Laatuporttia on kehitetty jälleen kesän aikana yhdessä asiakkaidemme kanssa. Mukaan on tullut paljon uusia toiminnallisuuksia sekä käyttöä ja raportointia tehostavia toimintoja.

UUTINEN
Laatuportti kehittyy kovaa tahtia

UUTINEN
Laatuportti kehittyy kovaa tahtia

28.09.2020

Laatuporttia on kehitetty jälleen kesän aikana yhdessä asiakkaidemme kanssa. Mukaan on tullut paljon uusia toiminnallisuuksia sekä käyttöä ja raportointia tehostavia toimintoja.

Tutustu uudistuksiin ja hyödynnä uudet toiminnot arjen työssä.

Laadun- ja riskienhallinnan näkymistä ja tilastoista kokonaiskuva tilanteesta

Laadun- sekä riskienhallinnan tapahtumanäkymässä näytetään nyt jokaisen toiminnan kohdalla montako asiaa osa sisältää. Näin voidaan yhdellä silmäyksellä nähdä, montako riskiä tai kehittämistehtävää on kirjattu ja montako toimenpidettä on vastuutettu tehtäväksi.

Molempiin moduuleihin on lisätty myös toimenpidekooste, jossa voidaan selkeästi tarkastella kaikkia eri arvioinneissa tai laaduntarkastuksissa annettuja tehtäviä. Tämän näkymän kautta on helppo seurata, onko kaikki tehtävät tehty ja mikä niiden tila on.

Riskienhallinnan tilastointiin on lisätty monipuolinen porautumismahdollisuus, jolla voidaan pureutua helposti tilastojen ylätasolta aina yksittäisen riski kirjaukseen. Tämä mahdollisuus palvelee erinomaisesti esimiehiä ja riskienhallinnasta vastaavia.

Vaaratilanne- ja poikkeamailmoitukset

Vaaratilanneilmoitusten käsittelyä on parannettu edelleen ja nyt ilmoitusten tekeminen onnistuu mobiililaitteilla myös tilanteessa, jossa verkko ei ole käytettävissä. Ilmoituksen tekeminen ei siis vaadi jatkuvaa verkkoyhteyttä.

Positiiviset turvallisuushavainnot

Laatuportin positiivisten havaintojen ilmoittaminen ja käsittely on myös edennyt käyttöönottovaiheeseen. Käsittelyprosessia ja toimenpide-ehdotuksia viimeistellään vielä asiakaspalautteen perusteella loppusyksyn aikana.

Digitaaliset laitepassit

Digitaalisten laitepassien valmiiden koulutusohjelmapohjia määrä on kasvanut mukavasti kevään ja kesän aikana ja uusia ohjelmia rakentuu jatkuvasti lisää. Koulutusohjelmapohja on uudistettu helppokäyttöisemmäksi.

Laitepassien käyttöä ja suoritusten seurantaa on myös parannettu ja selkiytetty saadun käyttäjäpalautteen perusteella.

Laatuportin yleisiä käyttöä parantavia toimintoja

Käyttäjähallintaan on myös tuotu parannettuja ominaisuuksia. Käyttäjäryhmien luonti on nyt entistä helpompaa ja esimerkiksi koulutuksia ja pikalinkkejä voidaan nyt julkaista näkyviin myös ryhmien perusteella. Tämä mahdollistaa joustavat julkaisut myös sellaisille ryhmille, joihin kuuluu henkilöitä eri organisaatioyksiköistä tai tiimeistä.

Laatuportin pikalinkkitoiminto on myös parantunut. Nyt käyttäjät voivat luoda itselleen pikapainikkeet yleisimmin käyttämiinsä toimintoihin ja pääkäyttäjä voi laittaa tärkeimpiä toimintoja näkyville esimerkiksi kaikkien esimiesten aloitusruudulle. Tämä helpottaa ja nopeuttaa käyttöä, kun asioita ei tarvitse etsiä valikoista.

Uutiset

Laatuportti

Laatuportti tukee kaikkia laadunhallinnan prosesseja ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Lue lisää

Vaasan ensihoito käyttää digitaalista toimenpidelokia osaamisen hallinnan työkaluna

Erityisesti mobiilikäyttö nopeuttaa työsuoritteiden kirjaamista Laatuporttiin.

Lue lisää

2020-09-28T16:36:50+03:00