Digitaalinen laitepassi laiteosaamisen varmistamiseen ja dokumentointiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön osaamisen varmistaminen, seuraaminen ja ylläpitäminen. (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010))

Laatuportin Digitaalinen laitepassi helpottaa työnantajan arkea ja auttaa täyttämään laiteosaamisen viranomaisvaatimukset sekä edistämään terveydenhuollon henkilöstön laiteosaamista.

Viisi syytä ottaa käyttöön digitaalinen laitepassi

1. Täyttää laiteosaamisen viranomaisvaatimukset

Helpottaa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön osaamisen varmistamista, seurantaa ja ylläpitoa.

2. Varmistaa yhdenmukaisen ja tasalaatuisen osaamisen

Kaikille yhdenmukainen ja ohjattu koulutusprosessi, ajantasaiset koulutussisällöt ja näytön vastaanottamisen kriteerit.

3. Ajantasainen tieto laiteosaamisen tilasta

Esimiesten on helppo seurata laiteosaamisen tilaa osaamismatriisien kautta yksilö- ja yksikkötasolla.

4. Säästää jopa 50% esimiesten työaikaa

Säästää esimiesten laiteosaamisen varmistamisen ja seurannan hallinnointityötä noin 30-50 % verrattuna nykyisiin käytäntöihin. Helpottaa laiteosaamisen raportointia johdolle ja viranomaisille.

5. Työntekijän on helppo tarkistaa omat laitepätevyydet

Työntekijä voi tarkistaa laitepätevyyksiensä tilanteen työasemalta tai mobiilissa. Koulutusmateriaalien suorittaminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

1. Täyttää laiteosaamisen viranomaisvaatimukset

Helpottaa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön osaamisen varmistamista, seurantaa ja ylläpitoa.

2. Varmistaa yhdenmukaisen ja tasalaatuisen osaamisen

Kaikille yhdenmukainen ja ohjattu koulutusprosessi, ajantasaiset koulutussisällöt ja näytön vastaanottamisen kriteerit.

3. Ajantasainen tieto laiteosaamisen tilasta

Esimiesten on helppo seurata laiteosaamisen tilaa osaamismatriisien kautta yksilö- ja yksikkötasolla.

4. Säästää jopa 50% esimiesten työaikaa

Säästää esimiesten laiteosaamisen varmistamisen ja seurannan hallinnointityötä noin 30-50 % verrattuna nykyisiin käytäntöihin. Helpottaa laiteosaamisen raportointia johdolle ja viranomaisille.

5. Työntekijän on helppo tarkistaa omat laitepätevyydet

Työntekijä voi tarkistaa laitepätevyyksiensä tilanteen työasemalta tai mobiilissa. Koulutusmateriaalien suorittaminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

Ohjattu helppokäyttöinen opiskelu- ja kertaustapa

Laatuportin digitaalinen laitepassi koostuu laitekohtaisista pätevyyksien saavuttamisohjelmista, jotka rakentuvat eri vaiheista, kuten laitteen perustiedoista, käyttöohjeista, ohjevideoista, verkkokoulutuksesta, tarkistuslistoista, käytännön harjoittelusta ja laitteen käytön osaamisen näyttöosuudesta. Osaamista voidaan varmistaa myös osaamistesteillä.

Koulutusohjelmat ovat laitekohtaisia ja niitä voidaan tarpeen mukaan monistaa ja muokata eri osastojen tai eri työroolien vaatimustasojen mukaan.

Digitaalinen laitepassi ohjaa henkilön perehtymään annettuihin materiaaleihin ja kirjaa tehdyt suoritteet automaattisesti järjestelmään. Vaadittu käytännön osaaminen varmistetaan esimiehen tai kollegan avulla suoritettavissa näytöissä ja suorituksetkirjataan Laatuporttiin.

Laatuportin digitaalinen laitepassi koostuu laitekohtaisista pätevyyksien saavuttamisohjelmista, jotka rakentuvat eri vaiheista, kuten laitteen perustiedoista, käyttöohjeista, ohjevideoista, verkkokoulutuksesta, tarkistuslistoista, käytännön harjoittelusta ja laitteen käytön osaamisen näyttöosuudesta. Osaamista voidaan varmistaa myös osaamistesteillä.

Koulutusohjelmat ovat laitekohtaisia ja niitä voidaan tarpeen mukaan monistaa ja muokata eri osastojen tai eri työroolien vaatimustasojen mukaan.

Digitaalinen laitepassi ohjaa henkilön perehtymään annettuihin materiaaleihin ja kirjaa tehdyt suoritteet automaattisesti järjestelmään. Vaadittu käytännön osaaminen varmistetaan esimiehen tai kollegan avulla suoritettavissa näytöissä ja suoritukset kirjataan Laatuporttiin.

Esimiehillä ja työntekijöillä näkymä laiteosaamisen tilanteeseen

Esimiehet pystyvät seuraamaan laiteosaamisen tilaa havainnollisten osaamismatriisien kautta yksilö- ja yksikkötasolla. Myös työntekijät voivat seurata omien laitepätevyyksiensä voimassaoloa ja tarvittavien laitepätevyyksien suoritustilannetta työasemalta ja mobiilikäyttöliittymän kautta.

Tarvittaessa Laatuportti voi toimittaa laitepassisuoritusten tiedot automaattisesti myös esim. HR-järjestelmään.

Vanhenevista pätevyyksistä järjestelmä lähettää automaattisesti muistutukset.

Esimiehet pystyvät seuraamaan laiteosaamisen tilaa havainnollisten osaamismatriisien kautta yksilö- ja yksikkötasolla. Myös työntekijät voivat seurata omien laitepätevyyksiensä voimassaoloa ja tarvittavien laitepätevyyksien suoritustilannetta työasemalta ja mobiilikäyttöliittymän kautta.

Tarvittaessa Laatuportti voi toimittaa laitepassisuoritusten tiedot automaattisesti myös esim. HR-järjestelmään.

Vanhenevista pätevyyksistä järjestelmä lähettää automaattisesti muistutukset.

Mitä haluaisit tietää digitaalisista laitepasseista?

Kysymyksiä ja vastauksia digitaalisista laitepasseista.

Lue lisää

Laatuportin laitekatalogissa on jo yli kuusikymmentä laiteohjelmaa