Maarit Nyström
17.03.2021

Työni on vaihtelevaa ja työn sisältö muodostuu oman osaamiseni sekä mielenkiintoni mukaan. Missä työssä voisin tämän paremmin toteuttaa asiakaslähtöistä työskentelymallia ja antaa osaamiseni asiakkaan käyttöön kuin tässä työssä?

AJANKOHTAISTA
Kehityspäällikön työssä pääsen hyödyntämään sosiaali- ja terveydenhuollon kokemustani täysillä

AJANKOHTAISTA
Kehityspäällikön työssä pääsen hyödyntämään sosiaali- ja terveydenhuollon kokemustani täysillä

Maarit Nyström
17.03.2021

Minulle oli onni aloittaa työt kehityspäällikkönä Qreformilla keväällä 2020. Tässä työssä pääsen hyödyntämään sosiaali- ja terveydenhuollon kokemustani täysillä ja jakamaan sitä yrityksen muille työntekijöille eri sote-asiakkaitamme parasta ajatellen.

Vahvan sote-osaamiseni perustana on 19 vuoden ura sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa eri erikoisaloilla toimien myös oman työyksikköni lääke-, kipu-, turvallisuus- ja ohjevastaavana. Lisäksi tein neljä vuotta kehittämistyötä potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä asiakaspalautteiden parissa, johon kuului myös käytössä olevien järjestelmien pääkäyttäjyys sekä mm. vaaratapahtumailmoitusten teko- ja käsittelykoulutukset. Sain olla mukana muutostyössä, jossa 14 kunnan sote-palvelut integroituivat yhteen erikoissairaanhoidon, pelastuslaitoksen sekä ympäristöterveydenhuollon kanssa.

Osaamiseni syventyi toimiessani myös monissa organisaation sisäisissä sekä kansallisissa asiantuntijaverkostoissa, joiden tavoitteena oli turvata entistä turvallisempi ja asiakaslähtöisempi hoito, hoiva ja palvelu. Näiden kokemusten kautta näkemykseni sote-alasta ovat moniulotteiset ja ymmärrän alalla työskentelevien ihmisten työtä kokonaisvaltaisesti niin käytännön työntekijöiden kuin johdonkin tasolta.

Kehityspäällikön työ on todellista multitaskaamista – ei ole kahta samanlaista päivää! Pidän siitä, että työ on vaihtelevaa. Erityisesti lähellä sydäntäni ovat tällä hetkellä digitaalisten laitepassien tuottaminen ja lääkeluvat sekä niiden pätevyyksien hallinnan prosessit. Myös erilaisten riskien- ja itsearviointikriteeristöjen ja -lomakkeiden sekä toimenpidepätevyyksien kehitystyön yli toimialarajojen koen tärkeäksi. Se, että voin samalla hyödyntää koulutuksellista näkökulmaa sekä teknistä osaamistani, on vain plussaa. Missä työssä voisin tämän paremmin toteuttaa asiakaslähtöistä työskentelymallia ja antaa osaamiseni asiakkaan käyttöön kuin kehityspäällikkönä?

Erityisesti arvostan Qreformilla yhteen hiileen puhaltamista ja järjestelmän kehittämistä asiakaslähtöisesti heidän tarpeitaan vastaavaksi. Qreform on erittäin kehitysmyönteinen yritys, jossa jokaisella työntekijällä on tärkeä merkityksensä ja roolinsa. Suoran palautteen antaminen molempiin suuntiin ilman sanktion pelkoa luo turvallisen ja kehitysmyönteisen ilmapiirin. Koen, että täällä työtäni todella arvostetaan. Yhteiset keskustelut myös yrityksen suunnasta ja mahdollisista uusista osaamistarpeista ovat työn parasta antia yhtä lailla kuin tyytyväiset asiakkaat. Mikä olisi parempi motivaattori kuin kiitos asiakkaalta?

Vapaa-aikani menee koiran kanssa ulkoiluun sekä tyttäreni hevosharrastuksen parissa. Se ”oma aika” tulee sitten jossain vaiheessa ajallaan. Vapaa-aikani täyttyy usein myös erilaisten asioiden opiskelulla – jotenkin uuden oppimista ei osaa lopettaa. Ajalla ennen lapsia luin todella paljon ja keräsin – tai kerään edelleen – neljän kirjailijan tuotantoa, joista yhden osalta on jo täydellinen sarja kasassa. Kirjailija on oikealta nimeltään Eleanor Alice Burford Hibbert, mutta hän on kirjoittanut nimillä Victoria Holt ja Philippa Carr. Näillä taitelijanimillä kirjoitetut suomennetut teokset olen onnistunut keräämään. On sitten eläkepäivillä lukemista!

2022-09-08T08:47:46+03:00