Laatuportin Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi uudistaa lääkelupien suorittamisen, ylläpidon ja koko lääkelupaprosessin hallinnan.

UUTINEN
Lääkelupaprosessin laadun ja virheettömyyden varmistaminen on nyt entistä helpompaa

UUTINEN
Lääkelupaprosessin laadun ja virheettömyyden varmistaminen on nyt entistä helpompaa

19.11.2020

Qreform on kehittänyt lääkelupien ja lääkelupaprosessin hallintaan ratkaisun, joka pohjautuu laajalti käytössä olevaan Laatuportti-alustaan. Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi uudistaa lääkelupien suorittamisen, ylläpidon ja koko lääkelupaprosessin hallinnan.

Laatuportin Digitaaliset lääkeluvat korvaa kokonaisuudessaan ”paperiset” lääkeluvat sekä tekee lääkelupien hallinnoinnista ja voimassaolojen seurannasta helppoa. Se reaaliaikaistaa koko lääkelupaprosessin ja tuo näkyväksi kaikki lääkelupien suorittamiseen liittyvät vaiheet ja niiden sisällöt. Ei enää paperisten lääkelupien etsimistä, kopiointia eikä arkistointia. Ei erillisten excel-taulukoiden ylläpitämistä yksikön lääkelupien tilan hahmottamiseksi.

Laatuportin selkeän osaamismatriisin avulla esimiehet näkevät aina ajantasaiset tiedot yksikön työntekijöiden lääkelupien tilasta ja voimassaolosta. Työntekijöiden on myös helppo tarkistaa omien lääkelupien tilanne Laatuportista. Laatuportti valvoo lääkelupien voimassaoloa ja käynnistää lupien uusimisprosessit automaattisesti.

Kaikki tehtävät ja linkitykset koulutuksiin löytyvät yhdestä paikasta

Lääkeluvan suorittamiseen vaadittavat tehtävät löytyvät kaikki Laatuportista. Suoritettavan lääkeluvan saavuttamisohjelman rakenne voi sisältää esim. LOVe-koulutuksia ja -tenttejä (linkitettävissä LOVe-koulutusalustaan), näyttöjä, osaamiskeskusteluja tai yksikön lääkehoitosuunnitelman lukemisen. Lääkeluvan saavuttamisohjelmaan voidaan linkittää myös Oppiportin, Mediecon tai Lääketietokeskuksen Lääkehoidon verkkokursseja organisaation käyttölisenssien mukaisesti.

Tieto lääkeluvista on toimitettavissa Laatuportista automaattisesti myös HR-järjestelmään. Laatuportista saadaan HR-järjestelmiin verrattuna huomattavasti laajempi seuranta koko lääkelupaprosessiin aina perehdytyksen toteutumisesta tarvittaviin oppaisiin/asiakirjoihin tutustumiseen sekä suoritusten/näyttöjen valvojista lääkeluvan myöntäjään.

Hyödynnä lääkelupien rinnalla myös digitaalisten laitepassien sisältöjä

Digitaalisten lääkelupien rinnalle voi kätevästi ottaa myös osioita Laatuportin Digitaalisista laitepasseista. Esimerkiksi iv-luvan yhteyteen voi ottaa yksikön infuusio- ja ruiskupumppujen käyttöosaamisen varmistamisen. Myös erilaisten toimenpiteitten suorittamisen osaamisen varmistaminen ja niiden todellisten suoritusmäärien seuranta tukee entistä vahvemmin yksikön pätevyyksien hallintaa ja osaamisen seurantaa.

Edesauttaa lääkehoitosuunnitelman käyttöönotto

Laatuportti on organisaatiollesi paras mahdollinen työkalu, joka auttaa myös päivitetyn lääkehoidon oppaan uuden työkalun, lääkehoitosuunnitelman mallipohjan, käyttöönottoa. Digitaalinen lääkelupa yhdessä uuden lääkehoitosuunnitelman mallipohjan kanssa auttaa yksikköjä tunnistamaan, miten lääkehoidon prosessi toimintayksikössä oikeasti toimii ja mitä lääkitysturvallisuusriskejä siihen liittyy. Lisäksi Laatuportin erilaiset arviointilomakkeet, kuten lääkitysturvallisuuden arviointi ja Lääkekaapin/-huoneen tarkistuslomake, auttavat riskienarvioinnissa.

Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi perustuu Laatuportin Pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittämisen -moduuliin.

Uutiset

Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi

Varmista lääkelupaprosessin laatu ja virheettömyys. Tutustu Digitaaliset lääkeluvat -ratkaisun hyötyihin!

Digitaalinen laitepassi

Työkalu laiteosaamisen varmistamiseen ja dokumentointiin. Täyttää laiteosaamisen hallinnan viranomaisvaatimukset.

Lue lisää

2020-11-19T17:20:33+02:00