekä työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuutta.

Koulutusta uhkatilanteiden kohtaamiseen

Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutustarpeeseen, sillä työhön liittyvät uhka- ja väkivaltatilanteet ovat yleistyneet viime vuosina.

Verkkokoulutuksen pääpaino on uhkaavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä ja riskienhallinnassa. Kurssi esittelee konkreettisia keinoja, joilla työntekijä voi itse parantaa omaa ja asiakkaidensa turvallisuutta.

Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa perehdyttää työntekijän myös uhkaavien tilanteiden taustoihin, uhkatilanteiden hallintaan sekä oman toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Asiakasturvallisuus muutakin kuin fyysistä turvallisuutta

Asiakasturvallisuus kuuluu olennaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnan piiriin. Asiakasturvallisuus kattaa fyysisen turvallisuuden lisäksi myös psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Poikkeama asiakkaan palveluprosessissa, esimerkiksi kirjausvirhe, saattaa aiheuttaa asiakkaalle henkistä, taloudellista ja jopa terveydellistä haittaa.

Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokurssisarja tarjoaa perustietoa asiakasturvallisuudesta ja perehdyttää työntekijät epäkohtien tunnistamiseen, poikkeamien raportointiin sekä keinoihin, joilla asiakasturvallisuutta voidaan edistää omalla toiminnalla.

Seitsemän kurssin sarja keskittyy asiakasturvallisuuden kannalta tärkeisiin osa-alueisiin, kuten systeemiajatteluun, poikkeamienraportointiin, riskienhallintaan ja tiimityöhön. Koulutus käsittelee aihetta tyypillisten poikkeamien ja oikean elämän esimerkkien keinoin.

Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus pohjautuu suosittuun ja laajasti Suomen terveydenhuollossa käytössä olevaan Potilasturvallisuutta taidolla -kurssisarjaan.

Tutustu verkkokoulutuksiin

Tutustu verkkokoulutuksiin ja ota meihin yhteyttä. Edistetään yhdessä turvallisuuskulttuuria organisaatiossanne.

info@qreform.com

Uutiset

Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa

Verkkokurssi perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät henkilöturvallisuuteen, asiakasväkivallan ennaltaehkäisyyn sekä uhkaavien tilanteiden hallintaan.

Lue lisää

Asiakasturvallisuutta taidolla

Käytännönläheinen verkkokurssisarja turvallisen työskentelyn periaatteista ja työn riskeistä.

Lue lisää

2020-10-05T13:40:07+03:00