Laatuportin versiopäivityksissä on tullut jälleen uusia toiminnallisuuksia ja muutoksia kesän ja alkusyksyn aikana. Uusia ominaisuuksia on mm. riskienhallinnan ja vaaratapahtumien raportoinnin tietojen suodattamisessa sekä tietojen näkyvyys eri käyttäjärooleilla.

UUTINEN
Laatuportin uudet toiminnallisuudet ja muutokset

UUTINEN
Laatuportin uudet toiminnallisuudet ja muutokset

27.9.2021

Laatuportin versiopäivityksissä on tullut jälleen uusia toiminnallisuuksia ja muutoksia kesän ja alkusyksyn aikana. Uusia ominaisuuksia on mm. riskienhallinnan ja vaaratapahtumien raportoinnin tietojen suodattamisessa sekä tietojen näkyvyys eri käyttäjärooleilla.

Laadunhallinta

 • Tapahtumapohjiin on lisättynä uusi kenttä ylläpitäjälle kommentteja varten.
 • Toimenpidekoosteen suodatuksiin on lisätty ”Myöhässä” tila. Lisäksi toimenpidekoosteessa näkyy, milloin viimeisin sähköpostiheräte muistutus on lähetetty.
 • Ulkoisten auditointien raportoinnin oletusasetuksiin ei tule enää jatkossa ”toimenpiteet” valintaa.
 • Tapahtuman lomakkeilta aukeavat lisättävien tai muokattavien toimenpiteiden ikkunat eivät enää sulkeudu kuin ”Sulje” tai ”Tallenna” painikkeesta.
 • Tapahtuman raportilla olevissa osallistujalistauksissa on henkilöiden nimi muutettu muotoon ”Etunimi Sukunimi” aiemman ”Sukunimi, Etunimi” sijaan.
 • Määräaika on muutettu pakolliseksi valinnaksi itsearviointien toimenpiteissä.
 • Organisaatioyksikköön kohdistetut tapahtuman yksikkö voidaan tallentaa kaikkiin tapahtumaan liitettyihin lomakkeisiin tapahtuman tallennuksen yhteydessä tapahtuman yleisten tietojen valinnalla ”Aseta valittu yksikkö myös kaikkien lomakkeiden yksiköksi tallennettaessa”.

Riskienhallinta

 • Riskirekisterissä Riskien raportoija -roolin käyttäjätunnus näkee vain ne riskit, joiden yksikössä hän on esimiehenä.
 • Riskien toimenpide voidaan lisätä myös ilman sähköpostiherätettä.
 • Riskiarviointitapahtumaan on lisätty katseluoikeuksiin kaksi uutta valintaa: 1) Näkyy yksikön esimiehille ja 2) Näkyy yksikön käyttäjille.
 • Riskin lomakkeella oleva Riskin tyyppi -valinta on muuttunut siten, että muokkaus pitää tehdä erikseen ”Muokkaa” painikkeella. Lisäksi ko. kohta näyttää riskityypin polun kokonaisuudessaan.
 • Riskitapahtuman käyttöoikeuksiin on tehty muutos. Tapahtuman riskit ovat kaikkien riskitapahtuman osallistujien muokattavissa. Aiemmin muokkausoikeus kaikkiin tapahtuman riskeihin oli vain riskitapahtuman vastuuhenkilöllä.
 • Toimenpidekoosteen suodatuksiin on lisätty ”Myöhässä”-tila, turvallisuusalue ja riskityypin valinnat. Lisäksi toimenpidekoosteessa näkyy, milloin viimeisin muistutuksen sähköpostiheräte on lähetetty.
 • Riskin muokkausnäkymään on lisätty kaksi uutta tietokenttää: ”Vaikutukset yksikköön” ja ”Vaikutukset organisaatioon”.
 • Riskiin voidaan luoda toimenpide useammalle henkilölle kerrallaan ja toimenpide voidaan luoda myös ilman sähköpostimuistutuksen lähettämistä.

Haitta- ja vaaratapahtumien raportointi

 • Toimenpidekoosteen suodatuksiin on lisätty ”Myöhässä” tila, turvallisuusalue ja riskityypin valinnat. Lisäksi toimenpidekoosteessa näkyy, milloin viimeisin muistutuksen sähköpostiheräte on lähetetty.
 • Organisaatiorakenteessa voidaan valita yksiköittäin ne, joita ei haluta näyttää ilmoittamisessa.
 • Ilmoitusten käsittelyssä voidaan määritellä henkilökohtaisia #tageja, joiden perusteella voidaan edelleen suodattaa käsiteltävien ilmoitusten listaa.
 • Ilmoitusten käsittelyn Excel-viennin toiminnallisuus on muuttunut. Käsittelijälle tulee Excel-painikkeen painamisen ja toiminnon valmistumisen jälkeen näkyviin linkki, josta hän saa muodostetun Excel-tiedoston ladattua.
 • Ilmoituslomakkeella on mahdollista asettaa pakolliseksi ilmoitusten tyypittäminen taksonomian alimmalle tasolle asti. Asetukset tehdään Qreformin käyttötuen toimesta.
 • Ilmoituksen käsittelyssä on mahdollista määritellä asiakaskohtaiset säännöt vakuutusyhtiölomakkeen näkymiselle.
 • IF vakuutusyhtiön tapaturmailmoitus lomakkeella on lisätty kaikkiin listoihin mahdollisuus suodattaa listaa. Ilmoittajan tiedoiksi tulevat nyt oletuksena kirjautuneen käyttäjän henkilötiedot.
 • Turvallisuusalueeseen voidaan nyt asettaa lokalisoitu info-teksti. Turvallisuusalueen ”Tapahtuman luonne” voidaan myös asettaan pakolliseksi valinnaksi turvallisuusaluekohtaisesti.

Pätevyyksien hallinta

 • Digitaalisten laitepassit ratkaisussa uutuutena on Laitevastaavan raportti -näkymä.
 • Pääkäyttäjä voi tarkastella myös arkistoituja pätevyysmatriiseja.
 • Uutena ominaisuutena pätevyyden saavuttamiseen ja ylläpitoon on tullut mahdollisuus merkitä tehtävät, jotka eivät ole näkyvissä osallistujan ohjelmassa. Määrityksen voi tehdä vain pätevyysmatriisin kautta pätevyystapahtuman muokkauksessa. Tämä ominaisuus voidaan asettaa käyttöön pätevyyskohtaisesti pätevyyden ylläpitonäkymässä.
 • Pätevyyden ohjelmien ”valintalista” komponenttiin on mahdollista nyt lisätä linkkejä.
 • Pätevyyden kopiointiin on lisätty myös ylläpito-ohjelmien ja niihin liittyvien sisältöjen kopiointi. Tämä nopeuttaa uusien ohjelmien luontia vanhan pohjalta.

Uutiset

Mikä ihmeen vaaratapahtumailmoitus?

Lue lisää

Lääkelupaprosessin laadun ja virheettömyyden varmistaminen on nyt entistä helpompaa

Lue lisää

2021-09-27T15:47:57+03:00