Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssi kannattaa päivittää nyt uusimpaan versioon. Kurssiin on lisätty osio, jossa huomioidaan koronaviruksen ja muiden tarttuvien tautien kanssa työskentelyyn liittyviä riskejä ja toimintatapoja.

UUTINEN
Kotihoitoa turvallisesti -kurssi päivitetty koronaviruksen aiheuttamien varotoimien osalta – ota uusi versio käyttöön!

UUTINEN
Kotihoitoa turvallisesti -kurssi päivitetty koronaviruksen aiheuttamien varotoimien osalta – ota uusi versio käyttöön!

30.11.2021

Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssiin on lisätty osio, jossa huomioidaan koronaviruksen ja muiden tarttuvien tautien kanssa työskentelyyn liittyviä riskejä ja toimintatapoja.

Kotihoitoa turvallisesti -verkkokoulutus tarjoaa perustietoa turvallisista toimintatavoista nostaen esille tyypillisiä kotihoidon riskejä ja kuinka niihin voi vaikuttaa. Kurssilla painotetaan ennaltaehkäisevää työtapaa, riskien havainnointia ja tunnistamista ennen kuin ne muuttuvat vaaratilanteiksi.

Koronaviruksen ehkäisy kotiin vietävien palveluiden osalta vaatii kotihoidon parissa työskentelevältä hoito- ja hoivahenkilökunnalta erityistä huolellisuutta ja varotoimia niin asiakkaan kuin työntekijän turvallisuuden takaamiseksi. Kotihoitoa turvallisesti -kurssiin on lisätty sisältöosuus ”Koronaviruksen ja muiden tarttuvien tautien huomioiminen kotihoidossa”. Sisällössä nostetaan esille mm. ennaltaehkäisevät toimet, miten torjua tartuntojen leviämistä sekä miten toimia, jos avustettavalla on COVID-19 tautiin sopivia oireita.

Toimi näin, kun haluat uuden version käyttöön

Kun haluat päivitetyn Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssin organisaationne käyttöön, laita viestiä Qreformin asiakastukeen tuki@qreform.com.

Jos asiakas käyttää verkkokurssia Qreformin koulutusalustalta, uuden Kotihoidon-kurssin päivitys sisältyy voimassaolevan käyttölisenssin hintaan. Jos taas verkkokurssi asennetaan muuhun kuin Qreformin koulutusalustalle, veloitetaan päivitetyn SCORM-kurssipaketin toimituksesta asiakkaalle pieni kertakustannus.

Lisätietoja Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssista

Uutiset

Koronapandemian jatkuessa on riskienarvioinnin päivittäminen ajankohtaista

Milloin teidän organisaatiossanne on viimeksi päivitetty riskienhallinnan suunnitelmat ja toimenpiteet?

Lue lisää

Laatuportti

Kokonaisvaltainen ratkaisu laadun ja turvallisuuden johtamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Lue lisää

2021-11-30T09:39:30+02:00