Kokonaisratkaisu laadun ja turvallisuuden johtamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Laatuportti on helppokäyttöinen järjestelmä, joka tukee kaikkia laadunhallinnan prosesseja ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Palvelu sisältää kaikki tarvittavat toiminnot auditoinneista ja itsearvioinneista kehittämishankkeiden hallintaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen.

Laatuportti nostaa organisaatioiden pätevyyksien hallinnan ja osaamisen kehittämisen täysin uudelle tasolle. Työntekijöiden kriittisiä pätevyyksiä ja niihin liittyviä saavuttamis- ja ylläpito-ohjelmia hallinnoidaan Laatuportissa dynaamisilla osaamismatriiseilla ja järjestelmästä saadaan ajantasainen tieto pätevyyksien tilasta ja koulutustarpeista. Automaattiset työnkulut ja ilmoitukset pätevyyksien vanhenemisista tehostavat osaamisen kehittämisen prosesseja ja parantavat kommunikaatiota esimiesten ja työntekijöiden välillä.

Turvallisuus ja laatu tehdään yhdessä

Laatuportti on suunniteltu koko henkilöstön käyttöön, ei ainoastaan esimiehille tai prosessivastaaville. Käyttäjäystävällisten toimintojen ansiosta koko henkilöstö saadaan mukaan riskien ennaltaehkäisyyn, pätevyyksien ylläpitoon ja turvalliseen työskentelyyn, jolla minimoidaan häiriöt toiminnassa ja varmistetaan niin henkilöstön kuin asiakkaiden turvallisuus.

Skaalautuvat palvelut

Laatuportti on modulaarinen palvelukokonaisuus, jonka eri toiminnallisuudet aktivoidaan organisaation käyttöön tarpeiden mukaan.

Sujuva käyttöönotto

Laatuportti tarjoaa valmiita luokittelu- ja arviointimalleja riskiarviointeihin, laaduntarkastuksiin, itsearviointeihin ja työturvallisuuteen. Järjestelmään voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisia kriteeristöjä, standardeja tai lomakepohjia toiminnan arviointiin ja seurantaan.

Hallittu toimenpiteiden vastuutus ja seurantaprosessi

Järjestelmään nimetty vastuuhenkilö saa automaattisesti tiedon tehdyistä ilmoituksista ja voi määritellä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Vastuuhenkilöt ja ilmoitusten tekijät voivat seurata tehtävien ja prosessin etenemistä.

Helppokäyttöinen vaaratapahtumista ja poikkeamista ilmoittaminen

Vaaratapahtumista, laatu- ja turvallisuuspoikkeamista sekä kehittämiskohteista ilmoittaminen on nopeaa ja helppoa eri päätelaitteilla. Ilmoituksia voidaan tehdä omalla nimellä tai anonyymisti.

Pätevyyksien varmistaminen ja osaamisen kehittäminen

Sisältää kattavat toiminnallisuudet verkkokoulutusten jakeluun, koulutusten hallinnointiin, osaamisen testaukseen ja pätevyyksien ylläpitoon (LMS/LXP-toiminnallisuudet).

Havainnolliset raportit

Monipuolisista raportointinäkymistä johto saa reaaliaikaista tietoa riskeistä, laatupoikkeamista ja työssä vaadittavien pätevyyksien voimassaolosta.

Integraatiorajapinnat organisaation muihin järjestelmiin

Tietoa voidaan siirtää ERP- tai HR-järjestelmistä Laatuporttiin tai Laatuportti voi tuottaa tietoa näihin järjestelmiin. Laatuportti tukee myös kertakirjautumista (SSO) yleisesti käytössä oleviin käyttäjähallintamenetelmiin (AD, LDAP).

Tietoturvallinen ja luotettava pilvipalvelu

Laatuportti on pilvipalveluna toimiva järjestelmä, joka täyttää vaativat tietoturvakriteerit. Järjestelmää auditoidaan säännöllisesti. Seuraamme ja arvioimme aktiivisesti prosessejamme, infrastruktuuriamme ja järjestelmiämme.

Palvelut sertifioiville tai auditoiville organisaatioille

Laatuportti tarjoaa kattavat palvelut ulkoisten auditointien ja sertifiointien toteuttamiseen. Laatuportti digitalisoi auditointiprosessit ja tehostaa liiketoimintaa.