KEHA-keskus ja Qreform ovat sopineet Rego riskienhallintajärjestelmän toimituksesta KEHA-keskuksen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen käyttöön. Riskienhallintatyökalua tulee käyttämään sopimusaikana yhteensä 31 virastoa.

UUTINEN
KEHA-keskus valitsi Regon uudeksi riskienhallintatyökaluksi

UUTINEN
KEHA-keskus valitsi Regon uudeksi riskienhallintatyökaluksi

8.9.2021

KEHA-keskus ja Qreform ovat sopineet Rego riskienhallintajärjestelmän toimituksesta KEHA-keskuksen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen käyttöön. Riskienhallintatyökalua tulee käyttämään sopimusaikana yhteensä 31 virastoa.

KEHA-keskus (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. KEHA-keskus ohjaa, kehittää ja palvelee palvelujensa piirissä olevia organisaatioita.

Uuden Rego riskienhallintatyökalun hankinta liittyy ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen yhteisen riskienhallintapolitiikan käyttöönottoon ja toteuttamiseen virastoissa. Riskienhallintatyökalua käyttää sopimusaikana yhteensä 31 virastoa (15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa sekä KEHA-keskus ml. Siviilipalveluskeskus).

Rego riskienhallintatyökalu tukee ISO3100-standardin mukaisesti eri asiantuntijoiden osallistavaa riskien kommentointia, arviointia ja seurantaa sekä sisältää automaattisia toiminnallisuuksia esimerkiksi hälytysten, seuranta- ja valvonta- ja määräaikatietojen kontrollointiin.

”Rego-järjestelmän käyttöönotto tulee selkeyttämään ja yhtenäistämään riskienhallintaamme. Järjestelmästä saatavan ajantasaisen tiedon avulla pystymme jatkossa entistä paremmin ennakoimaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä, joka on erittäin tärkeää virastojen johtamisen näkökulmasta”, sanoo KEHA-keskuksen strategiajohtaja Jouko Nieminen.

Qreformin Rego HSEQ-järjestelmä on laajasti käytössä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, prosessiteollisuuden sekä energia- ja kuljetusalan yrityksissä.

Lisätietoja KEHA-keskuksesta www.keha-keskus.fi

Uutiset

Miksi investoida riskienhallinnan kehittämiseen?

Onnistunut riskienhallinta on suunnitelmallista toimintaa, joka järjestelmällisesti pyrkii tunnistamaan ja hallitsemaan toiminnan riskejä.

Lue lisää

Rego HSEQ-järjestelmä

Tuloksellista laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaa.

Lue lisää

2021-09-22T15:26:47+03:00