Digitaalinen laitepassi laiteosaamisen varmistamiseen ja dokumentointiin

Digitaalinen laitepassi tarjoaa helppokäyttöisen tavan ylläpitää ja seurata lakisääteistä laiteosaamista.

Ammattimaisten terveydenhuollon laitteiden käyttäjien on oltava varmoja siitä, että he osaavat käyttää työssä tarvitsemiaan ja potilaille sekä asiakkaille luovuttamiaan laitteita. Laki velvoittaa organisaatiot järjestelmällisesti hallitsemaan laitteisiin liittyvää osaamista ja henkilöstön perehdyttämistä.

Laatuportin digitaalinen laitepassi koostuu laitekohtaisista koulutusohjelmista, jotka sisältävät eri vaiheisiin jaetuista laitteiden käyttöohjeista, ohjevideoista, tarkistuslistoista ja osaamistesteistä.

Koulutusohjelmat ovat laitekohtaisia ja niitä voidaan tarpeen mukaan monistaa ja muokata eri osastojen vaatimustason tai tarpeiden mukaan.

Laatuportti ohjaa henkilön perehtymään annettuihin materiaaleihin ja kirjaa tehdyt suoritteet automaattisesti järjestelmään. Vaadittu käytännön osaaminen varmistetaan esimiehen tai kollegan avulla suoritettavissa näytöissä, esimerkiksi käytännön tilanteissa, ja suoritukset kirjataan Laatuporttiin.

Laatuportin avulla henkilöstöllä ja esimiehillä on aina ajantasainen kuva laiteosaamisesta. Tarvittaessa Laatuportti voi toimittaa laitepassisuoritusten tiedot automaattisesti myös esim. HR-järjestelmään.

Digitaalinen laitepassi

Täyttää laiteosaamisen hallinnan viranomaisvaatimukset

Poistaa paperit ja excelit laitepassien hallinnoinnista

Valmiit koulutusohjelmat ja
materiaalikirjasto

Ohjattu helppokäyttöinen opiskelu-
ja kertaustapa

Selkeät raportit ja tilastot

Sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien ja poikkeamien raportointi

Kehitä turvallisuutta vaaratapahtumista oppimalla.

Lue lisää

Potilasturvaportti

Ajankohtaista verkkokoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuuden eri teemoista.

Lue lisää

Ensihoidon pätevyydet

Tehokas kokonaisratkaisu ensihoidon perus- ja hoitotason henkilöstön osaamisen seurantaan ja kehittämiseen.

Lue lisää