Laatuportti on kehittynyt viimeisen puolen vuoden aikana voimakkaasti. Alkuvuoden aikana Laatuporttiin on julkaistu useita aivan uusia toiminnallisuuksia ja käyttöä helpottavia toimintoja.  Teimme yhteenvedon alkuvuoden keskeisimmistä uudistuksista. Tutustu ja ota kaikki hyöty irti Laatuportista!

UUTINEN
Laatuportin uudet toiminnot ja käyttäjille tärkeimmät uudistukset

UUTINEN
Laatuportin uudet toiminnot ja käyttäjille tärkeimmät uudistukset

23.04.2020

Laatuportti on kehittynyt viimeisen puolen vuoden aikana voimakkaasti. Alkuvuoden aikana Laatuporttiin on julkaistu useita aivan uusia toiminnallisuuksia ja käyttöä helpottavia toimintoja.  Teimme yhteenvedon alkuvuoden keskeisimmistä uudistuksista. Tutustu ja ota kaikki hyöty irti Laatuportista.

Laatuportin tärkeimmät käyttäjille näkyvät muutokset

Organisaatiokohdistuksen ja kriteerivalinnan käyttöliittymään on selkiytetty.
Nyt uusilla painikkeilla varustetuista valikoista on helppo huomata mistä siirrytään uudelle tasolle ja milloin valitaan aktiivinen päätaso.
Eri listauksissa lyhennetty selitetieto saadaan näkyviin kokonaisuudessaan viemällä osoitin selitteen päälle. Tämä nopeuttaa listausten tutkimista laadun- ja riskienhallinnassa sekä vaaratilanneilmoituksissa.
Koko järjestelmään on lisätty mahdollisuus avata jokaiseen syöttökenttään oma ohjeteksti. Kenttä- ja näyttökohtaisten ohjetekstien laatiminen on aloitettu ja niitä lisätään keskeisiin näyttöihin jatkossa jokaisessa uudessa päivityksessä.
Auditointitapahtumiin voidaan nyt liittää dokumenttien lisäksi myös linkkejä ulkopuolisiin dokumenttiarkistoihin.
Riskienhallinnan ja Auditointien lomakkeiden ulkoasu on uusittu. Uusi ilme selkeyttää lomakkeiden käyttöä ja tuo arviointiasteikkoihin mukaan selitetekstin.
Arviointikoosteita voidaan listata nyt myös prosessien perusteella.
Vaaratilanne- ja poikkeamaraportoinnin toimintoja on laajennettu ja käytettävyyttä parannettu. Lomakkeen ulkoasu on selkeämpi ja lomakkeen tiedot muuttuvat aina valitun turvallisuusalueen mukaan.
Vaaratilanneilmoitusten tilastointiin on lisätty mahdollisuus porautua kaikissa listauksen kohdissa tarvittaessa aina itse ilmoitukseen asti. Tämä parantaa listausten käytettävyyttä ja informaatioarvoa huomattavasti.
Tiedon siirrettävyyttä on parannettu ja keskeiset tiedot on tarvittaessa helppoa siirtää eri johdon raportointijärjestelmiin jatkokäsittelyyn.
Pätevyyden saavuttamisohjelmien tilanteesta on saatavilla uusi seurantaraportti, josta on helppo nähdä tiimin eri henkilöiden valmiusaste prosentteina. Näin saadaan parempi näkyvyys suorituksen etenemiseen.
Pätevyyden saavuttamisohjelmien käyttöliittymä on uudistettu. Laitepassipiloteissa saadun palautteen perusteella on tehty useita käytön sujuvuutta helpottavia muutoksia. Esimerkiksi eri ohjelman osat eivät enää aina avaudu uusiin välilehtiin, ohjelman jaksot voivat sisältää suoraan kuvia, ohjelman otsikkotiedoista näkee heti, paljonko ohjelmasta on jo suoritettu.
Keskeiset järjestelmästä lähtevät sähköpostiviestit on suunniteltu uudelleen ja niillä on uusi visuaalinen ilme.

Tekniseltä puolelta olemme edelleen parantaneet järjestelmän päivitettävyyttä ja tietoturvaa nostamalla keskeisten teknisten komponenttien versiotasoja ylöspäin. Nämä muutokset eivät suoraan näy loppukäyttäjien päivittäisessä käytössä, mutta ne varmistavat Laatuportin luotettavuutta ja käyttövarmuutta.

Tekniikasta kiinnostuneille voidaan tarkentaa, että kaikki järjestelmän käyttämät käyttöliittymäkirjastot (AngularJS ja JQuery) on nyt päivitetty uudempaan versioon ja ohjelmisto on näiden osalta päivitetty.

Tulossa seuraavissa Laatuportin päivityksissä:

  • Positiivisten turvallisuushavaintojen ja hyvien suoritusten raportointi ja käsittely. Tällä toiminnolla voidaan kerätä havaintoja hyvistä käytännöistä ja käsittelyssä arvioida niiden soveltuvuutta koko organisaation käyttöön.
  • Lisää porautumisominaisuuksia eri raportteihin.
  • Uudet monipuoliset seurantanäytöt annettujen tehtävien valvontaan ja seurantaan.
  • Etusivun pikalinkit mihin tahansa järjestelmän usein käytettyyn toimintoon.
  • Selaimella toimivan vaaratilanneraportoinnin täysi offline-käyttö mobiilissa.
  • Tapahtumapohjat ja oikopolut esim. turvallisuuskävelyiden tai riskiarviointien luontiin.
  • Parannetut ruotsin ja englanninkieliset käännökset, uutena myös saksankielinen versio.
  • Käyttöliittymäparannuksia ja toimintojen selkiyttämistä erityisesti paljon eri tietoa sisältävillä näytöillä.
2020-09-17T09:42:30+03:00