Maailman laatupäivää (World Quality Day) vietetään 12.11. Päivää on alettu viettämään European Organization for Quality (EOQ) aloitteesta vuonna 1989. Päivän tarkoituksena on osoittaa kunnioitusta kaikille niille, jotka tekevät päivittäin työtä laadun parantamisen eteen sekä lisätä tietoisuutta laadunhallinnan tärkeydestä.

UUTINEN
Laatu kilpailuetuna – Maailman laatupäivä 12.11.

UUTINEN
Laatu kilpailuetuna – Maailman laatupäivä 12.11.

11.11.2020

Maailman laatupäivää (World Quality Day) vietetään 12.11. Päivää on alettu viettämään European Organization for Quality (EOQ) aloitteesta vuonna 1989. Päivän tarkoituksena on osoittaa kunnioitusta kaikille niille, jotka tekevät päivittäin työtä laadun parantamisen eteen sekä lisätä tietoisuutta laadunhallinnan tärkeydestä.

Laatu on ennen kaikkea vastuullisuutta ja ennakoivaa riskienhallintaa. Maailman laatupäivänä halutaan nostaa esille laadunhallinnan etuja, korostaa sen tärkeyttä organisaatioiden toiminnassa ja kestävän tulevaisuuden varmistamisessa sekä lisätä tietoisuutta laadun merkityksestä.

Organisaatioiden laadunhallinta on nykypäivänä selkeä kilpailuetu ja sen merkitys tulee nousemaan entistä keskeisempään rooliin tulevaisuudessa, joten laadun kehitystyöhön kannattaa ehdottomasti investoida. Erityisesti näinä epävarmoina maailman aikoina laadun- ja riskienhallinnan teemat korostuvat monipuolisesti eri organisaatioissa ja toimialoilla. Laatuun panostaminen viestii sekä organisaation työntekijöille että asiakkaille ja muille sidosryhmille vastuunkannosta ja toiminnan läpinäkyvyydestä.

Yhteistyössä sujuvan laadun- ja riskienhallinnan puolesta

Me Qreformissa haluamme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet alueilla, joissa henkilöstön laatu- ja turvallisuusosaaminen on kriittistä liiketoiminnan turvallisuuden ja tuottavuuden kannalta.

Olemme erikoistuneet riskien- ja virheidenhallintaan sekä osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen turvallisuuskriittisissä organisaatioissa. Vahvuutenamme on laaja-alainen osaaminen organisaatioiden laadun-, riskien- ja pätevyyksien hallinnan prosesseista sekä niitä tukevista operatiivisista järjestelmistä ja integraatioista. Uskomme eri toimialojen väliseen tiedonvaihtoon ja hyvistä käytännöistä oppimiseen.

Kehitystyö yhdessä asiakkaidemme kanssa Rego– ja Laatuportti-järjestelmien osalta jatkuu siis vahvana tulevaisuudessakin, jotta työpaikoista ja niiden toiminnasta saadaan turvallisempia ja tuottavampia.

Lähteet:

European Organization for Quality. European Quality Week 2020.

CQI. World Quality Day 2020.

Laatukeskus: ”Maailman laatupäivää vietetään 12.11.2020”.

Uutiset

Toimiva laadunhallinta on organisaation keskeinen menestystekijä

Laatua kannattaa lähestyä käytännönläheisesti eikä siitä kannata tehdä rakettitiedettä.

Lue lisää

Laatuportti

Laatuportti tukee kaikkia laadunhallinnan prosesseja ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

2020-11-12T08:27:53+02:00