Laatuportin toiminnot tukevat erinomaisesti sosiaalihuollon omavalvonnan toteuttamista ja seurantaa. Kaikki toimintayksiköiden omavalvontaan liittyvät toiminnot omavalvontasuunnitelman kirjaamisesta ja arvioinnista, epäkohtien ja epäkohtien uhkien ilmoittamisesta kattaviin riskienarviointeihin onnistuu samassa järjestelmässä kustannustehokkaasti.

UUTINEN
Laatuportissa monipuoliset toiminnot myös sosiaalihuollon tarpeisiin

UUTINEN
Laatuportissa monipuoliset toiminnot myös sosiaalihuollon tarpeisiin

29.09.2020

Laatuportin toiminnot tukevat erinomaisesti sosiaalihuollon omavalvonnan toteuttamista ja seurantaa. Kaikki toimintayksiköiden omavalvontaan liittyvät toiminnot omavalvontasuunnitelman kirjaamisesta ja arvioinnista, epäkohtien ja epäkohtien uhkien ilmoittamisesta kattaviin riskienarviointeihin onnistuvat samassa järjestelmässä kustannustehokkaasti.

Laatuportti on kehittynyt viimeisen vuoden aikana voimakkaasti asiakastoiveiden pohjalta. Laatuportin toiminnallisuudet kattavat nyt entistä paremmin myös sosiaalihuollon tarpeita.

Tukee erinomaisesti omavalvonnan toteuttamista ja seurantaa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on yhä voimakkaammin otettava huomioon palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä.

Omavalvonta perustuu aina systemaattiseen riskienhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. Toimintayksiköllä tulisi olla helppo tapa toteuttaa näitä vaatimuksia ilman, että tehtävä vie aikaa muilta keskeisiltä suoritteilta. Esimiesasemassa olevan henkilön aika on rajallista ja se pitäisi voida keskittää ydintehtävään eikä vaatimusten mukaisten raporttien kokoamiseen.

Laatuportti tarjoaa ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden sote-asiakkaille

Laatuportin avulla voidaan hoitaa kattavasti kaikki toimintayksiköiden omavalvontaan liittyvät toiminnot alkaen kattavan omavalvontasuunnitelman kirjaamisesta ja arvioinnista sekä epäkohtien ja poikkeamien raportoinnista päätyen kattaviin organisaatiotason riski-/itsearviointeihin.

Käytännössä Laatuportin kautta voidaan tehdä sähköisesti kaikki omavalvontasuunnitelmat, epäkohtien kirjaamiset, työn riskien arvioinnit yms. toimintayksikön raportoinnit ja kirjata samalla kaikki vaaditut kehittämistehtävät sekä valvoa niiden toteutusta.

Laatuportin tarjoama digitaalinen malli tuottaa hyötyä sekä palveluntarjoajalle, että palvelua hankkivalle yksikölle.

Epäkohdista ja epäkohtien uhkista ilmoittaminen samassa järjestelmässä

Laatuportin Vaaratapahtumien ja poikkeamien raportointi -moduuli kattaa nyt myös sosiaalihuollon epäkohdista ja epäkohtien uhkista ilmoittamisen. Enää ei tarvita erillistä järjestelmää epäkohdista ja epäkohtien uhkista ilmoittamiseen, vaan kaikki ilmoittamiset hoituvat keskitetysti Laatuportissa erittäin kustannustehokkaasti.

Kun vaaratapahtumista, poikkeamista, epäkohtien ja epäkohdan uhka ilmoituksista kertyy kaikki seurantatieto samaan järjestelmään ja yhteiseen riskirekisteriin, saadaan tilanteesta koko ajan parempi tilannekuva niin sosiaali- kuin terveydenhuollon puolella.

Esimerkkejä Laatuportissa saatavilla olevista riskien- ja itsearvioinneista

 • Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelman sisällön arviointi
 • Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arviointi
 • Turvallisuuskierto – sote
 • Laite- ja tarviketurvallisuuden tarkistuslomake
 • Lääkitysturvallisuuden itsearviointi
 • Lääkekaapin tai -huoneen tarkistuslista
 • Yksikön eristämissuunnitelman arviointi – COVID-19
 • Yksikön eristämissuunnitelman arviointi – Muu bakteeri/virus
 • Potilaan/asiakkaan eristämissuunnitelman arviointi – COVID -19
 • Potilaan/asiakkaan eristämissuunnitelman arviointi – Muu bakteeri/virus
 • Väkivaltavaarojen ja -tilanteiden riskien arviointi
 • Työn riskien arviointi (STM)

Uutiset

Henkilö- ja asiakasturvallisuuden uudet verkkokoulutukset

Verkkokoulutuksilla lisätään sekä työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuutta.

Lue lisää

Laatuportti kehittyy kovaa tahtia

Mukaan on tullut paljon uusia toiminnallisuuksia sekä käyttöä ja raportointia tehostavia toimintoja.

Lue lisää

2020-09-29T10:19:51+03:00