Tutustu Laatuportin järjestelmäpäivitysten mukana tuomiin uusiin toiminnallisuuksiin sekä käyttöä tehostaviin toimintoihin.

UUTINEN
Laatuportissa tapahtuu

UUTINEN
Laatuportissa tapahtuu

26.11.2020

Tutustu Laatuportin järjestelmäpäivitysten mukana tuomiin uusiin toiminnallisuuksiin sekä käyttöä tehostaviin toimintoihin.

Laadunhallinta

Laadunhallinnan moduulin toimintoja on parannettu ja toiminnallisuutta lisätty monessa eri kohdassa. Erityisesti auditoinnin tilaan liittyviä käsittelyjä on selkeytetty sekä auditoijalle että auditoitaville. Laatuportin lähettämää sähköpostimuistuttamista on tarkennettu käyttäjiltä tulleen palautteen perustella ja samalla on pyritty vähentämään turhaa sähköpostimuistuttamista.

Vaaratapahtumien raportointi

Vaaratilanneraportoinnista on julkaistu kokonaan uudistettu versio, joka täyttää nyt kaikki erityyppisten terveydenhuoltotoimijoiden vaatimukset.

Tärkeimpiä uudistuksia ovat seuraavat:

  • Tapahtuman kohdeyksikön lisäksi voidaan nyt kirjata myös ilmoittajan yksikkö
  • Asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvässä ilmoituksessa on ilmoittajalle lisätty pakollisena valintana tapahtuman tarkempi tyyppi (kuten lääkehoito). Tämä auttaa käsittelijää tunnistamaan nopeammin millaisesta tapahtumasta on kyse, jos ilmoituksen vapaa teksti on epäselvä tai puutteellinen.
  • Ilmoittajalla on mahdollisuus muokata omaa ilmoitustaan siihen asti, kun se on otettu käsittelyyn.
  • Käsittelijä voi siirtää ilmoituksen käsittelyyn ylemmälle organisaatiotasolle
  • Juurisyyn määrittelyyn on nyt kaikilla käytössä selkeä ja helppokäyttöinen työkalu
  • Asiakas- ja potilasturvallisuus -ilmoitusten luokittelua on tarkennettu ja nyt se on täysin vastaava vanhemman HaiPro-järjestelmän kanssa

Edelleen Laatuportin vaaratilanneraportointi tarjoaa ainutlaatuisen ja helppokäyttöisen, myös mobiilissa toimivan, yhden ilmoittamisen mahdollisuuden kaikille eri turvallisuusalueille. Ei siis tarvita erikseen järjestelmiä työturvallisuuteen, tietoturvaan tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen tai yleiseen henkilöturvallisuuteen, vaan kaikki hoidetaan saman kanavan kautta.

Loppuvuoden aikana teemme myös Laatuportin perustana olevaan Rego-järjestelmään tietoturva-auditoinnin ja vahvistamme järjestelmän tietoturvaominaisuuksia entisestään uusien Azure Defender palvelujen avulla.

Uutiset

Vaaratapahtumien raportointi

Kehitä laatua ja turvallisuutta vaaratapahtumista oppimalla.

Riskienhallinta

Laatuportin riskienhallinnan avulla tunnistat, analysoit ja hallitset riskejä sekä kehittämiskohteita.

Lue lisää

2020-11-26T11:01:22+02:00