Laatuportin digitaaliset laitepassit on tarjonnut jo lähes kahden vuoden ajan ratkaisun terveydenhuollon laiteosaamisen varmistamiseen ja seurantaan. Laatuportin laitekatalogissa on jo yli kuusikymmentä koulutusohjelmaa eri lääkinnällisistä laitteista, joita asiakkaat voivat ottaa käyttöön.

UUTINEN
Laatuportin laitekatalogissa on jo yli kuusikymmentä laiteohjelmaa

UUTINEN
Laatuportin laitekatalogissa on jo yli kuusikymmentä laiteohjelmaa

22.9.2021

Laatuportin digitaaliset laitepassit on tarjonnut jo lähes kahden vuoden ajan ratkaisun terveydenhuollon laiteosaamisen varmistamiseen ja seurantaan. Laatuportin laitekatalogissa on jo yli kuusikymmentä koulutusohjemaa eri lääkinnällisistä laitteista, joita asiakkaat voivat ottaa käyttöön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön osaamisen varmistaminen, seuraaminen ja ylläpitäminen (Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021). Toimintayksiköillä on siis oltava seurantajärjestelmä henkilöstön suorittamista laitekoulutuksista ja voimassa olevista laitepätevyyksistä.

Laatuportin digitaaliset laitepassit on tarjonnut jo lähes kahden vuoden ajan ratkaisun terveydenhuollon laiteosaamisen varmistamiseen ja seurantaan, jonka avulla työnantaja pystyy täyttämään lakisääteiset vaatimukset sekä varmistamaan työntekijöiden riittävän laiteosaamisen.

Laitekatalogin koulutusohjelmia on helppo muokata vastaamaan eri osaamisvaatimuksia

Laatuportin laitekatalogi sisältää tällä hetkellä jo yli 60 valmista koulutusohjelmaa eri lääkinnällisistä laitteista – ja uusia syntyy koko ajan asiakasyhteistyössä sekä Qreformin kehitystyönä. Laitekatalogin tavoitteena on hyödyntää jo kertaalleen tehtyä työtä kansallisella tasolla ja jakaa hyviä käytäntöjä, jolloin säästetään kaikkien aikaa ja resursseja.

Laitekatalogin koulutusohjelmapohjia voi hyödyntää sellaisenaan tai muokata sisältöä helposti organisaation omien laite- ja osaamisvaatimusten mukaisesti.

Uutuustoimintona geneeriset laiteryhmäkohtaiset koulutusohjelmat

Laiteohjelmien hyödynnettävyyttä on parannettu entisestään kesän aikana. Laitekohtainen koulutusohjelma on nyt muutettavissa laiteryhmäkohtaiseksi, jos samaan ohjelmaan liitettävien laitteiden toiminnot ja käytön perusperiaatteet ovat samat. Esimerkki laiteryhmäkohtaisesta koulutusohjelmasta on mm. Infuusiopumppu-laiteohjelma, joka sisältää geneerisen koulutussisällön infuusiopumppujen perusperiaatteista. Tähän laiteryhmäkohtaiseen ohjelmaan voidaan liittää siten eri infuusiopumppujen merkkikohtaiset käyttö- ym. ohjeet.

Tämä uutuustoiminto tekee laitepasseista entistä geneerisempiä ja tehokkaammin hyödynnettäviä käytännössä. Koulutukseen käytettävää aikaa säästyy myös, kun geneeriset laitteen käyttöön liittyvät asiat opiskellaan kerran laiteryhmäkohtaisessa ohjelmassa eikä samoja sisältöjä tarvitse suorittaa laitemerkkikohtaisissa ohjelmissa.

Yhtenäisiä kansallisen tason linjauksia toivotaan

Laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021) ei määrittele tarkemmin mitä käytännössä laiteosaamisen varmistaminen tulisi pitää sisällään, joten käytännön toteutus on kirjavaa ja samoja asioita pohditaan lähes kaikissa organisaatioissa. Laiteosaamisen linjauksiin kansallisella tasolla onkin toivottu pitkään selkeämpää linjausta.

Laiteturvallisuusverkostolla on tässä ollut tärkeä rooli eri osapuolien saattamisessa samaan keskustelupöytään ja asioiden edistämisessä yhteistyössä kansallisella tasolla. Myös Qreform on osallistunut laiteturvallisuusverkoston toimintaan useamman vuoden ajan. Haluamme aktiivisesti edistää asiaa tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja eri toimijoille, joilla pystytään mahdollisimman tehokkaasti varmistamaan turvallinen ja lain mukainen laiteosaaminen – ja sitä kautta parantamaan asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lähteet:

Laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021)

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)

Uutiset

Mitä haluaisit tietää digitaalisista laitepasseista?

Kysymyksiä ja vastauksia digitaalisista laitepasseista.

Lue lisää

Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi

Lääkelupaprosessin laadun ja virheettömyyden varmistamiseen.

Lue lisää

2021-09-22T15:48:41+03:00