Asiakas- ja potilasturvallisuusriskien kattava hallinta on asetettu selkeäksi tavoitteeksi kaikilla uusilla hyvinvointialueilla. Muutostyö hyvinvointialueihin siirtymisessä teettää paljon työtä, mutta samalla se on hyvä mahdollisuus kehittää toimintaa ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja.

Laatuportin käyttö onkin laajentunut tämän vuoden aikana selvästi. Yhä useampi organisaatio on tunnistanut Laatuportin keskitetyn laadun-, riskien- ja osaamisen hallinnan järjestelmän selkeät edut.

UUTINEN
Laatuportin ”yhden kanavan” periaate tuo kustannussäästöjä

UUTINEN
Laatuportin ”yhden kanavan” periaate tuo kustannussäästöjä

15.9.2022

Asiakas- ja potilasturvallisuusriskien kattava hallinta on asetettu selkeäksi tavoitteeksi kaikilla uusilla hyvinvointialueilla. Käynnissä olevien mittavien organisaatiomuutosten aikana, ja niiden jälkeen, on erityisen tärkeää pystyä tekemään huolellista ja ennakoivaa riskienhallintaa sekä samalla reagoida nopeasti mahdollisiin haitta- ja vaaratapahtumiin.

Muutos teettää työtä, mutta samalla se on aina myös hyvä mahdollisuus kehittää toimintaa ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja. Laatuportin käyttö onkin laajentunut tämän vuoden aikana selvästi. Yhä useampi organisaatio on tunnistanut Laatuportin keskitetyn laadun-, riskien- ja osaamisen hallinnan järjestelmän selkeät edut.

Tuloksellinen tiedolla johtaminen edellyttää ajantasaista tietoa

Tuloksellinen tiedolla johtaminen edellyttää, että johdolla on käytettävissä ajantasaista ja yhdenmukaisella menetelmällä kerättyä tietoa organisaatiossa tunnistetuista riskeistä ja samoihin luokkiin kohdistuvista havainnoista. Jos käytössä on useita eri arviointi- ja raportointijärjestelmiä eri toiminnossa ja eri alueilla, joudutaan tietoa yhdistelemään ja kokoamaan tilannekuvan saamiseksi – tämä tehdään usein vielä käsityönä, joka vie esimerkiksi esihenkilöiltä aikaa.

Tässä Laatuportin ”yhden kanavan” periaate on osoittautunut erinomaisen toimivaksi ja tehokkaaksi.

Kun tietoa kerätään ja sitä käsitellään yhdessä järjestelmässä kaikilta eri turvallisuusalueilta, on raportointi helppoa ja aikaa säästyy merkittävästi ilmoittajalta että käsittelijältä.

Asiakaskokemusten myötä on myös käytännössä havaittu, että Laatuportti voi korvata helposti lähes kymmenen erillistä vanhempaa järjestelmää, joten suurten hyky-alueiden mittakaavassa kustannushyödyt ovat selkeitä.

Olisiko aika arvioida paljonko oma organisaatiosi voisi säästää aikaa ja rahaa siirtymällä Laatuportin käyttöön?

Uutiset

Laatuportti Riskienhallinta

Kokonaisvaltaista ja tuloksellista riskienhallintaa.

Lue lisää

Laatuportti Vaaratapahtumien raportointi

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista ja poikkeamista oppimalla.

Lue lisää

2022-09-19T10:49:32+03:00