Maalis-huhtikuun versiopäivityksissä tuli Laatuporttiin uusia toiminnallisuuksia, jotka tukevat entistä monipuolisemmin laadun- ja riskienhallinnan, haitta- ja vaaratapahtumailmoittamisen sekä pätevyyksien hallinnan käsittelyprosesseja.

UUTINEN
Ilmoitus- ja käsittelyprosesseja tukevia uusia toiminnallisuuksia Laatuportissa

UUTINEN
Ilmoitus- ja käsittelyprosesseja tukevia uusia toiminnallisuuksia Laatuportissa

4.5.2021

Maalis-huhtikuun versiopäivityksissä tuli Laatuporttiin uusia toiminnallisuuksia, jotka tukevat entistä monipuolisemmin laadun- ja riskienhallinnan, haitta- ja vaaratapahtumailmoittamisen sekä pätevyyksien hallinnan käsittelyprosesseja. Uutuutena mm. mahdollisuus liittää työtapaturmailmoitusten tutkintaan työsuojeluvaltuutettu tai muita henkilöitä sekä Fimealle tehtävä Käyttäjän vaaratilanneilmoitus, joka voidaan lähettää ilmoituksesta haetuilla esitäytetyillä tiedoilla automaattisesti suoraan Laatuportista.

Laadunhallinta

 • Lomakkeen tallennushistoriaan tallentuu jatkossa vain oikeasti poistetut tai muutetut tiedot.
 • Organisaation pääkäyttäjä pääsee muissa kuin ulkoinen auditointi tapahtumissa muokkaamaan lomakkeita ilman, että tunnus on osallistujana itse tapahtumassa. Aiemmin pääkäyttäjä pääsi näissä tapahtumissa vain lomakkeen raporttiin. Muutos koskee laadunhallinnan lisäksi myös riskienhallintaa.
 • Havainnoissa voidaan valita kohteeksi sekä Yksikkö että Prosessi samalle havainnolle.
 • Muissa kuin ulkoisissa auditoinneissa oma tehtävä palautuu aktiiviset listaan myös silloin, kun henkilöllä on jo olemassa samaan aloitettuun tapahtumaan liittyvä arkistoitu tehtävä ja henkilö lisätään uudelleen aloitetun tapahtuman osallistujaksi.
 • Laadunhallinnan toimenpidekoosteeseen on lisätty uudeksi sarakkeeksi Viite.

Riskienhallinta

 • Laatuportin kattavan valikoima sote-alan arviointilomakkeita on täydentynyt uusilla arvioinneilla – kemikaaliturvallisuuden arviointi (TTL) sekä toisen kotona tehtävän työn vaarojen tunnistaminen/arviointi (TTL)
 • Riskienhallintatapahtuman ominaisuuksia voidaan muokata entistä monipuolisemmin, esimerkiksi Tapahtuman luonti -avustajaan on tuotu uusia ominaisuuksia. Tapahtuma voidaan nyt myös määritellä siten, että tapahtumassa on joko yksi tai monta lomaketta.
 • Riskienhallinnan arviointikooste on päivitetty tukemaan raportointia myös lomakkeistoilla, joilla käytetään useita erilaisia arviointiasteikkoja.

Vaaratapahtumien ja poikkeamien raportointi

 • Työtapaturmailmoituksissa on mahdollista ottaa käyttöön toiminto, jolla saadaan kutsuttua käsittelyprosessiin mukaan työsuojeluvaltuutettu tai muita tutkintaa osallistuvia henkilöitä. Toiminnon käyttöönotto vaatii järjestelmän pääkäyttäjän (Qreform) tukityötä.
 • Terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta on aina tehtävä ilmoitus Fimealle niin pian kuin mahdollista. Fimealle tehtävä Käyttäjän vaaratilanneilmoitus voidaan nyt lähettää ilmoituksesta haetuilla esitäytetyillä tiedoilla automaattisesti suoraan Laatuportista. Lomaketta ei siis enää tarvitse täyttää viranomaisen palvelussa.
 • Jos vaaratapahtumailmoitukseen on annettu karttasijainti, niin annetut sijaintikoordinaatit näkyvät nyt käsittelijälle.
 • Tilastoissa ”Yksikkö” tiedolla suodatus vaikuttaa nyt myös tilastojen ”Kohde” kohdassa näytettävään kuvaajaan. Kuvaajassa näkyvät vain Yksikkö-valinnan mukaiset yksiköt.

Pätevyyksien hallinta

 • Pätevyysohjelman osallistuja voi itse valita kouluttajan, joka ottaa vastaan näytön (=koulutus), jos pätevyyden saavuttamisohjelman tehtävään on näin määritelty.
 • Pätevyysmatriisissa voidaan näyttää myös päättyneet pätevyydet suodatusvalinnalla.
 • Pätevyysmatriisi näyttää päättymässä olevat vihreät pätevyydet huutomerkillä oletuksena 14 päivää ennen pätevyyden päättymistä.
 • Pätevyyteen voidaan valita muodostettavaksi käyttäjäryhmä. Käyttäjäryhmään liitetään automaattisesti kaikki pätevyyden haltijat. Ryhmän perusteella voidaan edelleen suodattaa ohjeiden seurantaraporttia. Käyttäjäryhmiä voidaan luoda Laatuportissa vapaasti riippumatta henkilöiden roolista tai paikasta organisaatiossa.
 • Pätevyyden ylläpitotarve voidaan sitoa työaikaseurantaan merkittyihin työvuoroihin.
 • Koulutuksen arviointiin lisätty ”Alusta suoritus” toiminto, joka poistaa arvioinnin lisäksi myös suoritettu merkinnän pätevyysohjelman tehtävästä.
 • Koulutuksen raportissa on mahdollista valita näytettävät sarakkeet.

 

Osaamisen testaus

 • Laatuportin tentit ja testit voidaan julkaista nyt myös suoraan organisaatioyksikölle.

Uutiset

Vaaratapahtumien raportointi

Kehitä laatua ja turvallisuutta vaaratapahtumista oppimalla.

Lue lisää

Riskienhallinta

Laatuportin riskienhallinnan avulla tunnistat, analysoit ja hallitset riskejä sekä kehittämiskohteita.

Lue lisää

2021-05-04T10:20:07+03:00